Comerțul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sancțiunilor Economice

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2772
Mărime: 80.15KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Natalia Antoci

Extras din document

Termeni-cheie: comerţ extern, embargou, costuri, beneficii, riscuri, Acordul de Liber Schimb cu UE, dezechilibrul balanţei de plăţi, CSI, presiune politică.

Rezumat

În dezvoltarea economică a unei ţări, un rol important îl au relaţiile economice externe. Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova a fost mereu influenţat de Federaţia Rusă. De la proclamarea independeţei RM, autorităţile ruse au continuat să exercite o presiune politică asupra ţării noastre prin impunerea frecventă, nejustificată a embargourilor la diverse produse. Acest lucru a afectat grav evoluţia ulterioară a comerţului, astfel că în prezent economia RM încă se află într-un stadiu incipient de dezvoltare. Dependenţa de Rusia continuă pînă în prezent, însă statul nostru are nevoie de un mediu adecvat pentru a creşte competitivitatea mărfurilor autohtone. Din toate punctele de vedere, integrarea în Uniunea Europeană este cheia de succes. Pe piaţa europeană au fost deja implimentate norme şi standarte civilizate de bună funcţionare a relaţiilor comercial - economice externe.

Key terms: foreign trade, embargo, costs, benefits, riscs, political pressure, Association Agreement with EU, balance of payments.

Summary

Foreign economic relations play an important role in economic development of each country. Moldova’s foreign trade was always influenced by Russian Federation. After the proclamation of independence of our country Russian authorities continued to exert political pressure by imposing economic sanctions on varius products. This thing had negative consequences on the forward economic evolution. This dependence on Russia continues today, but our state needs a proper environment to grow the competitiviness of domestic products. From all points of view integration in European Union represents the key of succes. European market has already implemented civilized norms and modern standarts to ensure the development of economic trade relations.

Actualitatea temei de cercetare. La etapa actuală a dezvoltării sociale, relaţiile economice externe constituie unul din cele mai importante aspecte ale economiei Republicii Moldova. Din cauza neconcordanţei între planurile strategice naţionale şi scopul principal al ţării noastre acest segment este deseori impus unor schimbări bruşte şi transformări esenţiale care accentuează dezechilibrul intern şi extern. Este vorba despre sancţiunile economice care au reprezentat din toate timpurile arma de război a unor puteri economice, în cazul Republicii Moldova: Federaţia Rusă. Ca formă de agresiune sancţiunile economice sunt preferate de unii politicieni din două motive principale: efectul pentru ţara care-l impune este egal cu zero, în schimb pentru partea cealaltă efectul este unul distrugător, ceea ce voi demonstra ulterior. Specialiştii economici califică interdicţiile impuse ţării noastre drept „un refugiu de ultimă disperare şi imaturitate politică”.

Necesitatea abordării şi studierii acestei teme rezidă din faptul că din comerţul exterior se formează bugetul Republicii Moldova necesar bunăstării populaţiei. Pentru economia moldovenească: în curs de dezvoltare şi deschisă, influenţată direct de evoluţia de preţurilor internaţionale, este vitală asigurarea unor condiţii adecvate pentru mărirea cotei de export spre alte state decît Rusia, care oferă un raport de schimb internaţional mult mai favorabil.

Scopul şi obiectivele lucrării elaborate constau în identificarea principalelor cauze reale ale interdicţiilor economice impuse şi estimarea pierderilor pe care le-au cauzat, dar evident şi determinarea unor priorităţi strategice în stabilirea vectorului activităţii economice externe.

