Comportamentul de Achizitie al Organizatiei

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Comportamentul de Achizitie al Organizatiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Vasile Anton

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Memoriu justificativ 7
Capitolul I: Marketingul organizational
1.1. Ce este marketingului? 9
1.2. Locul marketingului în cadrul stiintelor economice.. 11
1.3. Conceptul de marketing interorganizational.. 13
1.4. Caracteristici ale marketingului interorganizational 14
Capitolul II: Mediul organizational
2.1. Macromediul întreprinderii.. 20
2.2. Micromediul întreprinderii.. 21
2.3. Relatiile întreprinderii cu mediul extern 22
Capitolul III: Procesul si comportamentul de achizitie al organizatiei
3.1. Notiuni generale privind comportamentul consumatorului 24
3.2. Specificul cererii pentru bunurile industriale. 25
3.3. Decizia de achizitie 26
3.4. Decidentii în cadrul procesului de achizitie 27
3.5. Factori de influentÎ 28
3.6. Etape ale procesului de achizitie 30
3.7. Comportamentul de achizitie al organizatiei.. 32
Concluzii 36
Bibliografie 37

Extras din document

Memoriu justificativ

În lumea contemporanÎ au loc mari prefaceri economice si sociale. Sub impactul revolutiei stiintifico – tehnice se produc adânci mutatii în structura economiei si în viata societÎtii.

În contextul progresului tehnic contemporan, economia tÎrilor dezvoltate se caracterizeazÎ prin diversificarea crescândÎ a productiei, prin sporirea gradului de tehnicitate si de competitivitate a produselor. Toate acestea, precum si dezvoltarea continuÎ a tehnicii electronice de calcul (Internet, softuri specializate etc.), care permite prelucrarea rapidÎ a informatiilor, au creat posibilitÎti pentru o mai adecvatÎ strategie si politicÎ a întreprinderii.

Dinamismul economico – social are legÎturÎ cu aparitia marketingului, deci marketingul este produs al epocii contemporane. Marketingul apare tocmai ca o reactie fatÎ de procesul economic al separÎrii tot mai pronuntate a productiei de consum, el ia nastere ca rezultat al cÎutÎrilor tot mai stÎruitoare ale unor modalitÎti eficiente de a reuni si coordona preocupÎrile legate de productie cu cele legate de realizarea / vânzarea produselor, de a le corela cu cerintele efective de consum.

CercetÎrile de marketing cunosc în prezent o mare dezvoltare, ele constituie astÎzi o armÎ economicÎ eficientÎ în lupta concurentialÎ care se desfÎsoarÎ în economia capitalistÎ, pentru cucerirea consumatorului de pe piata internÎ si externÎ purtându-se o luptÎ necrutÎtoare.

Lucrarea de fatÎ îsi propune sÎ ofere o privire de ansamblu asupra marketingului, a marketingului interorganizational – mai exact, având ca obiectiv specific constientizarea importantei cunoasterii comportamentului de achizitie al unei organizatii de productie si nu numai.

MARKETINGUL ORGANIZATIONAL

Desi, se obisnuieste, de regulÎ, sÎ se considere drept moment de afirmare deplinÎ, teoreticÎ si practicÎ, a marketingului abia în epoca noastrÎ, aceasta nu înseamnÎ ignorarea unor activitÎti de marketing desfÎsurate pe o scarÎ destul de mare încÎ în perioada interbelicÎ, sau, izolat si în forme embrionare, chiar mai înainte.

Cunoasterea conceptului de marketing si aplicarea acestuia este important, deoarece se stie cÎ, oricât de bun ar fi un plan, în executia lui pot intervene o serie de probleme: pot interveni contracte noi, cereri noi care impun aprovizionÎri noi, precum si alte probleme, ceea ce înseamnÎ cÎ întreprinderile sunt datoare sÎ tinÎ permanent seama de faptul cÎ indicatorii generali si prevederile din plan trebuie sÎ rÎspundÎ cerintelor realizÎrii concret a productiei fizice, a mÎrfurilor care sunt necesare economiei într-un moment sau altul.

1.1. Ce este marketingul?

Marketingul este stiinta si arta de a crea si gestiona relatii profitabile cu clientii, este o stiintÎ care trateazÎ prin analize si predictii cÎile de obtinere a succesului în afaceri, prin metodele cele mai eficiente pe termene variabile: scurte, medii si lungi.

De-a lungul istoriei marketingului ca stiintÎ s-au înregistrat mai multe definitii ale acestuia. Astfel se va expune în continuare câteva dintre acestea. Asociatia AmericanÎ de Marketing defineste marketingul (1960) ca fiind “ ansamblul dinamic al tuturor activitÎtilor comerciale care dirijeazÎ fluxul de mÎrfuri si servicii de la producÎtor la consumator sau utilizatorul final”. La aceastÎ definitie prof. E.J. McCarthy propune urmÎtoarea completare: “…în vederea satisfacerii cumpÎrÎtorilor si îndeplinirii obiectivelor întreprinderii”. Mai târziu profesorii americani E.J. McCarthy si Pereaulth aduce o definire mai completÎ, concluzionând cÎ marketingul “semnificÎ suma tuturor eforturilor dirijate de cÎtre o întreprindere în vederea satisfacerii consumatorilor sÎi cu un profit”. Yves Fournis este de pÎrere cÎ marketingul este o cÎutare a combinatiilor optimale de cantitÎti, pret de cost, pret de vânzare, caracteristici ale produselor, cheltuieli comerciale, combinatii care tind sÎ maximizeze totalul beneficiilor întreprinderii fatÎ de anumite investitii. DupÎ Peter F. Drucker, marketingul nu este propriu-zis o activitate specializatÎ, el cuprinzând întreaga activitate a întreprinderii “vÎzutÎ din punctul de vedere al rezultatului final, adicÎ din punctul de vedere al cumpÎrÎtorului”. Deci, preocuparea si responsabilitÎtile marketingului este de a pÎtrunde în toate domeniile întreprinderii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comportamentul de Achizitie al Organizatiei.doc

Alte informatii

MASTER anul I, Universitatea din Oradea Prezinta conceptul de marketing interorganizational, mediul organizational, precum si alte informatii in contextul titlului.