Caracteristici de Calitate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Caracteristici de Calitate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Conceptul de "calitate".
2. Domeniul managementului calităţii.
3. Caracteristici ale calitatii.

Extras din document

Caracteristici de calitate

Managementul calității reprezintă ansamblul activităților funcției generale de management care determină politica în domeniul calității, obiectivele și responsabilitățile și care le implementează în cadrul sistemului calității prin mijloace cum ar fi planificarea calității,controlul calității, asigurarea calității și îmbunătățirea calității (cf. SR ISO 8402:1995, op.cit.). Pe scurt, managementul calității include toate activitățile pe care organizațiile le implementează pentru a conduce, a controla și a coordona calitatea.

Calitatea este un concept care se utilizează în toate domeniile vieții economice și sociale, însă care prezintă caracter subiectiv și care are semnificații particulare pentru domenii sectoare, funcțiuni sau obiecte specifice. Calitatea este un termen general, aplicabil la cele mai diferite trăsături sau caracteristici, fie individuale, fie generice și a fost definită în diferite moduri de către diverși experți sau consultanți în calitate, care îi atribuie deci acestui termen semnificații diferite. Conform standardului ISO 8402 (1986), calitatea este ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface cerinţele exprimate sau implicite ale clientului.

Calitatea nu poate fi analizată în afara cantităţii. Corelaţia dintre calitate şi cantitate se poate exprima prin noţiunea de măsură, aceasta fiind limita cantitativă dincolo de care se schimbă calitatea.

Calitatea este şi o problemă : -de educaţie (oamenii educaţi pot acţiona cu profesionalism, pot realiza lucruri bune) ;

-de cultură (cultura permite înţelegerea necesităţii calităţii şi cunoaşterea a ceea ce e bun pe plan mondial) ;

-de comportament (realizarea unor produse bune implică insistenţă în activitate, tenacitate în muncă, reluarea unor acţiuni eşuate, etc.).

Calitatea se caracterizează prin intermediul celor trei funcţii ale sale:

- funcţia tehnică – (exprimată cu ajutorul caracteristicilor tehnico-funcţionale ale produsului);

- funcţia economică – (se face apel la indicatori precum : venitul, preţul, etc.) ;

- funcţia socială – (reliefează modul în care calitatea produselor se răsfrânge asupra calităţii vieţii oamenilor şi a calităţii mediului înconjurător).

Managementul total al calităţii (TQM ( Total Quality Management, în limba engleză) reprezintă un mod de management al unei organizaţii axat pe calitate, bazat pe implicarea tuturor membrilor organizaţiei, vizând succesul acesteia pe termen lung prin satisfacţia clientului, precum şi obţinerea unor avantaje pentru membrii organizaţiei şi pentru societate. În această idee, termenul de calitate se referă la realizarea tuturor obiectivelor de management al organizaţiei. În consecinţă, în managementul total al calităţii, conceptul de bază este excelenţa, în timp ce în asigurarea calităţii conceptele de bază se referă la încrederea clientului şi asigurarea fiabilităţii; celelalte concepte sunt nivelul acceptabil al calităţii (la controlul calităţii), randamentul / eficienţa muncii şi diviziunea muncii (în cadrul inspecţiei).

Experienţa mondială şi orientarea economiilor statelor spre globalizare demonstrează creşterea în ritm alert a interesului pentru calitate astfel că pentru societatea modernă ridicarea continuă a calităţii produselor şi serviciilor constituie condiţia de bază a creşterii economice.Progresul ştiinţei şi tehnicii ca şi generalizarea informatizării nu numai la nivelul creaţiei şi producţiei dar şi la nivelul comercializării şi consumului oferă noi posibilităţi şi, în acelaşi timp, cere perfecţionarea continuă atât a tehnologiilor şi metodelor de producţie cât şi a celor de vânzare şi distribuţie influenţând hotărâtor însăşi structura producţiei orientând-o pe calitatea superioară a produselor şi pe creşterea eficienţei întregii activităţi economice.

Calitatea superioară a instalaţiilor complexe, a maşinilor, utilajelor, materiilor prime, a tuturor mijloacelor de producţie, contribuie în măsură deosebită la creşterea eficienţei investiţiilor, ridicarea calităţii produselor, reducerea rebuturilor şi a consumului de resurse materiale şi energetice.

În acelaşi timp, ridicarea calităţii produselor exprimă gradul de valorificare superioară a resuselor materiale prin obţinerea în procesul de producţie a noi valori de întrebuinţare cu caracteristici superioare.

Calitatea produselor şi serviciilor reprezintă un element esenţial pentru creşterea competitivităţii mărfurilor pe toate pieţele asigurând menţinerea şi extinderea acestor pieţe cu atât mai mult cu cât, în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, tendinţa pe pieţele actuale este de a se trece de la concurenţa exclusivă a preţurilor la confruntarea pe criteriul calităţii produselor.

Înainte de a se realiza ca valori, mărfurile destinate atât consumului populaţiei cât şi consumului în producţie trebuie să se verifice ca valori de întrebuinţare, adică să posede acele însuşiri care să le facă apte de a satisface anumite necesităţi ale consumatorilor. Între valoarea de întrebuinţare ca purtătoare a valorii mărfurilor şi calitatea acestora există strânse legături, ambele referindu-se la proprietăţile şi la utilitatea produselor..

Aşadar, calitatea se prezintă, în primul rând, ca măsură a gradului în care valorile de întrebuinţare satisfac diversele cerinţe sau dorinţe ale consumatorilor.

Ca urmare a sporirii continue a exigenţelor ce privesc protejarea mediului şi refacerea resurselor naturale, a respectării şi satisfacerii cerinţelor de ordin social şi psiho-senzoriale şi a intensificării presiunii concurenţei în perspectiva integrării în Uniunea Europeană şi a globalizării economice, conceptul calităţii totale este supus unui proces de dezvoltare prin includerea unor factori vizând mediile şi cerinţele amintite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracteristici de Calitate.docx

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA COMERT