Conceptul privind Costul Capitatului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2418
Mărime: 21.62KB (arhivat)
Publicat de: Victor Dascalu
Cost: 6 puncte

Cuprins

  1. 1. Conceptul privind costul capitatului
  2. 2. Costul capitalului propriu

Extras din referat

1. Conceptul privind costul capitatului

În economia de piaţă unul din factorii de bază ai producerii îl reprezintă capitalul. De rând cu costul altor factori de producţie, costul capitalului influenţează derularea procesului investiţional. În legătură cu aceasta este important să se determine, de la caz la caz, cheltuielile întreprinderii legate de finanţarea investiţiilor şi factori determinanţi ai acestora.

În literatura de specialitate se întâlnesc mai multe termene ce reflectă costul capitalului, ca spre exemplu: preţul capitalului, cheltuieli de finanţare etc., care în esenţă reflectă acelaşi enunţ.

Costul capitalului este rata cerută de investitori (acţionari şi creditori) respectiv rata de rentabilitate cerută de cei care pun la dispoziţia întreprinderii capitaluri, care pentru întreprindere reprezintă efortul financiar pe care trebuie să-l depună aceasta pentru aprovizionarea sa cu capitaluri.

Problema costului capitalului este destul de simplă când se pune la nivelul fiecărei surse considerate izolat, dar determinarea costului global al finanţării ridică probleme cu caracter tehnic de gestiune a fondurilor. Acestea se referă la influenţa pe care structura capitalului (proporţia în care se combină resursele alese de managerii întreprinderii) o exercită asupra costului fiecărei resurse, cu influenţă directă asupra costului global al finanţării întreprinderii.

Costul capitalului exprimat în mărime absolută reprezintă plata pe care trebuie să o facă firma pentru capital, respectiv datorii (plata dobânzilor), acţiuni preferenţiale şi acţiuni comune (plata dividendelor), capital utilizat de conducerea firmei la finanţarea noilor investiţii.

Politica financiară a firmei trebuie construită astfel încât să maximizeze valoarea de piaţă a firmei, care este un scop convenabil atât pentru managerii firmei cât şi pentru investitorii ei (pe de o parte acţionari, pe de altă parte creditori).

Managerii firmei trebuie să minimizeze costurile tuturor intrărilor de capital, iar pentru aceasta trebuie să-l măsoare pentru a putea fi luate decizii privind alocarea capitalului.

Deşi atât investitorii cât şi managerii urmăresc acelaşi scop, calea prin care ei îşi ating scopul este diferită. In timp ce investitorii urmăresc să-şi minimizeze costul de oportunitate al deciziei lor de a investi în firmă, adică să obţină o rentabilitate a investiţiei lor mai mare decât rata de actualizare cea mai bună de pe piaţă, managerii sunt preocupaţi de minimizarea costului capitalurilor mobilizate.

Reducerea costului capitalului se poate realiza prin modificarea structurii capitalurilor utilizate, mai exact prin modificarea ponderii capitalurilor împrumutate (respectiv proprii) în totalul capitalurilor. Din acest motiv, analizarea deciziei de investiţii şi a celei de finanţare trebuie realizate concomitent.

Soluţionarea problemelor legate de evidenţa costului capitalului aferent deciziilor investiţionale se bazează pe utilizarea principalelor elemente ce reflectă conceptul costului capitalului, care presupun următoarele:

- Capitalul are o structură complexă şi se formează pe seama combinării diverselor surse de finanţare.

- Atragerea oricărei surse de finanţare a investiţiilor presupune anumite cheltuieli, care reprezintă în sine, costul surselor respective;

- Pentru corelarea costurilor diverselor componente ale capitalului atras, costul fiecărui în parte se determină în rate procentuale (%). În acest context, costul sursei de finanţare a investiţiilor se determină ca raport între cheltuieli totale legate de atragerea investiţiilor şi volumul surselor atrase.

Preview document

Conceptul privind Costul Capitatului - Pagina 1
Conceptul privind Costul Capitatului - Pagina 2
Conceptul privind Costul Capitatului - Pagina 3
Conceptul privind Costul Capitatului - Pagina 4
Conceptul privind Costul Capitatului - Pagina 5
Conceptul privind Costul Capitatului - Pagina 6
Conceptul privind Costul Capitatului - Pagina 7
Conceptul privind Costul Capitatului - Pagina 8
Conceptul privind Costul Capitatului - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Conceptul privind Costul Capitatului.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Politicii de Îndatorare asupra Valorii Întreprinderii

Noile oportunitati de cooperare si schimburi internationale, ultimele realizari ale stiintei si tehnologiei, paleta din ce în ce mai larga a...

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Prețul și Formarea Acestuia

Capitolul 1. Preţul. Funcţiile preţului 1.1. Preţul Preţul reprezintă valoarea la care se tranzacţionează bunurile într-o economie de piaţă, se...

Întreprinderile mici și mijlocii

Noţiunea de întreprindere Întreprinderea reprezintă o verigă de bază a economiei,este o unitate economica cu un patrimoniu propriu, care dispune...

Prețul - modalități de formare

I. Noţiuni introductive Apariţia schimbului a atras după sine folosirea mai bună a bogăţiilor, a forţei de muncă şi a capacitaţilor productive...

Implicarea deciziilor de preț asupra rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor

Implicaţiile deciziilor de preţ asupra rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor 1) Politica, strategia şi tactica preţurilor la...

Dobânda

SUBIECTE 1. Esenţa şi funcţiile dobânzii. 2. Formele şi varietăţile dobânzii. 3. Rata dobânzii. 4. Calcularea şi factorii nivelului...

Te-ar putea interesa și

Bazele Activității Investiționale

TEMA 1: CONCEPŢII DE BAZĂ PRIVIND INVSTIŢIILE 1. Conceptul de investiţie 2. Clasificarea investiţiilor 3. Impactul investiţiilor asupra...

Ai nevoie de altceva?