Contabilitatea Materiilor Prime, Materialelor Consumabile si a Materialelor de Natura Obiectelor de Inventar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitatea Materiilor Prime, Materialelor Consumabile si a Materialelor de Natura Obiectelor de Inventar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Liliana Ivanus

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

LOCALIZARE

Oraşul Vulcan este una dintre cele mai importante şi frumoase aşezări urbane din Valea Jiului, situat la poalele Munţilor Vâlcanului, pe cursul mijlociu al Jiului de Vest, distingându-se printr-o arhitectură modernă şi o puternică dezvoltare economico-socială. Vestigiile descoperite aici, şi în special tezaurul de 32 de monede imperiale romane din bronz, atestă dezvoltarea pe aceste meleaguri a unor civilizaţii străvechi din perioada daco-romană.

Localitatea Vulcan este menţionată pentru prima dată în anul 1462, sub denumirea de Jiu-Vaidei-Vulcan, în lucrarea preotului canonic Iacob Radu din Lugoj intitulată vicariatului greco-catolic al Haţegului.

Datorită drumului comercial, cunoscut şi sub denumirea "Drumul neamţului", şi a punctului vamal existent aici, până la construirea căii ferate Simeria-Petroşani - 1868-1870 -, localitatea Vulcan a fost centrul administrativ şi economic al Văii Jiului. Primele prospecţiuni geologice din zonă au confirmat oficial prezenţa cărbunelui în anul 1835, iar din anul 1840 începe exploatarea la zi a florimentelor de cărbune. Cărbunele extras la Vulcan este utilizat iniţial pentru transportul cu locomotive pe calea ferată şi ulterior la centrala electrică Vulcan, care a fost pusă în funcţiune în anul 1900.

După anul 1953 începe construirea Centralei termoelectrice Paroşeni la care în anul 1956 se pune în funcţiune primul turbogenerator de 50 de megawaţi, care a fost cel mai mare din ţară la acea vreme.

Astăzi oraşul Vulcan prezintă elementele şi nivelul de dotare şi dezvoltare economico-socială care îl recomandă ca pe o aşezare urbană de interes deosebit, având o populaţie de 29.787 de locuitori, conform datelor provizorii de la recensământul populaţiei şi locuinţelor desfăşurat în luna martie 2002, din care 52% reprezintă populaţia activă.

Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului se află situată la intrarea, dinspre Petroşani, în oraşul Vulcan pe partea dreaptă (str. Preparaţiei nr.1) şi este un obiectiv industrial extrem de important pentru această zonă.

Istoricul Exploatării de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului

ISTORIC

Istoricul Exploatării de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului

Actuala Exploatare de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului a fost înfiinţată în anul 1996, ca subunitate a Regiei Autonome a Huilei Petroşani şi era denumită Exploatarea de Preparare Petroşani (constituită în conformitate cu HG 1212/1990 prin transformarea fostei Întreprinderi de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului), având în componenţă patru uzine de preparare, respectiv Petrila, Livezeni, Coroeşti şi Lupeni precum şi un sector de transport, Căi Ferate Uzinale (cu menţiunea că cea mai nouă preparaţie, Uricani, a fost închisă deja din anul 1990), cu un efectiv mediu de 3939 angajaţi. În perioada 15 ianuarie-15 august 2003 Exploatarea de Preparare Petroşani s-a transformat în Departament de preparare şi ecologizare în cadrul C.N.H.SA - activitate proprie, pentru a fi reînfiinţată ca Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului, cu sediul la Vulcan, în 15 august 2003. În anul 1997 a fost închisă preparaţia Livezeni, în 2003, preparaţia Petrila şi în martie 2004, preparaţia Lupeni, după care, singura preparaţie pentru procesarea huilei în Valea Jiului a rămas preparaţia din localitatea Vulcan, denumită Uzina de Preparare Coroeşti, ca sector de activitate al Exploatării de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului Vulcan. Închiderile succesive de preparaţii au avut în principal ca şi criteriu cel economic coroborat cu diminuarea cărbunelui necesar a fi supus preparării. Sectorul principal de activitate al Exploatării de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului este reprezentat de Uzina de Preparare a Cărbunelui brut provenit de la unităţile miniere din Valea Jiului. În urma procesului de preparare rezultă o mixtă energetică ce este vândută de către Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului către S.C. Electrocentrale Deva S.A., S.C. Termoelectrica S.A.-S.E. Paroşeni şi S.E. Doiceşti precum şi alte sorturi comercializate către diverşi beneficiari (huilă energetică spălată, huilă energetică superioară, huilă hidrociclonată, şist cărbunos filtrat). De asemenea în urma procesării cărbunelui brut rezultă un cărbune spălat superior destinat încălzirii locuinţelor din Valea Jiului. În producerea şi distribuirea acestui cărbune conducerea Exploatării de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului s-a preocupat permanent de asigurarea calităţii corespunzătoare precum şi de respectarea Regulamentului stabilit de către Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani în acest sens. În obiectul de activitate al Exploatării de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului intră şi sectorul “Transport Căi Ferate Uzinale” care manevrează vagoanele de la unităţile miniere Vulcan şi Paroşeni la uzina de preparare. Manevrarea şi transportul cărbunelui de la celelalte unităţi miniere este efectuat de o firma externă cu care s-a încheiat contract de prestări servicii în urma licitaţiei organizate de către C.N.H.-S.A. Nu în ultimul rând Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului este cea care face recepţia cantitativă precum şi livrarea către beneficiari a cărbunelui sortat de la unităţile miniere. Cu sprijinul Companiei Naţionale a Huilei – Petroşani s-a reuşit în timp implementarea unui sistem de camere video cu circuit închis, asigurându-se astfel monitorizarea permanentă şi eficientă a activităţilor desfăşurate în cadrul incintei preparaţiei. Urmărirea activităţii de producţie şi desfacere, 24 de ore pe zi, a fost punctul de pornire pentru organizarea şi exploatarea maximă a resurselor de producţie şi transport existente, fapt ce asigură obţinerea unor rezultate competitive.

