Ce Este Fondul Social European

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Ce Este Fondul Social European.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. CE ESTE FONDUL SOCIAL EUROPEAN?

Fondul Social European (FSE) este unul dintre fondurile structurale ale UE, creat pentru a reduce diferenţele cu privire la standardele de viaţă şi prosperitate în regiunile şi statele membre ale UE şi, prin urmare, pentru a promova coeziunea economică şi socială.

FSE se dedică promovării ocupării forţei de muncă în UE. El ajută statele membre să echipeze mai bine companiile şi forţa de muncă din Europa pentru a face faţă noilor provocări mondiale. Pe scurt:

- Finanţarea se acordă în toate regiunile şi statele membre, în special în cele mai puţin dezvoltate economic.

- Este un element cheie al strategiei europene pentru dezvoltarea şi ocuparea forţei de muncă, având scopul de a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor UE oferindu-le susţinere pentru dezvoltarea abilităţilor şi perspective mai bune pentru obţinerea unui loc de muncă.

- În perioada 2007-2013, aproximativ 75 de miliarde de euro vor fi alocate regiunilor şi statelor membre ale UE pentru a-şi realiza obiectivele.

FSE in perspectiva

Strategia pentru dezvoltarea şi preocuparea forţei de muncă este principala strategie a UE pentru asigurarea prosperităţii şi a bunăstării Europei şi a europenilor, în prezent şi în viitor. În acest context, strategia europeană de ocupare a forţei de muncă determină conlucrarea celor 27 de state membre pentru mărirea capacităţii Europei de a crea locuri de muncă mai bune şi mai multe şi de a-i înzestra pe oameni cu abilităţile necesare pentru ocuparea acestora. Strategia ghidează FSE, care cheltuieşte bani europeni pentru realizarea acestor obiective.

FSE in partenieriat

Bugetul şi strategia FSE sunt negociate şi decise de către statele membre ale UE, Parlamentul European şi Comisie. Pe această bază, statele membre împreună cu Comisia Europeană planifică programe operaţionale pe o perioadă de şapte ani.

Programele operaţionale sunt apoi implementate printr-un număr mare de organizaţii, atât în sectorul privat, cât şi în cel public. Aceste organizaţii cuprind autorităţi naţionale, regionale şi locale, instituţii educaţionale şi de pregătire, organizaţii neguvernamentale (ONG-uri) şi sectorul de voluntariat, precum şi parteneri sociali, de exemplu sindicate şi comitete de întreprinderi, asociaţii industriale şi profesionale şi companii particulare.

1.1. Scopul FSE cadrul larg:

Finanţarea FSE este organizată în conformitate cu două obiective largi:

Obiectivul „Convergenţă”:

- Acesta cuprinde toate regiunile UE cu un Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor sub 75% din media Comunităţii. Ţările şi regiunile eligibile conform obiectivului „Convergenţă” vor primi peste 80% din finanţarea UE

Obiectivul „Ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea regională”:

- Acesta acoperă toate regiunile UE care nu sunt eligibile conform obiectivului „Convergenţă”

În Uniune, conform obiectivului „Convergenţă şi competitivitate regională” şi obiectivului „Ocuparea forţei de muncă”, FSE va oferi sprijin pentru cinci zone cheie de acţiune:

- Sporirea adaptabilităţii muncitorilor şi întreprinderilor;

- Îmbunătăţirea accesului la locurile de muncă şi participarea la piaţa muncii;

- Întărirea incluziunii sociale prin combaterea discriminării şi facilitarea accesului la piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate;

- Promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniile ocupării forţei de muncă şi incluziunii;

- Extinderea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi pregătire.

În regiunile mai puţin prospere aflate sub influenţa obiectivului „Convergenţă”, FSE va sprijini şi:

- Eforturile consolidate de extindere şi de îmbunătăţire a investiţiilor în capitalul uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi pregătire;

- Acţiunea menită să dezvolte capacităţile instituţionale şi eficienţa administraţiilor publice la nivel naţional, regional şi local.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ce Este Fondul Social European.doc