Concluzii de Audit și Raportarea

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 7193
Mărime: 36.90KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Dumitru

Cuprins

 1. A. Concluzii de audit şi raportarea ( Cap.27)
 2. 1. Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare
 3. 1.1 Elemente de bază ale raportului de audit
 4. 1.2. Raportul auditorului
 5. 1.3. Rapoarte modificate
 6. 1.4. Situaţii în care poate rezulta o altă opinie decât cea fără rezerve
 7. 2. Responsabilitatea auditorului referitoare la date comparative
 8. 2.1. Cadre generale de raportare financiară pentru date
 9. comparative
 10. 2.2. Cifre corespondente
 11. 2.3. Situaţii financiare comparative
 12. 3. Alte informaţii în documentele care conţin situaţii financiare
 13. auditate
 14. 3.1. Identificarea inconsecvenţelor semnificative din situaţiile
 15. financiare auditate
 16. 3.2. Accesul la alte informaţii anterior şi după data de
 17. emitere a raportului de audit
 18. 3.3. Luarea în considerare a altor informaţii
 19. 3.4. Inconsecvenţe semnificative şi denaturări semnificative
 20. ale faptelor
 21. B.Soluţii/răspunsuri la 14 întrebări/teste
 22. 1. Ce este auditul financiar şi ce obiective are?
 23. 2. Cerificarea rezonabilă a situaţiilor financiare.
 24. 3. Ce se înţelege prin angajamentul de audit al situaţiilor financiare?
 25. 4. Care sunt responsabilităţile conducătorilor – partenerului de angajament pentru calitatea auditorilor?
 26. 5. Raportarea neconformităţii situaţiilor financiare cu legile şi reglementările în vigoare către managementul entităţii auditate şi utilizatorii raportului de audit al situaţiilor financiare.
 27. 6. Care sunt şi ce scop au activităţile preliminare angajamentului de audit?
 28. 7. Monitorizarea controalelor. Responsabilitatea managementului şi a auditorului.
 29. 8. Evaluarea rezultatelor procesului de confirmarea externă si cazuri privind confirmările externe anterioare sfârşitului de an.
 30. 9. Ce probleme are în vedere auditorul pentru obţinerea probelor de audit prin eşantionare?
 31. 10. Când poate fi adecvată examinarea în proporţie de 100%?
 32. 11. Explicaţi definirea estimărilor (evaluărilor) contabile prin Standardul Internaţional de Audit „Auditul estimărilor contabile” în conexiune cu prevederile adecvate din Reglementările contabile conforme cu directivele europene.
 33. 12. Definiţi auditul evaluărilor şi prezentărilor de informaţii privind valoarea justă conţinute în situaţiile financiare, având în vedere înregistrarea iniţială a tranzacţiilor şi modificărilor ulterioare ale valorii juste.
 34. 13. Răspunderea administratorului pentru organizarea şi conducerea contabilităţii, inclusive pentru întocmirea situaţiilor financiare ale entităţii
 35. 14. Ce includ angajamentele de audit cu scop special?

Extras din referat

A. Concluzii de audit şi raportarea

1. Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare

Auditorul trebuie să revizuiască şi să evalueze concluziile ce rezultă din probele de audit obţinute ca bază pentru exprimarea unei opinii asupra situaţiilor financiare. Această revizuire şi evaluare implică luarea în considerare a faptului dacă situaţiile financiare au fost intocmite în conformitate cu un cadru general de raportare financiară acceptat, ce ar putea fi Standardele Internaţionale de Contabilitate, fie standarde şi practici naţionale relevante.

Raportul de audit trebuie să conţină în scris o exprimare clară a opiniei asupra situaţiilor financiare considerate ca un întreg.

1.1. Elementele de bază ale raportului de audit

Raportul de audit cuprinde următoarele elemente de bază, prezentate sub forma de mai jos (întrebarea 1):

• titlul

• destinatarul

• paragraful de deschidere sau introductiv

-identificarea situaţiilor financiare auditate;

- declaraţie privind responsabilitatea conducerii entităţii, precum şi responsabilitatea auditorului;

• un paragraf referitor la aria de aplicabilitate (în care se prezintă natura unui audit):

-referire la Standardele Internaţionale de Audit sau la standardele naţionale de audit;

-prezentare a raportului de audit efectuat.

• paragraful referitor la opinie, ce conţine o prezentare a opiniei privind situaţiile financiare;

• data întocmirii raportului;

• adresa organizaţiei de audit;

• semnătura auditorului.

