Concluzii de Audit și Raportarea

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 7193
Mărime: 36.90KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Dumitru

Cuprins

A. Concluzii de audit şi raportarea ( Cap.27)

1. Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare

1.1 Elemente de bază ale raportului de audit

1.2. Raportul auditorului

1.3. Rapoarte modificate

1.4. Situaţii în care poate rezulta o altă opinie decât cea fără rezerve

2. Responsabilitatea auditorului referitoare la date comparative

2.1. Cadre generale de raportare financiară pentru date

comparative

2.2. Cifre corespondente

2.3. Situaţii financiare comparative

3. Alte informaţii în documentele care conţin situaţii financiare

auditate

3.1. Identificarea inconsecvenţelor semnificative din situaţiile

financiare auditate

3.2. Accesul la alte informaţii anterior şi după data de

emitere a raportului de audit

3.3. Luarea în considerare a altor informaţii

3.4. Inconsecvenţe semnificative şi denaturări semnificative

ale faptelor

B.Soluţii/răspunsuri la 14 întrebări/teste

1. Ce este auditul financiar şi ce obiective are?

2. Cerificarea rezonabilă a situaţiilor financiare.

3. Ce se înţelege prin angajamentul de audit al situaţiilor financiare?

4. Care sunt responsabilităţile conducătorilor – partenerului de angajament pentru calitatea auditorilor?

5. Raportarea neconformităţii situaţiilor financiare cu legile şi reglementările în vigoare către managementul entităţii auditate şi utilizatorii raportului de audit al situaţiilor financiare.

6. Care sunt şi ce scop au activităţile preliminare angajamentului de audit?

7. Monitorizarea controalelor. Responsabilitatea managementului şi a auditorului.

8. Evaluarea rezultatelor procesului de confirmarea externă si cazuri privind confirmările externe anterioare sfârşitului de an.

9. Ce probleme are în vedere auditorul pentru obţinerea probelor de audit prin eşantionare?

10. Când poate fi adecvată examinarea în proporţie de 100%?

11. Explicaţi definirea estimărilor (evaluărilor) contabile prin Standardul Internaţional de Audit „Auditul estimărilor contabile” în conexiune cu prevederile adecvate din Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

12. Definiţi auditul evaluărilor şi prezentărilor de informaţii privind valoarea justă conţinute în situaţiile financiare, având în vedere înregistrarea iniţială a tranzacţiilor şi modificărilor ulterioare ale valorii juste.

13. Răspunderea administratorului pentru organizarea şi conducerea contabilităţii, inclusive pentru întocmirea situaţiilor financiare ale entităţii

14. Ce includ angajamentele de audit cu scop special?

Extras din document

A. Concluzii de audit şi raportarea

1. Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare

Auditorul trebuie să revizuiască şi să evalueze concluziile ce rezultă din probele de audit obţinute ca bază pentru exprimarea unei opinii asupra situaţiilor financiare. Această revizuire şi evaluare implică luarea în considerare a faptului dacă situaţiile financiare au fost intocmite în conformitate cu un cadru general de raportare financiară acceptat, ce ar putea fi Standardele Internaţionale de Contabilitate, fie standarde şi practici naţionale relevante.

Raportul de audit trebuie să conţină în scris o exprimare clară a opiniei asupra situaţiilor financiare considerate ca un întreg.

1.1. Elementele de bază ale raportului de audit

Raportul de audit cuprinde următoarele elemente de bază, prezentate sub forma de mai jos (întrebarea 1):

• titlul

• destinatarul

• paragraful de deschidere sau introductiv

-identificarea situaţiilor financiare auditate;

- declaraţie privind responsabilitatea conducerii entităţii, precum şi responsabilitatea auditorului;

• un paragraf referitor la aria de aplicabilitate (în care se prezintă natura unui audit):

-referire la Standardele Internaţionale de Audit sau la standardele naţionale de audit;

-prezentare a raportului de audit efectuat.

• paragraful referitor la opinie, ce conţine o prezentare a opiniei privind situaţiile financiare;

• data întocmirii raportului;

• adresa organizaţiei de audit;

• semnătura auditorului.

Titlul

Raportul auditorului ar trebui să aibă un titlu corespunzător. În titlu poate fi utilizată noţiunea “Auditor independent” pentru a deosebi raportul auditorului de rapoartele care pot fi întocmite de alte persoane, cum ar fi angajaţii agentului economic, consiliul director sau alţi auditori, care nu urmează să respecte aceleaşi cerinţe ale conduitei profesionale, ca cele înaintate auditorului independent la auditul rapoartelor financiare.

