Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 25927
Mărime: 264.06KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Academia de Studii Economice din Moldova

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAP I: NOŢIUNEA DE CHELTUIELI PUBLICE 6

1.1. Conceptul de cheltuieli publice şi conţinutul acestora 6

1.2. Clasificarea cheltuielilor publice 8

1.3 Funcţiile cheltuielilor publice 13

1.4 Factorii care influenţează creşterea cheltuielilor publice 22

CAP II: CHELTUIELILE PUBLICE CA INSTRUMENT DE INFLUENŢĂ A PROCESELOR MACROECONOMICE 24

2.1. Cheltuieli publice cu caracter economic indirect 24

2.2. Cheltuieli publice pentru acţiuni economice 32

2.3. Politici financiare şi monetare pentru asigurarea echilibrului financiar 35

2.4. Eficienţa cheltuielilor publice 42

2.5. Influenţa cheltuielilor publice asupra proceselor macroeconomice în viziunea lui J.M.Keynes 53

CAP. III EXPERIENŢA STATELOR-MEMBRE ALE UE PRIVIND UTILIZAREA CHELTUIELILOR PUBLICE CA INSTRUMENT DE INFLUENŢĂ A PROCESELOR MACROECONOMICE 58

3.1. Analiza cheltuielilor publice şi a eficienţei acestora în Austria 58

3.2. Analiza cheltuielilor publice şi a eficienţei acestora în România 64

ÎNCHEIERE 71

BIBLIOGRAFIE 73

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea problemei. “Cheltuielile publice exprimă relaţiile economico – sociale în formă bănească, care se manifestă între stat pe de o parte, şi persoane juridice şi fizice , pe de altă parte , cu ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului , în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia”. Conţinutul economic al cheltuielilor publice se află în strânsă legătură cu destinaţia lor

Astfel, unele cheltuieli exprimă un consum definitiv de produs intern brut, reprezentând valoarea plăţilor pe care le efectuează instituţiile publice în formele specifice ale cheltuielilor curente , iar alte cheltuieli publice exprimă o avansare de produs intern brut , reprezentând participarea statului la finanţarea formării brute de capital atât în sfera producţiei materiale , cât şi în sfera nematerială

Cheltuielile publice includ :

-- cheltuieli bugetare , acoperite din resurse financiare publice , constituite în :

-- bugetul de stat ;

-- bugetul asigurărilor sociale ;

-- bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;

-- bugetele locale ;

-- bugetele instituţiilor publice autonome ;

-- chel tuieli acoperite din fonduri cu destinaţie specială ;

-- cheltuieli extrabugetare , acoperite din resurse financiare publice constituite în afara bugetului prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli extrabugetare ale instituţiilor publice ;

-- cheltuieli efectuate din bugetul trezoreriei publice.

Cheltuielile publice se referă , deci , la totalitatea cheltuielilor effectuate prin intermediul instituţiilor publice (aparat de stat , instituţii social – culturale , armată , ordine internă şi siguranţă naţională , cercetare ştiinţifică ş.a.) , care se acoperă fie de la buget (pe plan central sau local) , fie din fondurile extrabugetare sau de la bugetele proprii ale instituţiilor , pe seama veniturilor obţinute de acestea

Delimitarea cheltuielilor bugetare în cadrul celor publice se bazează pe câteva principii :

-- efectuarea cheltuielilor bugetare este condiţionată de prevederea expresă şi aprobarea nivelului acestora de către Parlament sau de consiliile locale, după caz, în conformitate cu legile în vigoare ;

-- nerambursabilitatea sumelor alocate şi cheltuite conform destinaţiilor pentru care s-au aprobat aceste sume ;

-- efectuarea cheltuielilor este determinată de îndeplinirea condiţiilor legale şi nu numai de constituirea (existenţa) resurselor băneşti ;

-- finanţarea se efectuează în funcţie de gradul de subordonare a instituţiilor sau activităţilor cu caracter bugetar din bugetul de stat , din bugetul asigurărilor sociale sau din bugetele locale ;

-- exercitarea controlului financiar cu caracter preventiv şi acordarea vizei cu ocazia operaţiunilor de deschidere a finanţării , de alocare şi de utilizare a resurselor financiare publice

Veniturile şi cheltuielile publice nu sunt simpli indicatori ai bugetului ci îndeplinesc rolul unor pârghii folosite de stat pentru stimularea dezvoltării sau restrângerii unor activităţi, a producţiei şi consumului anumitor produse, pentru influenţarea anumitor categorii sociale în realizarea acţiunilor în care statul este direct interesat, pentru influenţarea, în ultimă instanţă, a proceselor macroeconomice la nivel de societate.

