Consideratii privind Functia de Organizare in Institutiile Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Consideratii privind Functia de Organizare in Institutiile Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Economie, Stiinta Administratiei

Extras din document

Introducere

Instituţiile din administraţia publică se constituie ca subsistem al sistemului social global şi au ca scop servirea membrilor societăţii. Pentru a servi societatea este necesară organizarea fiecărei componente a sistemului.

Capitolul 1. Fundamentele managementului public

Managementul public se dezvoltă ca domeniu distinct al ştiinţei pornind de la elementele sale fundamentale. În continuare sunt prezentate câteva concepte, teorii, principii de bază, care facilitează cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea corespunzătoare a abordărilor, instrumentelor, metodelor şi tehnicilor de management public cu care operează funcţionarii din instituţiile publice.

1.1. Definirea managementului public şi principalele caracteristici

Managementul public reprezintă ansamblul proceselor şi relaţiilor de management, bine determinate, existente între componente ale sistemului administrativ, prin care, în regim de putere publică, se aduc la îndeplinire legile şi/sau se planifică, organizează, coordonează, gestionează şi controlează activităţile implicate în realizarea serviciilor care satisfac interesul public.

Din definiţie desprindem următoarele caracteristici:

- managementul public reuneşte un ansamblu de procese şi relaţii de management, care apar între componentele sistemului administrativ;

- procesele desfăşurate în sectorul public sunt atât procese de management, cât şi de execuţie.

1.2. Funcţiile managementului public

Pentru a înţelege conţinutul funcţiilor managementului public, este important să luăm în considerare cel puţin două aspecte. Primul este determinat de faptul că managementul public, deşi un domeniu distinct al ştiinţei managementului, este puternic influenţat de acesta, din al cărui trunchi comun s-a desprins şi particularizat în instituţiile din sectorul public.

Cunoasterea si exercitarea de catre functionarii publici a functiilor managementului public constituie un element esential pentru eficienta institutiilor administrative. Functiile managementului public sunt: previziune, organizare - coordonare, motivare, administrare, control - evaluare.

1. Funcţia de previziune constă în ansamblul proceselor de muncă, prin intermediul cărora se determină principalele obiective ale instituţiilor publice, în general, mijloacele şi resursele necesare realizării lor.

2. Funcţia de organizere - coordonare presupune un ansamblu de procese de muncă prin intermediul cărora se asigură cadrul instituţional necesar realizării raţionale şi eficiente a obiectivelor previzionate în domeniul managementului public prin alocarea raţională a resurselor.

3. Funcţia de motivare reuneşte ansamblul proceselor de muncă prin care se determină personalul instituţiei publice să contribuie la identificarea şi satisfacerea interesului public, pe baza luării în considerare a factorilor care îl motivează pentru realizarea obiectivelor.

4. Funcţia de administrare constă într-un ansamblu de procese de muncă prin care se asigură o gestionare riguroasă a tuturor resurselor existente şi atrase în vederea realizării obiectivelor sistemului administrativ, respectiv satisfacerea intereselor publice generale.

5. Funcţia de control - evaluare reprezintă un ansamblu de procese de muncă prin care se compară rezultatele cu obiectivele iniţiale, se verifică conformitatea acţiunilor instituţiilor publice cu reglementările juridice în vigoare şi cu misiunea angajaţilor săi de a satisface interesul general cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor şi în final se determină abaterile de la situaţiile normale în vederea eliminării lor.

Capitolul 2. Organizarea

Termenul "a organiza" provine din limba franceză (organiser) şi înseamnă a acţiona metodic pentru asigurarea desfăşurării eficiente a unor activităţi.

Stabilirea responsabilităţilor fiecărui membru al organizaţiei, modul de elaborare a deciziilor, un set de relaţii formale care să susţină scopurile organizaţiilor, să faciliteze pregătirea şi implementarea planurilor – acestea sunt elemente pe care managementul trebuie să le aibă în vedere.

Organizarea în managementul public reprezintă un ansamblu de procese prin care potrivit cadrului legislativ se delimitează elementele componente ale sistemului administrativ în ansamblu şi ale fiecarei instituţii publice în parte, se precizează atribuţiile, sarcinile şi competenţele care revin componentelor acestuia, precum şi relaţiile care se stabilesc între ele în cadrul şi în afara sistemului în vederea satisfacerii eficiente a interesului public.

Fisiere in arhiva (1):

  • Consideratii privind Functia de Organizare in Institutiile Publice.doc

Alte informatii

Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Administrarea Afacerilor Europene