Destinatarul

Raportul auditului trebuie să conţină informaţia despre destinatar, căruia conform condiţiilor angajamentului de exercitare a auditului şi cerinţelor legislaţiei în vigoare, este adresat raportul auditorului. Raportul, de regulă, este adresat acţionarilor sau consiliului director al agentului economic, ale cărui raporte financiare au fost auditate.

Paragraful de deschidere sau introductiv

Raportul de audit trebuie să identifice situaţiile financiare ale entităţii, care au făcut obiectul auditului, cât şi data şi perioada acoperite prin aceste documente. Raportul trebuie să menţioneze că situaţiile financiare sunt în sarcina (responsabilitatea) conducerii agentului economic şi că responsabilitatea auditului este de a exprima o opinie asupra situaţiilor financiare pe baza auditului.

Situaţiile financiare constituie reprezentarea faptelor de către conducere. Pregătirea lor presupune că direcţiunea face estimări contabile şi aduce judecăţi care au o incidenţă semnificativă, că ea stabileşte principiile şi metodele contabile potrivite, care trebuie utilizate pentru pregătirea situaţiilor financiare.

Aria de aplicabilitate

In paragraful referitor la aria de aplicabilitate se prezintă natura unui audit, cu referire la standardele Internţionale de Audit sau la standardele naţionale de audit relevante.

Raportul auditului trebuie să prezinte aria de aplicabilitate a auditului, declarând că auditul a fost efectuat in conformitate cu Standardele de Audit. Aria de aplicabilitate a unui audit se referă la procedurile de audit considerate necesare pentru a atinge obiectul auditului.

Raportul trebuie să includă o declaraţie asupra faptului că auditul a fost planificat şi desfăşurat, pentru a se obţine o asigurare rezonabilă asupra situaţiilor financiare şi că acestea nu conţin erori semnificative. Eroare semnificativă în informaţie este atunci când respectivele informaţii, care nu au legătură cu problemele aparute în situaţiile financiare auditate, sunt declarate sau înregistrate în mod greşit.

Raportul trebuie să releve faptul că auditul include:

- examinarea pe bază de teste, a probelor pentru susţinerea sumelor din situaţiile financiare şi a altor informaţii prezentate;

- evaluarea principiilor contabile folosite la întocmirea situaţiilor financiare;

- evaluarea estimarilor semnificative făcute de către conducere la întocmirea situaţiilor financiare;

- evaluarea prezentării generale a situaţiilor;

-- declaraţie a auditorului asupra faptului că auditul conferă o bază rezonabilă pentru opinie.

Preview document

Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 1
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 2
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 3
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 4
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 5
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 6
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 7
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 8
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 9
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 10
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 11
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 12
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 13
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 14
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 15
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 16
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Concluzii de Audit si Raportarea.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Implementarea Sistemului de Management al Calitati la Societatea Ulvas Sa

Calitatea a fost luata în considerare din cele mai vechi timpuri si a înregistrat un progres continuu, fiind o necesitate permanenta a omului....

Auditul Sistemelor Informatice

CAPITOLUL I AUDITUL SISTEMELOR INFORMATICE Auditul sistemelor informatice reprezintă activitatea de colectare şi evaluare a unor probe pentru a...

Raport Audit

1. ROLUL RAPORTULUI DE AUDIT Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. 700 stabileşte procedurile şi principiile fundamentale şi modalităţile...

Prețul - Instrument de Marketing

Pretul – instrument de marketing În activitatea oricarei întreprinderi producatoare de bunuri si servicii, pretul detine un rol special, de maxima...

Eficienta si Evaluarea Investitiilor

Investitiile in viata social- economica Investitiile sunt ca vinul rosu, cu cat "mai vechi", cu atat sunt mai bune. Timpul este poate unul dintre...

Deontologia Profesionala a Auditorilor Interni

Introducere Codul privind conduita etică a auditorilor interni reprezintă o declaraţie asupra valorilor şi principiilor care trebuie să...

Controlul Financiar Intern la Institutiile Publice

Controlul intern la institutiile publice este reglementat de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.119/1999, modificata si completata prin legea...

Ai nevoie de altceva?