Secolul XXI este marcat de o globalizare intensă a procesului de integrare economică care implică mai multe beneficii, dar de asemenea costuri şi riscuri. Printre acestea se numără şi presiunea politică exercitată de Rusia sub forma unor şantaje politice ascunse sub pretextul de embargou. Conştiientizarea, dar mai ales estimarea acestor riscuri în cadrul procesului de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană au o importanţă majoră. În situaţia în care timp de cca 10 ani, economia noastră a încercat să facă faţă unor interdicţii ruseşti nejustificate, securitatea economică a fost grav afectată. Acest lucru a avut un impact negativ puternic asupra unor sectoare ale economiei cum ar fi cel al investiţiilor, demonstrat de faptul că în ultimii 4 ani nu a fost făcută nici o investiţie de amploare cu rezultate reale în economie. Mai mult ca atît investitorii existenţi şi-au suspendat orice plan de extindere. În stare de afect se află şi securitatea internă . Populaţia numai este interesată să facă nici cea mai minimă investiţie din teama pentru propria siguranţă financiară. Acestea sînt doar unele din consecinţele directe ale problemelor comerţului extern cu Federaţia Rusă.

Bibliografie

1. „Economics în referate”, P.A. Samuelson, W.D.Nordhhaus, “Basarabica, Chişinău,1994.

2. „Economie politică- elemente fundamentale”, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000, Coralia Angelescu şi Ileana Stănescu.

3. „Economie politică”, Valeriu Umaneţ, Chişinău, 2004.

4. “Relaţiile economice internaţionale”, Ionel Cobzaru, Bucureşti 2000

5. http://curentul.md/business/efectele-embargoului-impus-de-rusia-vinurilor-moldovenesti-numarul-vinificatorilor-a-scazut.html (28.02.2015)

6. http://www.timpul.md/articol/embargoul-rusesc-nu-sperie-producatorii-de-vin-din-republica-moldova-48235.html (01.03.2015)

7. http://www.europalibera.org/content/article/26650925.html (01.03.2015)

8. http://inprofunzime.md/stiri/politic/rusia-a-oprit-importul-de-fructe-din-republica-moldova-decizia---627531.html (01.03.2015)

9. http://www.europalibera.org/content/blog/26887868.html (08.03.2015)

10. http://www.culiuc.com/archives/2008/03/agriculture4.phtml (08.03.2015)

Preview document

Comerțul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sancțiunilor Economice - Pagina 1
Comerțul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sancțiunilor Economice - Pagina 2
Comerțul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sancțiunilor Economice - Pagina 3
Comerțul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sancțiunilor Economice - Pagina 4
Comerțul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sancțiunilor Economice - Pagina 5
Comerțul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sancțiunilor Economice - Pagina 6
Comerțul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sancțiunilor Economice - Pagina 7
Comerțul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sancțiunilor Economice - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Comertul Exterior al Republicii Moldova prin Prisma Sanctiunilor Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional

Introducere În condițiile unei lupte continue și asidue pentru supremație și recunoaștere internațională, economiile contemporane se află în...

Cursul Valutar si Realizarea Balantei de Plati Externe a Republicii Moldova

Introducere Actualitatea temei.În condiţiile statului, economia căruia se găseşte în stare de criză şi mai cu seamă , care are în faţă problema...

Instituțiile financiare bancare internaționale și influențele exercitate asupra economiilor naționale

Introducere România urmează o strategie ce vizează, pe de o parte, menţinerea stabilităţii macroeconomice şi stabilirea unei creşteri economice...

Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare

Stabilitatea sistemului bancar Banca este o institute financiară autorizată de banca centrală, care activează cu mijloacele băneşti proprii şi...

Globalizarea si Impactul ei asupra Fluxurilor Valutar-Financiare Internationale

Capitolul 1. Globalizarea, cauzele și motoarele acesteia 1.1. Caracteristicile procesului de globalizare Globalizarea sau mondializarea (aşa cum...

Potențialul de Export al Republicii Moldova

INTRODUCERE În lumea contemporană, un stat nu poate exista desinestătător, nu se poate dezvolta într-o economie închisă, în special, în cazul...

International economic cooperation and its role in the development of national economies

Introduction Economic theory says that any country trying to find the " magic formula " economic policy , which could simultaneously achieve...

Investiții străine în Moldova

După 1990, Moldova a intrat într-un puternic declin economic, din care nu și-a revenit decât în anul 2000. Ponderea cea mai importantă în economie...

Ai nevoie de altceva?