Cifra de Afaceri

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cifra de Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ciuchi Mihaela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

CAPITOLUL 1

ANALIZA CIFREI DE AFACERI

1.1.Modalităţi de analiză a cifrei de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă suma totală veniturilor din operaţiuni din operaţiuni comerciale efectuate de o firma respectiv vânzarea de mărfuri şi produse, într-o perioada de timp determinată.

În industrie, cifra de afaceri este formată din veniturile realizate prin vânzarea producţiei, la care se pot adăuga veniturile din vânzări de mărfuri şi veniturile din prestări servicii, în cazul în care întreprinderea desfăşoară şi o activitate de comerţ şi prestări servicii. În cifra de afaceri nu se includ veniturile financiare şi veniturile excepţionale.

Cifra de afaceri reprezintă un indicator esenţial pentru precizarea locului societăţii comerciale în sectorul de activitate,a poziţiei acesteia pe piaţă, a capacităţii de a lansa şi dezvolta activităţi profitabile.

Cifra de afaceri poate fi abordată ca :

- cifră de afaceri totală;

- cifră de afaceri medie;

- cifră de afaceri marginală;

- cifră de afaceri minimă (critică);

Scopul analizei cifrei de afaceri vizează cunoaşterea dinamicii vânzărilor unei firme, a factorilor care condiţionează evoluţia lor, în vederea elaborării strategiei de piaţă şi fundamentării previziunilor principalilor indicatori economico-financiari.

Utilizatorii de informaţii oferite prin analiza cifrei de afaceri pot fi:

- managerii societăţii;

- acţionarii;

- clienţii;

- furnizorii;

- societăţi bancare.

Sursele informaţionale:

- Bilanţul contabil;

- Date din evidenţa curentă;

- Anuare statistice.

1.1.1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri

Indiferent de subiectul care efectuează analiza şi de scopul ei,analiza cifrei de afaceri a unei firme trebuie să dea răspuns mai multor întrebări:

- Care sunt sursele principale de venituri ale unei societăţi comerciale?

- Care este evoluţia lor în ultimii ani, şi cât de stabile sunt?

- Care este tendinţa acestor surse în viitorul apropiat?

- Cum sunt determinate veniturile şi care este modul lor de măsurare?

Pentru a-şi diminua riscurile, sau a-şi reduce incertitudinile care apar pe segmentele de piaţă pe care activează, multe firme îşi diversifică oferta de produse şi servicii, având astfel o structură variată a veniturilor.

În analiza surselor de venituri este important să se plece de la caracterizarea întreprinderii în funcţie de modul de operare, respectiv, dacă operează pe o singură piaţă sau mai multe, întrucât, fiecare piaţă poate avea o evoluţie proprie, distinctă şi specifică, cu influenţe asupra rezultatelor obţinute de firmă.

De aceea, în evaluarea potenţialului de creştere a veniturilor sunt necesare informaţii privind sursele de venituri, evoluţia în ultima perioadă de timp, precum şi modul lor de agregare pe diferite niveluri.

Analiza dinamicii cifrei de afaceri urmăreşte evoluţia pe total şi pe elemente componente faţă de perioada precedentă, precum şi modificările intervenite în structura cifrei de afaceri. De asemenea, analiza dinamicii sesizează cauzele care au determinat evoluţia acestui indicator şi modificările structurale, în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare pentru reglarea activităţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cifra de Afaceri.doc