Caracteristicile Actuale si de Perspectiva ale Pietei Serviciilor Turistice

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Caracteristicile Actuale si de Perspectiva ale Pietei Serviciilor Turistice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pavel Camelia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1.Prezentarea serviciului

Evolutiile din ultimele decenii îndreptatesc caracterizarea economiilor tarilor dezvoltate ca economii ale serviciilor, determinând intensificarea preocuparilor specialistilor de a depasi relativa ramânere în urma a teoriei fata de practica. Aceste preocupari s-au concentrat în primul rând asupra definirii conceptului de serviciu, problema dificila datorita extremei eterogenitati a serviciilor.

In ultimele decenii serviciile au dobandit un rol tot mai important in progresul economico-social si au o contributie semnificativa la crearea produsului intern brut si la ocuparea fortei de munca ,fapt ce a contribuit la dezvoltarea puternica a economiei nationale.

Progresul tehnic ,amplificarea diviziunii sociale a muncii,cresterea cererii de servicii din partea intreprinderilor si respectiv a populatiei sunt principalii factori care au favorizat dezvoltarea si diversificarea serviciilor.

Conceptul de servicii

Serviciile sunt rezultatul a cel putin unei activitati necesare realizata la interfata dintre furnizor si client.Serviciile mai pot fi definite ca fiind un ansamblu de avantaje/satisfactii procurate fie direct,fie prin folosirea unui bun pe care l-a achizitionat beneficiarul serviciului/al dreptului de a-l utiliza.

Continutul serviciilor turistice

Serviciile turistice cuprind:

- Transportul

- Cazare

- Alte servicii,fara legatura cu transportul si cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice,cum ar fi:alimentatie,tratament balnear,agrement si altele asemenea.

Rolul serviciilor turistice

Serviciile turistice au rolul de a satisface multitudinea trebuintelor oamenilor,de a influenta nivelul si calitatea consumului final.

Particularitati si caracteristici ale serviciilor turistice

Consumul de servicii turistice se caracterizeaza printr-o serie de particularitati care diferentiaza acest consum specific de consumul de marfuri si imprima unele caracteristici serviciilor turistice.

Printre aceste caracteristici specifice pot fi mentionate:

1. cererea de servicii turistice interne si internationale este în continua evolutie dar cresterile de solicitari de servicii nu au ritmicitate constanta si nici o dispersare unitara spre toate destinatiile turistice.

2. consumul turistic are un pronuntat caracter sezonier, datorita concentrarii solicitarilor de servicii în diferite perioade de timp în decursul unui an.

3. spre deosebire de cererea turistica, ce se manifesta printr-o elasticitate pronuntata, oferta de servicii este relativ rigida, limitata în timp si spatiu la capacitatile de nuclee receptoare de care dispune baza materiala.

4. oferta de servicii este orientata spre a putea prelua si acoperii solicitarile din vârf de sezon, de unde pot fi desprinse concluzii privitoare la riscul nevalorificarii partiale (uneori chiar totale) a unor capacitatii receptoare, care,desi disponibile, nu sunt ori nu pot fi utilizate în afara perioadelor de sezon plin.

5. prin natura lor serviciile sunt perisabile; serviciile turistice nu pot fi stocate si spre deosebire de comertul cu marfuri, unde o marfa nevânduta azi poate fi valorificata într-o perioada viitoare, în turism orice nefolosire într-o perioada de referinta a capacitatilor disponibile de nuclee receptive si a personalului echivaleaza practic, cu o irosire a potentialului de servire înglobat în aceste capacitati.

6. Oferta turistica este pe de o parte, rezultanta unor combinatii cu posibilitati multiple a elementelor de atractie turistica pe care le ofera patrimoniul turistic al tarii noastre si baza materiala turistica existenta pe teritoriul respectiv, iar pe de alta parte, rezultanta contributiei umane care modeleaza serviciile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracteristicile Actuale si de Perspectiva ale Pietei Serviciilor Turistice.doc

Alte informatii

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir"in cadrul Facultatii de Management Turistic si Comercial