Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

Data apariţiei şi actul constitutiv

Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) face parte din sistemul instituţional al Naţiunilor Unite, fiind specializată în problemele comerţului şi dezvoltării pe plan mondial. Scopul său a fost de a accelera dezvoltarea economică, în special pe cea a ţărilor în curs de dezvoltare. A fost creată în 1964, în urma unei prime sesiuni a Conferinţei care a avut loc la Geneva. În prezent principalele sale obiective sunt de a ajuta ţările mai puţin dezvoltate să folosească optim posibilităţile oferite de comerţ şi investiţii, dar şi să facă faţă, într-o manieră cât mai echitabilă, problemelor care decurg din mondializare şi integrarea în economia mondială. Pentru a-şi atinge obiectivele, UNCTAD desfăşoară mai multe tipuri de activităţi, de la cercetare, analiză, cooperare tehnologică până la dialog cu societatea civilă şi întreprinderile.

Membrii UNCTAD

La începutul anului 1998 ea cuprindea 188 de ţări membre. Numeroase organisme interguvernamentale şi non-guvernamentale participă în mod egal la lucrările sale în calitate de observatori. Statele participante alcătuiesc patru grupuri, structurate după criterii

economice şi geografice. Cele patru grupuri sunt:

o Grupul A, al ţărilor în curs de dezvoltare, din Africa şi Asia;

o Grupul B, al ţărilor dezvoltate, membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – OCDE;

o Grupul C, al ţărilor latino-americane, inclusiv Cuba;

o Grupul D, al ţărilor foste socialiste21 astăzi cu economii în

tranziţie.

Ţările din grupurile A şi C alcătuiesc Grupul celor 77.

Principalele obiective

UNCTAD îşi propune:

- să favorizeze cooperarea internaţională astfel încât să fie instaurată o relaţie comercială cât mai echitabilă între Nord şi Sud şi să intensifice relaţiile Sud-Sud;

- să restructureze comerţul internaţional ţinând cont de interesele specifice ale ţărilor în curs de dezvoltare, în interiorul unui mediu mai previzibil;

- să formuleze principii şi să pună în practică politici vizând comerţul internaţional şi problemele conexe ale dezvoltării economice;

- să ia măsuri în colaborare cu organele competente ale ONU în vederea negocierii şi adoptării de instrumente juridice multilaterale în domeniul comerţului internaţional;

- să servească drept centru al armonizării politicilor economice ale guvernelor şi ale grupurilor economice regionale în materie de comerţ şi dezvoltare.

Structura UNCTAD

Sesiunea sau Conferinţa, organ plenar, organizează sesiuni la nivel ministerial o dată la 4 ani, pentru formularea orientărilor generale şi programarea activităţii organizaţiei. De la înfiinţare şi până în prezent s-au desfăşurat zece asemenea conferinţe, astfel: Geneva (1964), New Delhi (1968), Santiago de Chile (1972), Nairobi (1976), Manila (1979), Belgrad (1983), Geneva (1987), Carthagena (1992), Midrand (1996), Bangkok (2000).

Organ suprem, Conferinţa are toate puterile; deciziile şi recomandările sunt

adoptate prin consens.

Consiliul pentru comerţ şi dezvoltare este organul permanent, care preia competenţele Conferinţei atunci când ea nu este reunită. În plus, deţine funcţii executive şi pregăteşte lucrările Conferinţei.

Principalele atribuţii ale Consiliului sunt:

- urmăreşte punerea în aplicare a recomandărilor, declaraţiilor, rezoluţiilor şi altor hotărâri ale Conferinţei, luând măsuri ce sunt de competenţa sa;

- iniţiază şi întocmeşte studii şi rapoarte în domeniul comerţului şi cu privire la problemele conexe ale dezvoltării;

- îndeplineşte rolul de comitet pregătitor al sesiunilor UNCTAD;

- elaborează rapoarte referitoare la activitatea sa, pe care le prezintă Adunării Generale a ONU, prin intermediul Consiliului Economic şi social - ECOSOC;

- în cazuri de necesitate face propuneri pentru crearea de organisme subsidiare, menite să-l sprijine în îndeplinirea eficientă a funcţiilor ce-i revin.

Activitatea permanentă este desfăşurată prin intermediul comisiilor, comitetelor şi grupelor de lucru, specializate pe: produse de bază, produse manufacturate, transporturi maritime, comerţ invizibil, finanţarea comerţului, transfer de tehnologii, cooperare internaţională între ţări în curs de dezvoltare.

După reforma instituţională din 1996 au fost create, ca organe subsidiare ale Consiliului pentru Comerţ şi Dezvoltare, următoarele trei comisii:

1. Comisia pentru comerţul cu bunuri şi servicii

2. Comisia pentru investiţii, tehnologie şi probleme financiare conexe

3. Comisia pentru întreprinderi, facilităţi comerciale şi pentru dezvoltare

Secretariatul, instalat la Geneva, are ca funcţie principală obligaţia de a asigura buna funcţionare a Conferinţei şi Consiliului pentru comerţ şi dezvoltare. Este condus de un secretar general, numit de secretarul general al ONU. Numele lui - Rubens Ricupero.

Secretariatul UNCTAD face parte din cel al ONU; numără circa 400 funcţionari, care au sediul la Geneva. Bugetul anual al UNCTAD este de circa 50 milioane dolari şi provine din bugetul ordinar al ONU. Activitatea de cooperare tehnică atinge circa 24 milioane dolari pe an, fiind finanţată din surse extrabugetare, furnizate de ţările donatoare, de cele beneficiare şi de diferite organizaţii.

Centrul comun de comerţ internaţional GATT – UNCTAD (creat în 1964, în cadrul GATT) face parte din structura UNCTAD începând cu anul 1968. Principala lui misiune este de a acorda asistenţă de specialitate ţărilor în curs de dezvoltare în domenii legate de promovarea exporturilor. În centrul atenţiei stau domenii precum: dezvoltarea pieţei şi a producţiei, dezvoltarea serviciilor aferente comerţului, informaţiile comerciale, dezvoltarea resurselor umane etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare.doc