Concentrare Economica - Decizii ale Consiliului Concurentei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Concentrare Economica - Decizii ale Consiliului Concurentei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Rachisan Ramona

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Introducere

Una din condiţiile de bază pentru existenţa unei economii de piaţă funcţionale, alături de libertatea de mişcare a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului, o reprezintă un mediu concurenţial nedistorsionat. Astfel, comercianţii, fie la nivel naţional, fie la nivel comunitar, trebuie să interacţioneze pe cât posibil în mod liber, fără influenţe negative din partea agenţilor puternici sau aflaţi în situaţii privilegiate, asociaţiilor de agenţi economici sau a statului. Într-o economie de piaţă funcţională, respectarea normelor privind concurenţa asigură progresul economic, apărarea interesului consumatorilor şi competitivitatea produselor şi serviciilor în cadrul economiei respective dar şi faţă de produsele de pe alte pieţe.

Mediul concurenţial poate fi afectat negativ de activităţile anticoncurenţiale care reprezintă obiectul sau efectul înţelegerilor sau a practicilor concertate între agenţii economici, de abuzul de poziţie dominantă a unor agenţi economici puternici; de asemenea, concurenţa poate fi distorsionată prin subvenţiile acordate de stat unor agenţi economici, ceea ce le creează o poziţie avantajoasă faţă de ceilalţi concurenţi pe piaţa respectivă.

Concentrarea economică se referă la măsura în care un număr mic de firme sau grupuri de firme deţin un volum important din activitatea economică, exprimat in totalul vânzarilor, activelor sau utilizarii forţei de muncă. Concentrările economice care, având ca efect crearea sau consolidarea unei poziţii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia sunt interzise şi necesită a fi tratate şi analizate în mod corespunzător.

Deciziile Consiliului Concurenţei….

1. Concentrarea economică

Conform Art. 11 din Legea Concurenţei, concentrarea economică se realizează prin orice act juridic, indiferent de forma acestuia şi care, fie operează transferul proprietăţii sau al folosinţei asupra totalităţii ori a unei părţi a bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor unui agent economic, fie are ca obiect sau ca efect să permită unui agent economic ori unei grupări de agenţi economici de a exercita, direct sau indirect, o influenţă determinantă asupra unui alt agent economic sau mai multor agenţi economici.

O operaţiune de concentrare economică are loc atunci când:

• doi sau mai mulţi agenţi economici, anterior independenţi, fuzionează;

• una sau mai multe persoane care deţin deja controlul cel puţin asupra unui agent economic ori unul sau mai multi agenţi economici dobândesc, direct sau indirect, controlul asupra unuia sau mai multor agenţi economici ori asupra unor părţi ale acestora, fie prin luare de participare la capital, fie prin cumpărare de elemente de activ, prin contract sau prin alte mijloace.

În sensul prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care conferă, fiecare în parte ori luate împreună şi ţinând seama de circumstanţele de fapt sau de drept, posibilitatea de a exercita o influenţă determinantă asupra unui agent economic, în special din:

• drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra totalităţii ori a unei părţi a bunurilor unui agent economic;

• drepturi sau contracte care conferă o influenţă determinantă asupra constituirii, deliberărilor ori deciziilor organelor unui agent economic.

Noţiunea de control este definită de Regulamentul Concentrărilor ca reprezentând „dreptul şi/sau posibilitatea unor agenţi economici ori persoane fizice de a exercita, direct sau indirect o influenţă determinantă asupra unuia sau mai multor agenţi economici”, în mod unic sau în comun cu alţi agenţi economici.

Controlul unic se exercită, de regulă, prin deţinerea majorităţii drepturilor de vot sau prin deţinerea unei poziţii minoritare de control. Controlul în comun există, daca doi sau mai mulţi acţionari sau asociaţi, agenti economici ori persoane fizice ajung la un acord pentru luarea deciziilor importante privind agentul economic controlat, având astfel posibilitatea să exercite o influenţă determinantă asupra acestuia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Concentrare Economica - Decizii ale Consiliului Concurentei.docx

Alte informatii

Referat Contabilitatea Modificariilor Patrimoniale