Scurt istoric al preparării cărbunelui în Valea Jiului

În anul:

1857 La Uricani s-a pus în funcţiune fabrica pentru producerea de cocs iar la Lupeni - fabrica pentru cocsificarea zăcămintelor de lignit terţiare, prima de acest fel din Europa.

1883 Se porneşte la Lupeni construcţia pentru o instalaţie modernă de preparare a cărbunelui.

1897 Se construieşte separaţia de la mina Dâlja.

1900 Se efectuează prima încercare industrială de folosire a cărbunelui de la Lupeni la fabricarea cocsului. S-a construit o instalaţie de cocsificare cu secţii pentru prepararea subproduselor.

1930 Se dă în exploatare la Lupeni cea mai mare şi modernă instalaţie de sortare şi spălare a cărbunilor din ţară.

1931 Se construieşte la Petrila o preparaţie modernă, cu o capacitate de 270 tone/oră, care era considerată ca una din cele mai mari din lume.

1932 Se construieşte la Petrila fabrica de brichete.

1963 S-a construit Preparaţia Cărbunelui Coroeşti.

1986 Intra în funcţie Preparaţia Livezeni.

1989 Intră în probe tehnologice Preparaţia Uricani, obiectiv menit asigurării preparării cărbunelui din partea vestica a Văii Jiului.

1990 Se opreşte activitatea Preparaţiei Uricani, strategia CNH reconsiderând perspectivele legate de dezvoltarea exploatării cărbunelui în partea vestică a bazinului carbonifer Valea Jiului.

1996 Îşi încetează activitatea Preparaţia Livezeni.

1999 Se demarează Proiectul ITOCHU pentru retehnologizarea Preparaţiei Coroeşti în vederea eficientizării activităţii de preparare şi creşterii calităţii produselor de cărbune comercializate de către CNH.

2003 Se finalizează procesul de retehnologizare a Preparaţiei Coroeşti şi se concentrează către aceasta întreaga activitate de preparare a cărbunelui din Valea Jiului, o dată cu încetarea activităţii la Preparaţia Petrila.

2004 Îşi încetează activitatea Preparaţia Lupeni.

SECTOR TRANSPORT CFU

SECTOR TRANSPORT CAI FERATE UZINALE

Dintre principalele activităţi ale acestui sector putem enumera următoarele:

introducerea vagoanelor goale la fronturile de încărcare ale exploatărilor miniere, precum şi preluarea vagoanelor încărcate de la fronturi, manevrarea, combinarea şi trierea acestora în vederea expedierii în staţiile CFR de racord

întocmirea documentelor însoţitoare ale trenurilor, necesare expedierii mărfii

preluarea din Staţia CFR Vulcan a vagoanelor încărcate cu cărbune brut şi introducerea lor la culbutor în vederea descărcării cărbunelui şi procesării acestora în instalaţia de preparare

Toată activitatea sectorului se desfăşoară cu personal autorizat CENAFER şi atestat AFER.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, sectorul transport al EPCVJ Vulcan are în dotare 4 locomotive diesel hidraulice de 1250 CP şi o macara rotativă diesel-electrică de cale ferată EDK 1000/4. Locomotivele sunt destinate aprovizionării cu vagoanele necesare fronturilor de încărcare/descărcare ale exploatărilor miniere. Întreg materialul rulant din dotare este autorizat AFER pentru manevră şi acces pe infrastructura publică feroviară. Macaraua rotativă disel-electrică de cale ferată EDK 1000/4 este destinată exploatării la construcţia podurilor, în cazul unor catastrofe precum şi la efectuarea unor transporturi şi montaje de greutăţi mai mari şi complicate în unităţi industriale, de circulaţie şi de transporturi, de şantiere navale. Un tren macara se compune din macara, din carul contragreutăţii ce formează o unitate la transport în formaţie de tren. Carul contragreutăţii primeşte braţul mobil, palanele cu cârlig, contragreutatea şi accesoriile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Materiilor Prime, Materialelor Consumabile si a Materialelor de Natura Obiectelor de Inventar.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE STIINTE SPECIALIZARE FINANTE-BANCI