Constituirea unei Societati Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Constituirea unei Societati Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Economie, Contabilitate

Extras din document

Pentru constituirea societatilor comerciale este necesara intocmirea si procurarea unor acte, obtinerea unor avize, etc. dupa cum urmeaza:

A. Verificarea la Registrul Comertului, a acceptabilitatii numelui si emblemei alese si redactarea actului constitutiv al societatii;

B. Obtinerea unor autorizatii prealabile;

C. Autentificarea actului de constituite a societatilor comerciale;

D. Solicitarea inmatricularii societatii in Registrul Comertului;

E. Controlul de legalitate realizat de catre judecatorul delegat;

F. Incheierea de inmatriculare;

G. Publicitatea societatii si inscrierea la organele fiscale;

H. Deschiderea contului de virament;

I. Intocmirea stampilelor, parafelor si sigiliilor;

J. Infintarea filialelor si sucursalelor.

A. VERIFICAREA LA REGISTRUL COMERTULUI, A ACCEPTABILITATII NUMELUI SI EMBLEMEI ALESE SI REDACTAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII.

Inainte de redactarea actului constitutiv este necesara deplasarea la Registrul Comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese, datorita faptului ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de la alte societatii si pentru a nu se crea confuzii intre doua societati cu aceleasi nume si emblema, se impune aceasta verificare.

In situatia in care numele si emblema sunt deja inregistrate, va trebui ales un alt nume si o alta emblema, putandu-se face chiar o rezervare de nume si o preinregistrare de marca de comert (a se vedea Legea nr. 26/1990).

Dupa stabilirea numelui si emblemei se va trece la redactarea actului constitutiv al societatii.

Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

In cazul in care societatea cu raspundere limitata se constituie prin actul de vointa al unei singure persoane, se va incheia numai statutul societatii.

Pentru societatile in nume colectiv, in comandita simpla si societatile cu raspundere limitata, dispozitiile O.U.G. nr. 32/1997 sunt apropiate celor cuprinse in art. 3 din Legea nr. 31/1990, existand o subliniere mai pregnanta a clauzelor cu privire la situatia sucursalelor, agentiilor, reprezentantelor sau a oricaror alte unitatii fara personalitate juridica.

Potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 32/1997, actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:

1) numele de familie, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, in cazul in care sunt persoane fizice iar in cazul in care asociatii sunt persoane juridice, in actul constitutiv se vor trece elementele de identificare ale persoanei, respectiv denumirea, sediul si nationalitatea persoanei juridice. In cazul societatilor in comandita simpla se vor face referiri distincte cu privire la elementele de identificare, separat pentru asociatii comanditari si asociatii comanditati;

2) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

3) obiectul de activitate al societatii. In actul constitutiv se va preciza clar domeniul si obiectul de activitate principal.

4) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris.

In cazul in care societatea este cu raspundere limitata, in cuprinsul actului constitutiv se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

5) asociatii care reprezinta si administreaza societatea, sau administratorii neasociati, persoane fizice sau juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna s-au separat.

6) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;

7) sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte asemenea unitatii fara personalitate juridica, (denumite in O.U.G. nr. 32/1997 sedii secundare) atunci cand acestea se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o alta infiintare;

8) durata pentru care se constituie societatea;

9) modul de dizolvare si de lichidare a societatii;

Potrivit art. 8 din actul aratat mai sus, continutul actului constitutiv in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni cuprinde urmatoarele mentiuni:

a) numele de familie si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia celor ce se asociaza, in cazul in care acestia sunt persoane fizice iar in cazul in care cei ce constituie societatea de capital sunt persoane juridice, se vor stabili denumirea, sediul si nationalitatea acestora. In cazul societatilor in comandita pe actiuni, se vor identifica separat asociatii comanditari si asociatii comanditati;

Fisiere in arhiva (1):

  • Constituirea unei Societati Comerciale.doc