Cheltuielile Publice

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Cheltuielile Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Donath Liliana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL I: NOŢIUNEA DE CHELTUIELI PUBLICE pag02
1.1.CONSIDERATIUNI PRELIMINARE pag02
1.2. DEFINIREA ŞI CONŢINUTUL CHELTUIELILOR PUBLICE pag02
1.3 DELIMITAREA CHELTUIELOLOR PUBLICE IN RAPORT CU
CHELTUIELILE BUGETARE pag04
1.4.CLASIFICATIA ONU A CHELTUIELILOR PUBLICE PE BAZA
CRITERIULUI FUNCTIONAL pag08
1.5.CLASIFICATIA ONU A CHELTUIELILOR PUBLICE PE BAZA
CRITERIULUI ECONOMIC pag09
CAPITOLUL II:NIVELUL,STRUCTURA SI DINAMICA CHELTUIELILOR PUB.pag10
2.1.NIVELUL CHELTUIELILOR PUBLICE pag10
2.2.STRUCTURA CHELTUIELILOR PUBLICE pag10
2.3.CHELTUIELI PUBLICE PENTRU ACTIUNI SOCIAL-CULTURALE
SURSE DE FINANTARE pag10
CAPITOLUL III: CREŞTEREA CHELTUIELILOR PUBLICE pag12
3.1. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ CREŞTEREA
CHELTUIELILOR PUBLICE pag12
3.2. CONSECINŢE ALE CHELTUIELILOR PUBLICE pag12
3.3.ANALIZA TEORETICA A CRESTERII CHELTUIELILOR PUB pag13
3.4 EFICIENTA CHELTUIELILOR PUBLICE pag17

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA DE CHELTUIELI PUBLICE

1.1.CONSIDERAŢIUNI PRELIMINARI

Alocarea şi utilizarea efectivă a resurselor financiare publice au reprezentat,de-a lungul timpului,două dintre cele mai importante preocupări ale autorităţilor publice.Acestea stabilesc cuantumul şi destinaţiile cheltuielilor,în limita volumului de resurse mobilizate.În acest scop se derulează un proces complex de stabilire a măsurilor de organizare a sistemului cheltuielilor publice pe baza principiilor administraţiei publice,a constrangerilor economice şi a cadrului politic şi constituţional din ţara respectivă.Ţinând cont de aceste variabile,abordarea cheltuielilor a evoluat,potrivit modificărilor pe care le-a înregistrat mediul economic,social şi politic.Războaiele,mişcările politice majore,schimbarea ideologiilor,problemele creşterii economice şi ale stabilităţii au avut întotdeauna un impact deosebit asupra cheltuielilor publice.Cheltuielile publice efectuate reprezintă o decizie de politică financiară a guvernului.Acesta decide asupra cantităţii şi calităţii bunurilor şi serviciilor publice care urmează a fi furnizate societăţii,după care determină costul producerii şi distribuirii lor.

1.2. DEFINIREA ŞI CONŢINUTUL CHELTUIELILOR PUBLICE

Definiţie :Cheltuielile publice reprezintă costul utilităţilor publice.Ele exprimă relaţii economico sociale în formă bănească,care se manifestă între stat,pe de o parte,şi persoane fizice şi juridice pe de altă parte,cu ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului,în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia .

Cheltuielile publice se materializează în plăti efectuate de stat din resurse mobilizate pe diferite căi,pentru achiziţii de bunuri sau prestări de servicii necesare pentru îndeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului:servicii publice generale,acţiuni social culturale,întreţinerea armatei şi a întregii activităţi desfăşurate în domeniul militar,acţiuni economice,etc.

Conţinutul economic al cheltuielilor publice se află în strânsă legătură cu destinaţia lor.Astfel,unele cheltuieli exprimă un consum definitiv de produs intern brut,reprezentând valoarea plaţilor pe care le efectuează instituţiile publice în formele specifice ale cheltuielilor curente,iar alte cheltuieli publice exprimă o avansare de produs intern brut,reprezentatand participarea statului la finanţarea formării brute de capital atât în sfera producţiei materiale cât şi în sfera nemateriala.

În prezent cheltuielile publice sunt extrem de diversificate.Unele se manifestă direct,prin finanţarea de către stat a instituţiilor publice pentru a putea funcţiona.Altele influenţează direct mediul economic şi mediul social şi constituie astfel instrumente ale unei politicii de transformare a mediului respectiv pentru a-l ameriora.Fiind folosite ca instrumente de intervenţie,cheltuielile publice trebuie analizate nu numai prin prisma domeniului în care sunt efectuate ci şi din punctual de vedere al influenţei pe care o pot avea asupra procesului general al repartiţiei sociale.

Varietatea cheltuielilor publice,efectuate de către autorităţile abilitate face că interpretarea acestora să fie o problemă de natură teoretică şi practică.Astfel cheltuielile publice înglobează:

- Cheltuielile publice efectuate de administraţiile publice centrale de stat ,din fondurile bugetare şi extrabugetare.La statele cu structură federală se iau în considerare şi cheltuielile autorităţilor publice ale statelor,ale provinciilor şi regiunilor membre ale federaţiei .

- Cheltuielile colectivitaţiilor locale(ale unităţilor administrativ teritoriale ).

- Cheltuielile finanţate din fondurile asigurărilor sociale de stat.

- Cheltuielile organismelor(administraţiilor)internaţionale finanţate din resursele publice prelevate de la membrii acestora.

Cheltuielile publice totale se obţin prin însumarea cheltuielilor diferitelor categorii de administraţii publice,din care s-au dedus sumele reprezentând transferuri de resurse financiare între administraţiile publice.Un asemenea calcul conduce la determinarea cheltuielilor publice totale consolidate.

Cheltuielile publice totale consolidate înglobează:

1.cheltuielile adminitraţiei publice centrale care cuprind:

-cheltuielile administaţiei publice centrale,finanţate de la bugetul de stat(din bugetul guvernului central)

-cheltuieli finanţate din fondurile securităţii sociale (din bugetul asigurărilor sociale de stat)

-cheltuielile administraţiei publice centrale finanţate din fonduri speciale

2.cheltuielile publice ale subdiviziunilor politice şi administrative intermediare,finanţate de la bugetele acestor subdiviziuni:bugetele statelor,ale provinciilor şi ale regiunilor membre ale federaţiei (landurilor,cantoanelor,etc)

3.cheltuielile colectivitaţilor locale,finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

Trebuie făcută distincţie între noţiunile de cheltuieli publice şi cheltuieli bugetare.Cheltuielil publice se referă la totalitatea cheltuielilor efectuate prin intermediul instituţiilor publice(aparat de stat,instituţii social-culturale,armată,ordine internă şi siguranţă naţională,cercetare ştiinţifică ş.a),care se acoperă fie de la buget(pe plan central sau local),fie din fondurile extrabugetare sau de la bugetele proprii ale instituţiilor,pe seama veniturilor obţinute de acestea.Cheltuielile bugetare se referă numai la acele cheltuieli care se acoperă de la bugetul de stat,din bugetele locale,din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cheltuielile Publice.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE VEST FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRARE A AFACERII