Comertul Exterior si Cooperarea Economica Internationala

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest referat descrie Comertul Exterior si Cooperarea Economica Internationala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

Eficienta economica a comertului exterior

Ca parte a eficientei economice în general, eficienta economica a comertului exterior este oglindita de raportul dintre efectele obtinute de pe urma schimburilor de pe pietele externe si eforturile facute în acest domeniu.

În conditiile unor efecte numeroase si eficienta economica a comertului exterior se oglindeste prin intermediul mai multor indicatori. Din aceasta multitudine, o importanta deosebita prezinta indicatorii rentabilitatii. În conditiile existentei unor cursuri comerciale diferite, principalii indicatori ai rentabilitatii comertului exterior sunt urmatorii:

a) cursul de revenire brut la export (Cre), care se determina ca un raport între pretul intern de productie sau livrare (Pp) plus cheltuielile de cir-culatie pâna la frontiera (Ce) si pretul extern în valuta franco-frontiera tarii noastre (Pe), adica:

Cre = (Pp + Ce) / Pe

b) cursul de revenire brut la import (Cri), care se determina ca un raport între pretul produsului pe piata interna în lei (Pi) plus taxele de import percepute pe marfa respectiva (Ti) si costul în valuta al acestei marfi franco-frontiera (Pe), adica:

Cri = (Pi + Ti) / Pe

c) indicele raportuluide schimb (Irs), care se determina ca un raport între indicele pretului mediu la export (Ipe) si indicele pretului mediu la import (Ipi), adica:

Irs = Ipe / Ipi

d) aportul net în devize (And), care se determina prin raportarea diferentei dintre pretul de vânzare la extern în lei valuta a unui produs (Pe) si valoarea în lei valuta a materiilor prime si combustibilului importate (mi) si exportabile (me), la pretul vânzare în lei valuta (Pe), adica:

And = [Pe – (mi + me)] / Pe

e) indicatorul rentabilitatii unei cooperari tehnico-stiintifice (Rcts), care se determina prin raportarea cheltuielilor interne de realizare a proiectului respectiv în moneda nationala (C) la diferenta dintre pretul în valuta a proiectului respectiv (P) si cheltuielile în valuta pentru realizarea în tara a proiectului (V), adica:

Rcts = C / (P – V)

Aprecierea eficientei comertului exterior nu se reduce însa la indicatorii rentabilitatii, care oglindesc doar o parte a eficientei economice a comertului exterior. În timp ce rentabilitatea reflecta doar efectele banesti directe si imediate înregistrate pe masura efectuarii operatiilor de import-export, eficienta exprima efectul total al comertului exterior asupra accelerarii cresterii economice, contributia acestuia la asigurarea unor proportii judicioase în cadrul economiei nationale, la folosirea completa si rationala a fortei de munca, la valorificarea superioara a resurselor naturale, la folosirea rationala a capacitatilor de productie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comertul Exterior si Cooperarea Economica Internationala.doc