Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2470
Mărime: 21.37KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Luminiţa Ionescu
Fiind vorba de o chestie mai noua (legislatia in domeniu are aplicabilitate din 01.01.2006) nu prea se gasesc materiale referitoare la contabilitatea institutiilor publice. Referatul a fost prezentat la Facultatea de Management Financiar Contabil din cadrul Universitatii "Spiru Haret

Extras din document

Prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 au fost aprobate Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu aplicare de la 1 ianuarie 2006.

Reglementarile privind contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor dau posibilitatea reflectarii in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, a reflectarii valorii reale a activelor aflate in administrare, precum si a prezentarii obiective prin sistemul situatiilor financiare trimestriale si anuale a informatiilor contabile cu privire la evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau deficitului patrimonial.

Pentru institutiile publice, documentele oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, sunt situatiile financiare trimestiale si anuale: bilant; contul de rezultat patrimonial; situatia fluxurilor de trezorerie ; situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor; anexe la situatiile financiare (politici contabile si note explicative); contul de executie bugetara.Institutiile publice au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla cu ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general.

Planul de conturi general cuprinde urmatoarele clase de conturi: clasa 1Conturi de capitaluri, clasa 2 Conturi de active fixe, clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie, clasa 4 Conturi de terti, clasa 5 Conturi la trezoreria statului si banci comerciale, clasa 6 Conturi de cheltuieli, clasa 7 Conturi de venituri si finantari. Cu ajutorul acestor conturi institutiile publice trebuie sa inregistreze operatiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilitatii de drepturi si obligatii (de angajamente), respectiv in momentul crearii, transformarii sau disparitiei/anularii unei valori economice, a unei creante sau unei obligatii.

In felul acesta, contabilitatea institutiilor publice, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute, asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si pentru utilizatorii externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clientii, dar si alti utilizatori (organismele financiare internationale).

Notiuni generale privind obiectul si organizarea contabilitatii institutiilor publice

Institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si dupa caz, contabilitatea de gestiune.

Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, dar si informatii necesare pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la institutiile publice revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele in drept, pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare, organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul institutiei publice.

Preview document

Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 1
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 2
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 3
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 4
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 5
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 6
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 7
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 8
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 9
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 10
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 11
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 12
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 13
Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Operatiunilor Specifice Bugetului de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Veniturilor si a Cheltuielilor Institutiilor Publice

INSTITUTIILE PUBLICE – componenta a administratiei publice “Resursele financiare ale statului împreuna cu resursele financiare ale unitatilor...

Creditarea Clientelei Financiare

Relatiile de credit ale bancilor nu se rezuma numai la populatie si intreprinderi.O clientele aparte este reprezentata de societatile financiare...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Buget și Trezorerie

BUGETUL PUBLIC NATIONAL Activitatea financiara a statului se deruleaza intr-o maniera reglementata pe baza Legii Finantelor Publice.Se defineste...

Investiții Internaționale

TEMA I. INVESTIŢIILE STRĂINE – PREZENTARE GENERALĂ 1. Investiţiile străine – delimitări conceptual-metodologice. Tipuri de investitori. 2. Rolul...

Proces Bugetar Public

Implicarea,raspunderi si competente, institutiile publice in etapele proc.Bugetar Legea nr 500/2002 privind finantele publice cat si legea...

Control Intern

CAPITOLUL 1 ACTUALITATEA CONTROLULUI INTERN Nu va fi niciodată suficient să repetăm următorul fapt: Controlul Intern nu este o funcţie, ci un...

Contabilitate Bugetara

1.1. Diagnosticul starii actuale a contabilitatii publice din România Politica de reforma contabila s-a înfaptuit în România, odata cu adoptarea...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la DGFPJ Iasi

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la DGFPJ IASI 1.1. Scurt istoric De la 1 ianuarie 2004,activitatile fiscale realizate de MFP au fost...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Administrația Finanțelor Publice Municipale Fălticeni

Introducere Fără bani nu există finanţe publice. Finanţele publice reprezintă forma banescă a relaţiilor economice, în procesul repartiţei...

Audit Financiar - Studiu de Caz

CAPITOLUL I - METODOLOGIA DE EXERCITARE A AUDITULUI FINANCIAR 1.1. Sistemul metodologic de control financiar Prima etapă constă în a fixa...

Contabilitatea Institutiilor Publice

Obiective: 1.Descrierea institutiei publice (surse de finantarer,tipul de ordonator,organigrama institutiei,structura personalului) 2.Bugetul...

Controlul Financiar si Evaziunea Fiscala

Capitolul I Controlul financiar I.1 Noţiuni introductive Termenul „control” îl datorăm expresiei contra rolus, care înseamnă verificarea actului...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Contabilitate Publica - Primaria Bran

1. Considerente generale privind contabilitatea publică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesionalã Primăria unei...

Ai nevoie de altceva?