Conduita Etica si Profesionala a Auditorilor Interni

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Conduita Etica si Profesionala a Auditorilor Interni.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gheorghe Stefan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Pe plan internaţional, instituţia supremă a auditorilor interni şi al structurilor organizatorice şi funcţionale ale auditului intern, este Institutul Auditorilor Interni, care are drept deviză:”progres prin împărtăşirea cunoştinţelor”.

Institutul Auditorilor Interni, care îşi are sediul în S.U.A., a fost înfiinţat în anul 1941 şi are aproximativ 85000 de membri din mai mult de 120 de ţări şi teritorii.

Cea mai importantă sarcină a Institutului Auditorilor Interni a fost să elaboreze Cadrul General pentru practica profesională. Acest Cadru a fost propus pentru prima dată în iunie 1993 de către Grupul de Lucru pentru Îndrumări şi aprobate de consiliul director al Institutului Auditorilor Interni.

Un alt aspect al Cadrului general este prezentarea Standardelor Internaţionale de audit intern. Scopul acestor standarde internaţionale de audit este:

- să delimiteze principiile de bază care reprezintă practica de audit intern;

- să ofere un cadru general pentru realizarea şi promovarea unei game largi de activităţi de audit intern care contribuie la dezvoltarea entităţii;

- să stabilească bazele pentru evaluarea exercitării auditului intern;

- să asigure realizarea unor operaţii şi procese operaţionale îmbunătăţite.

Profesia de auditor intern

Profesia de auditor intern ca orice profesie este caracterizată prin câteva elemente:

- deţinerea unor abilităţi intelectuale specifice, dobândite prin pregătire şi educaţie;

- alinierea membrilor săi la un cod comun de valori şi conduită, cod elaborat de organismul reprezentativ specific, care să includă şi menţinerea unei imagini în mod esenţial obiective;

- acceptarea unei datorii faţă de societate în ansamblul său.

Uneori, datoria membrilor faţă de profesia lor şi faţă de societate poate părea în conflict cu interesul lor imediat sau cu obligaţia lor de loialitate faţă de angajator.

De aceea, este de datoria organismelor membre să elaboreze cerinţe etice pentru membrii săi în scopul de a asigura cel mai înalt nivel de calitate a activităţii şi să menţină încrederea publicului în profesia de auditor intern.

Caracteristica principală a unei profesii o constituie acceptarea responsabilităţilor acesteia faţă de public. Publicul profesiei de audit financiar în comparaţie cu al auditului intern, îl reprezintă clienţii, creditorii, guvernele,angajatorii,investitorii, precum şi oricine se bazează pe obiectivitatea şi integritatea auditorilor în menţinerea unei funcţionări organizate. Acest fapt impune o responsabilitate a profesiunii de auditor financiar faţă de interesul public. Interesul public este definit ca binele comunităţii de indivizi şi instituţii pe care îi deserveşte un auditor.

Codul de conduită etică şi profesională a auditorilor interni

Codul etic reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită care guvernează activitatea auditorilor interni. Codul deontologic reprezintă o declaraţie asupra valorilor şi principiilor care trebuie să urmeze activitatea şi practica cotidiană a auditorilor interni. El este singura componentă în care se enunţă principiile ţi modul de aplicare pe care auditorul intern are obligaţia să le respecte, pentru a nu se îndepărta de prevederile standardelor în realizarea misiunilor de audit intern.

Scopul Codului privind conduita etică a auditorului intern este de creare a cadrului atic necesar desfăşurării profesiei de auditor intern, astfel încât acesta să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice

Faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei sau autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea. Aceasta presupune îndeplinirea următoarelor obiective ale profesiei de auditor intern:

1. performanţa : desfăşurarea unei activităţi la cei mai înalţi parametri, în scopul îndeplinirii cerinţelor interesului public, în condiţiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate;

2. profesionalism: existenţa unor capacităţi intelectuale şi a experienţei dobândite prin pregătire şi educaţie şi printr-un cod de valori şi conduită comun tuturor auditorilor interni. Clienţii, angajatorii şi alte părţi interesate au nevoie de persoane care să poată fi identificate cu exactitate drept profesionişti în cadrul domeniului de audit intern.

3. calitatea serviciilor: realizarea sarcinilor cu obiectivele, responsabilitate, siguranţă şi onestitate. Este necesară asigurarea că toate serviciile obţinute de la un auditor intern sunt efectuate la cel mai înalt standard de performanţă.

4. încrederea: auditorii interni în îndeplinirea sarcinilor de serviciu trebui să promoveze cooperarea şi bunele relaţii cu ceilalţi auditori interni şi în cadrul profesiunii, iar sprijinul şi cooperarea profesională, echilibrul şi corectitudinea sunt elemente esenţiale ale profesiei de auditor intern, deoarece încrederea publică şi respectul de care se bucură un auditor intern reprezintă rezultatul realizărilor tuturor auditorilor interni;

Utilizatorii serviciilor furnizate de auditorii interni trebuie să poată avea încredere că există un cadru general al conduitei etice şi profesionale care supraveghează desfăşurarea acestora.

5. conduita: auditorii interni trebuie să aibă o conduită ireproşabilă pe plan profesional şi personal. Un auditor intern trebuie să acţioneze într-o manieră corespunzătoare reputaţiei profesiei şi trebuie să acţioneze într-o manieră corespunzătoare reputaţiei profesiei şi trebuie să evite orice comportament care ar putea discredita profesia.

6. credibilitatea: informaţiile furnizate de rapoartele şi opiniile auditului intern trebuie să fie fidele realităţii şi de încredere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conduita Etica si Profesionala a Auditorilor Interni.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAŢI MFPP ANUL II DOCTRINA ŞI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE