Comertul Exterior al Romaniei intre 1960-2010

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Comertul Exterior al Romaniei intre 1960-2010.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

Perioada 1960-1989

În anul 1960, România exporta bunuri în valoare de 717 milioane dolari, şi importa bunuri în valoare de 699,7 milioane dolari, înregistrând astfel un excedent comercial de 17,3 milioane dolari.

Au urmat apoi 21 de ani în care am înregistrat constant deficite, acestea cumulând 11,6 miliarde dolari în perioada respectivă, însă în 1981, exporturile au ajuns la 12.6 miliarde dolari, iar importurile la 13,45 miliarde dolari,

În 1981, România a intrat în încetare parţială de plăţi, fapt care l-a determinat pe Ceauşescu să forţeze exporturile pentru a aduce valută în ţară cu orice preţ. În acelaşi timp, importurile au fost reduse la minimul necesar, astfel că în perioada 1982-1989, comerţul exterior a generat un excedent 8,9 miliarde dolari, bani cu care datoria externă a fost platită în întregime.

Unde exportăm: în ultimul an de comunism, exporturile au totalizat 10,5 miliarde dolari, suma împarţită astfel: 6% SUA, 4% Africa, 22% URSS, 12% Germania, 30% tarile din CEE, 9,5% Italia, 16,5% restul lumii.

Ce exportăm în 1989: mâncare (4,2% din total exporturi), combustibili (18%), fier si otel (11%), masini si echipamente de transport (28%).

Evoluţia din economia românească în perioada 1990-2000 s-a reflectat şi îndinamica şi volumul comerţului exterior.Exportul s-a prăbuşit după 1989, înregistrând o scădere permanentă până în anul1993, când reprezenta doarcirca 40% din nivelul atins în 1989; o anumită redresare s-aînregistrat în anii următori fără să se atingă nivelul din 1989; în anul 1998 exportul a fostde 8.299 milioane dolari, cu 1,6% mai mic faţă de anul 1997.În 1999 exporturile au totalizat 8.504,7 milioane dolari, sporind cu 2,4% faţă deanul precedent. Creşteri însemnate ale exporturilor s-au înregistrat în 1999 laîngrăşămintele chimice, produse agricole vegetale, lemn brut şi produse derivate, reactorinucleari, boilere, maşini şi dispozitive mecanice, animale vii şi produse animaliere,încălţăminte, pălării, produse textile, îmbrăcăminte, etc. Scăderi semnificative aleexporturilor s-au înregistrat în 1999 la produse alimentare, băuturi, tutun, produsechimice organice, fontă, fier şi oţel, grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale, automobile,tractoare şi alte vehicule, instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice,medico-chirurgicale, instrumente muzicale şi altele.În anul 2000 exporturile au făcut un important salt, sporind cu 21,9% faţă denivelul anului 1999, şi totalizând 10.366,5 milioane dolari SUA. Media lunară a exporturilor a fost de 863,9 milioane dolari SUA (faţă de 708,6 milioane în 1999),reprezentând nivelul valoric anual de export cel mai mare înregistrat după anul 1989.Produsele industriale au reprezentat 97,4% din totalul exporturilor în anul 2000,iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 2,6%.Creşteri însemnate ale exporturilor s-au înregistrat la: articole de îmbrăcăminte şimaterii textile, produse metalurgice, maşini şi dispozitive mecanice, maşini, aparate şiechipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile, produseminerale, încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare, produse din lemn, inclusivmobilă, produse chimice, mijloace şi materiale de transport.Importul, exceptând anul 1990, a înregistrat de asemenea, o puternică reducere înanii 1991-1993, pentru ca în perioada anilor următori să înregistreze creşteri semnificative, depăşind nivelul anului 1989 substanţial. În anul 1998 importul a fost de11.821 milioane de dolari, cu 4,8% mai mare faţă de anul 1997; gradul de acoperire aimporturilor cu exporturi a fost în 1998 de 76,1% faţă de 81% în 1997.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comertul Exterior al Romaniei intre 1960-2010.docx