Titlul

Raportul auditorului ar trebui să aibă un titlu corespunzător. În titlu poate fi utilizată noţiunea “Auditor independent” pentru a deosebi raportul auditorului de rapoartele care pot fi întocmite de alte persoane, cum ar fi angajaţii agentului economic, consiliul director sau alţi auditori, care nu urmează să respecte aceleaşi cerinţe ale conduitei profesionale, ca cele înaintate auditorului independent la auditul rapoartelor financiare.

Destinatarul

Raportul auditului trebuie să conţină informaţia despre destinatar, căruia conform condiţiilor angajamentului de exercitare a auditului şi cerinţelor legislaţiei în vigoare, este adresat raportul auditorului. Raportul, de regulă, este adresat acţionarilor sau consiliului director al agentului economic, ale cărui raporte financiare au fost auditate.

Paragraful de deschidere sau introductiv

Raportul de audit trebuie să identifice situaţiile financiare ale entităţii, care au făcut obiectul auditului, cât şi data şi perioada acoperite prin aceste documente. Raportul trebuie să menţioneze că situaţiile financiare sunt în sarcina (responsabilitatea) conducerii agentului economic şi că responsabilitatea auditului este de a exprima o opinie asupra situaţiilor financiare pe baza auditului.

Situaţiile financiare constituie reprezentarea faptelor de către conducere. Pregătirea lor presupune că direcţiunea face estimări contabile şi aduce judecăţi care au o incidenţă semnificativă, că ea stabileşte principiile şi metodele contabile potrivite, care trebuie utilizate pentru pregătirea situaţiilor financiare.

Aria de aplicabilitate

In paragraful referitor la aria de aplicabilitate se prezintă natura unui audit, cu referire la standardele Internţionale de Audit sau la standardele naţionale de audit relevante.

Raportul auditului trebuie să prezinte aria de aplicabilitate a auditului, declarând că auditul a fost efectuat in conformitate cu Standardele de Audit. Aria de aplicabilitate a unui audit se referă la procedurile de audit considerate necesare pentru a atinge obiectul auditului.

Raportul trebuie să includă o declaraţie asupra faptului că auditul a fost planificat şi desfăşurat, pentru a se obţine o asigurare rezonabilă asupra situaţiilor financiare şi că acestea nu conţin erori semnificative. Eroare semnificativă în informaţie este atunci când respectivele informaţii, care nu au legătură cu problemele aparute în situaţiile financiare auditate, sunt declarate sau înregistrate în mod greşit.

Raportul trebuie să releve faptul că auditul include:

- examinarea pe bază de teste, a probelor pentru susţinerea sumelor din situaţiile financiare şi a altor informaţii prezentate;

- evaluarea principiilor contabile folosite la întocmirea situaţiilor financiare;

- evaluarea estimarilor semnificative făcute de către conducere la întocmirea situaţiilor financiare;

- evaluarea prezentării generale a situaţiilor;

-- declaraţie a auditorului asupra faptului că auditul conferă o bază rezonabilă pentru opinie.

Preview document

Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 1
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 2
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 3
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 4
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 5
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 6
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 7
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 8
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 9
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 10
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 11
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 12
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 13
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 14
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 15
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 16
Concluzii de Audit și Raportarea - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Concluzii de Audit si Raportarea.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Deontologia profesională a auditorilor interni

Introducere Codul privind conduita etică a auditorilor interni reprezintă o declaraţie asupra valorilor şi principiilor care trebuie să...

Programul operațional regional 2007-2013

Introducere Programul Operational Regional 2007-2013 este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Audit Intern

Obiectivele cursului Obiectivele cursului de formare auditori interni pentru sistemele de management al calităţii sunt următoarele: • stăpânirea...

Te-ar putea interesa și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul de Regularitate

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Context general Termenul de audit provine din limba latina , de...

Particularitățile auditului intern la DSVSA Arad

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Proiect Audit

Am analizat in detaliu capitolul 1 in prima parte a referatului, si am continuat in cea de-a doua parte cu tratarea unei cerinte din celorlalte 29...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Auditul Intern - Concluzii de Audit și Raportarea

CAPITOLUL I AUDITUL INTERN. AUDITUL PUBLIC INTERN Cadru Legislativ Un pas important privind auditul intern şi controlul financiar în România, a...

Raportarea Concluziilor Auditului Financiar

Introducere Finalizarea misiunii auditorului presupune ca acesta din urmă să formuleze concluzii care rezultă din probele de audit, ca bază pentru...

Ai nevoie de altceva?