Contabilitatea Marfurilor si Ambalajelor

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitatea Marfurilor si Ambalajelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 35 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I-STATUTUL SOCIETĂŢII COMERCIALE 5
1.1-Numele,prenumele,locul şi data naşterii,domiciliul si cetăţenia
asociatului unic 5
1.2-Forma juridică a societăţii,denumirea,sediul şi durata societăţii 5
1.3-Scopul,domeniul şi obiectul de activitate 6
1.4-Capital social subscris şi vărsat,parţi sociale 7
1.5-Reducerea sau mărirea capitalului social 7
1.6-Fuziunea,divizarea şi dizolvarea societăţii 8
CAPITOLUL II-CONTABILITATEA MĂRFURILOR 9
2.1-Noţiuni generale privind mărfurile 9
2.2-Evaluarea mărfurilor 12
2.3-Conturile utilizate 13
CAPITOLUL III-CONTABILITATEA AMBALAJELOR 16
3.1-Noţiuni generale privind ambalajele 16
3.2-Clasificarea ambalajelor 16
3.3-Evaluarea ambalajelor 18
3.3.1-Evaluarea la intrare 18
3.3.2-Evaluarea la ieşire 19
3.4-Conturile utilizate 19
3.5-Facturarea ambalajelor 21
3.6-Înregistrarea conturilor privind intrările şi ieşirile de ambalaje 22
3.6.1-Ambalaje de natura imobilizărilor 22
3.6.2-Ambalaje de natura activelor circulare 22
3.6.2.1-Ambalaje de natura obiectelor de inventar 22
3.6.2.2-Ambalaje de transport sau circulaţie 22
3.6.2.3-Materiale de ambalat 26
3.6.2.4-Ambalaje provenite din producţie proprie 27
CAPITOLUL IV-APLICAŢII PRACTICE PRIVIND MĂRFURI ŞI AMBALAJE 28
CAPITOLUL V-CONCLUZII ŞI PROPUNERI 34
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Prin geneză,contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde in plan informaţional şi decisional la problema gestionării in condiţii de eficienţă a valorilor economice separate patrimonial.

Datele contabilităţii trebuie:

• să fie la indemâna celor care au noţiuni asupra pieţei afacerilor şi asupra economiei in general şi care doresc să studieze informaţiile furnizate cu o corectitudine suficienta.

• să permită investitorilor şi creditorilor să-şi faca o opinie asupra resurselor acesteia şi asupra circumstanţelor care le pot altera.

• să furnizeze indicaţii asupra obligaţiilor sale şi drepturilor acţionarilor

• să furnizeze date despre lichiditate,solvabilitate şi mişcarile de fonduri ale întreprinderii.

• să constituie pentru stat un instrument de cunoaştere in vederea determinării diferitelor impozite,a veniturilor şi averii întreprinderilor precum şi operaţiilor realizate de acestea.

• să facă eventuale comentarii şi să dea explicaţii care să permită utilizatorilor să exploateze mai bine datele.

Societăţile comerciale,cu calitate de comerciant au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie,conform Legii Contabilităţii.

Legea Contabilităţii prevede că evidenţa contabilă se conduce in partidă dublă,aceasta trebuind să asigure:

• Înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiilor patrimoniale,simultan în debitul şi în creditul unor conturi,denumite conturi corespondente.

• Stabilirea totalului sumelor debitoare şi creditoare,cât şi al soldului final.

• Întocmirea lunară a balanţei de verificare

• Prezentarea situaţiei patrimoniului,a veniturilor,cheltuielilor prin contul de profit şi pierderi.

În măsura in care obiectivul contabilităţii,acela de a da o imagine fidela a patrimoniului,rezultatelor şi situaţiei financiare ale întreprinderii,a fost atins,o sinteză a tuturor elementelor constituite ale activităţii acesteia trebuie comunicată utilizatorilor care au nevoie şi dreptul la acesta.Acest deziderat este înfaptuit prin întocmirea unor documente financiare ce prezinta într-o maniera sintetică,fidelă,clară şi completă,respectând o anumită periodicitate şi anumite reguli de întocmire,ansamblul aspectelor economico-financiare ale întreprinderii.

Nevoia de informare periodică a condus la determinarea rezultatelor sau calcularea unor marimi necesare în stabilirea obligaţiilor fiscale,pe etape de viaţă ale întreprinderii.

Referindu-se la realităţile ţării noastre,conform regulamentelor actuale in materie contabilă se are în vedere pentru întocmirea unor documente durata unui an calendaristic.

Ansamblul aspectelor legate de situaţia întreprinderii la sfârşitul anului şi al exerciţiului financiar este reflectat cu ajutorul bilanţului contabil.Elaborarea acestuia trebuie să respecte anumite reguli de întocmire,verificare,aprobare şi publicare în scopul utilizării unei tehnologii precise şi identice pentru toţi utilizatorii informaţiei contabile.Aceste reguli sunt prevăzute în cadrul normelor contabile cuprinse în Legea Contabilităţii nr.82/1981 şi în Regulamentul de aplicare aprobată prin H.G:nr.704/14 decembrie 1993.

Tot in cadrul documentelor de sinteză contabilă se înscriu şi ,,Raporturile trimestriale ale agenţilor economici” a căror întocmire e reglementată prin norme metodologice ale Ministerului Finanţelor emise anual.

CAPITOLUL I-STATUTUL SOCIETĂŢII COMERCIALE

1.1 Numele,prenumele,locul şi data naşterii,domiciliu şi cetăţenia asociatului unic.

Art.1 Numele şi prenumele,data şi locul naşterii asociatului unic:

Asociatul unic este RUS IOAN AUREL,născut la 19.07.1970 în oraşul Gherla,judeţul Cluj.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Marfurilor si Ambalajelor.doc