Cerinte Nationale privind Administrarea Riscurilor Semnificative de Catre Banci

Imagine preview
(4/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Cerinte Nationale privind Administrarea Riscurilor Semnificative de Catre Banci.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 13 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. doc. Puscaciu Viorica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

CERINTE NATIONALE PRIVIND ADMINISTRAREA RISCURILOR SEMNIFICATIVE DE CATRE BANCI

Managementul unei banci cuprinde atât managementul afacerii, cât si managementul riscului. Un management eficient al bancii, presupune gestionarea separata a afacerilor si a riscurilor.

Pentru actionari, pentru clienti si pentru întreaga activitate economica si sociala, limitarea riscului, specific activitatii bancare, este o preocupare a activitatii de management, dar si o consecinta a acestei activitati.

În acest sens, se remarca o crestere a preocuparilor atât pentru identificarea, cât si pentru gestionarea riscului operational, reputational, legislativ, precum si al celor asociate proceselor de integrare.

În concordanta cu reglementarile noului Acord de la Basel, cunoscut, si sub denumirea de Basel II, autoritatea de supraveghere din România a elaborat un proiect de reglementari interne menite sa contribuie la cresterea exigentei în identificarea si administrarea riscurilor semnificative din activitatea bancilor, respectiv riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul operational si riscul reputational si riscurile atasate acestora.

Riscuri semnificative - riscuri cu impact semnificativ asupra situatiei bancilor.

Pentru a avea un sistem de control intern eficient, banca trebuie sa identifice si sa evalueze permanent riscurile semnificative cu care se confrunta si care pot periclita atingerea obiectivelor controlului intern.

Riscurile semnificative trebuie identificate si evaluate atât pe ansamblul bancii, cât si la toate nivelele acesteia, trebuie sa acopere toate activitatile si sa tina cont de aparitia unor noi activitati.

Identificarea si evaluarea riscurilor semnificative trebuie sa se realizeze cu luarea în considerare a factorilor interni (de exemplu, comple¬xitatea structurii organizatorice, natura activitatilor desfasurate, calitatea personalului si fluctuatia acestuia) si a factorilor externi (de exemplu, conditii economice, schimbari în sectorul bancar, progrese tehnologice).

Procesul de evaluare a riscurilor trebuie sa includa identificarea atât a riscurilor care sunt controlabile de catre banca, cât si a celor necontrolabile.

În cazul riscurilor controlabile, banca trebuie sa stabileasca daca îsi asuma aceste riscuri sau masura în care doreste sa le reduca prin proceduri de control. În cazul riscurilor necontrolabile, banca trebuie sa decida daca le accepta, fara a fi afectati indicatorii de prudenta bancara sau daca elimina ori reduce nivelul activitatilor afectate de riscurile respective.

Evaluarea riscurilor se va realiza de catre specialisti din cadrul bancii,

care nu au responsabilitati în realizarea performantei comerciale si financiare a acesteia.

Banca trebuie sa revizuiasca activitatile de control pentru a identifica si evalua în mod corespunzator orice riscuri noi sau necontrolate anterior.

Banca trebuie sa ia masuri pe linia administrarii urmatoarelor riscuri semnificative: riscul de credit, riscul de piata, riscul de lichiditate, riscul operational si riscul reputational.

În cadrul administrarii riscurilor semnificative, banca trebuie sa aiba în vedere si riscurile asociate tranzactiilor cu instrumente financiare derivate.

În procesul de administrare a riscurilor, banca trebuie sa constituie un Comitet de administrare a riscurilor;

Banca trebuie sa opteze pentru un profil de risc, stabilind obiectivul si strategia pentru fiecare risc semnificativ, inclusiv în ceea ce priveste activitatile externalizate.

Obiectivul bancii privind administrarea riscurilor semnificative trebuie sa defineasca rolul acesteia pe piata. Obiectivul trebuie sa fie real si cuantificabil.

Strategia bancii privind administrarea riscurilor semnificative trebuie sa determine nivelul acceptabil între risc si profit, în conditiile asigurarii continuitatii activitatii bancii.

Banca trebuie sa adopte politici adecvate pentru administrarea riscurilor semnificative, în vederea implementarii profilului de risc ales. Politicile respective trebuie sa corespunda strategiei generale, sa fie corelate cu nivelul fondurilor proprii si cu experienta bancii în administrarea riscurilor, precum si cu disponibilitatea de expunere la risc stabilita de Consiliul de administratie.

Fisiere in arhiva (2):

  • Cerinte Nationale privind Administrarea Riscurilor Semnificative de Catre Banci
    • BIBLIOGRAFIE.doc
    • Cerinte privind adm risc.doc

Alte informatii

Referat masterat la Facultatea de Stiinte Economice - CERINTE NATIONALE PRIVIND ADMINISTRAREA RISCURILOR SEMNIFICATIVE DE CATRE BANCI, Universitatea Danubius Galati.