Cheltuielile publice ca pîrghie de influenţă au devenit cu atît mai importante în contextul crizei financiare din ultimii 2-3 ani, cînd anume datorită influenţei şi imixtiunii statului, sunt menţinute pe linia de plutire întreprinderi şi chiar ramuri întregi.

Scopul prezentei lucrări este de a elucida, în baza analizei economice, financiare, comparate, rolul, importanţa şi efectele cheltuielilor publice în contextul influenţării proceselor macroeconomice.

Obiectivele specifice ale tezei sunt:

- stabilirea conceptului de cheltuieli publice şi conţinutul acestora

- clasificarea cheltuielilor publice

- funcţiile cheltuielilor publice

- studierea factorilor care influenţează creşterea cheltuielilor publice

- analiza cheltuielilor publice cu caracter economic indirect

- analiza cheltuielilor publice pentru acţiuni economice

- examinarea politicilor financiare şi monetare pentru asigurarea echilibrului financiar

- studierea eficienţei cheltuielilor publice

- evidenţierea influenţei cheltuielilor publice asupra proceselor macroeconomice în viziunea lui J.M.Keynes

Preview document

Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 1
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 2
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 3
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 4
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 5
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 6
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 7
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 8
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 9
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 10
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 11
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 12
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 13
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 14
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 15
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 16
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 17
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 18
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 19
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 20
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 21
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 22
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 23
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 24
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 25
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 26
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 27
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 28
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 29
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 30
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 31
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 32
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 33
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 34
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 35
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 36
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 37
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 38
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 39
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 40
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 41
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 42
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 43
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 44
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 45
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 46
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 47
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 48
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 49
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 50
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 51
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 52
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 53
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 54
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 55
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 56
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 57
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 58
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 59
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 60
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 61
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 62
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 63
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 64
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 65
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 66
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 67
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 68
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 69
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 70
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 71
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 72
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 73
Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influență a Proceselor Macroeconomice - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Cheltuielile Publice ca Instrument Financiar de Influenta a Proceselor Macroeconomice.doc

Alții au mai descărcat și

Uniunea Economică și Monetară Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am încercat prezentarea şi tratarea principalelor probleme monetare cu care se confruntă țările care nu intrat...

Auditul financiar intern în condițiile utilizării sistemelor informatice la CN Imprimeria Coresi SA

CAP. 1 Auditul calităţii informaţiei contabile: obiective, realizări şi limite 1.1. Introducere Informaţiile furnizate de intreprinderi stau la...

Funcția de audit intern în cadrul organizației

Romania,s-a inscris,in mod temeinic,inca din anul 1999,pe drumul reformarii Sistemului de Control Financiar Public Intern.Pe acest drum s-a...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Finanțele Publice

Finanţele publice au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, fiind strâns legate de istoria statului şi dreptului. De-a lungul...

Politicile Monetare și Fiscale și Impactul Lor asupra Echilibrului Balanței de Plăți

Capitolul 1 Balanţa de plăţi: concept, forme, structură Conceptul de balanţă a fost lansat iniţial de mercantilişti in secolul al XVII-lea şi...

Politică monetar-creditară în Republica Moldova

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA MONETAR-CREDITARA Principala componenta a politicii economice este politica financiara. Principalele domenii...

Politica financiară a României și interdependența cu politica socială, monetară, de creditare, de dezvoltare regională vs politica UE pentru intervalul 2009-2011

I. Introducere Analizând politicile financiare promovate de diverse ţări putem evidenţia 3 tipuri de politică financiară: 1. Politica financiară...

Politici Guvernamentale

INTRODUCERE Nivelul de dezvoltare al unei societați este stâns legat de angajamentul membrilor sai ca orice individ sa beneficieze de instrumente...

Politica financiar-monetară a BNR

Politica financiară Politica financiară constă în totalitatea principiilor, metodelor, măsurilor, instrumentelor concrete care sunt utilizate în...

Doctrina Keynesistă

Capitolul I Doctrina keynesistă şi impactul acesteia I.1. Keynesismul Apariţia keynesismului pe scena teoriei economice, a desăvârşirii...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Ai nevoie de altceva?