Contabilitatea Partidelor Politice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitatea Partidelor Politice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Finantarea publica sau privata nu poate urmari limitarea independentei partidelor politice.

Partidele politice pot detine bunuri mobile si imobile care sunt necesare realizarii activitatii specifice.

Sursele de finantare a activitatii unui partid politic sunt:

a) cotizatii ale membrilor de partid;

b) donatii si legate;

c) venituri provenite din activitati proprii;

d) subventii de la bugetul de stat.

Partidele politice nu pot folosi alte surse de finantare decat cele prevazute mai sus

Acestea au obligatia de a-si organiza contabilitate proprie conform reglementarilor contabile în vigoare. Operatiunile de încasari si plati ale partidelor politice se efectueaza prin conturi bancare, în lei si în valuta, deschise la banci cu sediul în Romania, potrivit legii. Veniturile realizate din activitatile legale prezentate mai sus sunt scutite de impozite si taxe.

Finantarea privata

1.Cotizatii

Cuantumul cotizatiilor, repartizarea si utilizarea acestora se stabilesc prin hotarari ale partidului politic, potrivit statutului propriu. Veniturile totale provenite din cotizatii sunt neplafonate. Suma cotizatiilor platite într-un an de un membru de partid nu poate depasi 12 salarii minime brute pe tara. Salariul de baza minim brut pe tara luat ca referinta este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii defalcat pe categorii de cotizanti se publica în Monitorul Oficial al Romaniei partea I precum si pe pagina de internet a partidelor politice pana la 31 martie anul urmator.

Donatii

Donatiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depasi 0,025% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv,iar în anul fiscal în care au loc alegeri plafonul va fi de 0,050% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv.

Donatiile primite de la o persoana fizica într-un an pot fi de pana la 200 de salarii de baza minime brute pe tara la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv,.iar de la o persoana juridica acestea, într-un an, pot fi de pana la 500 de salarii de baza minime brute pe tara la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

Suma totala a donatiilor facute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o alta persoana sau grup de persoane fizice sau juridice nu poate depasi limitele de 200, respectiv 500 salarii de baza minime brute pe tara.

În cazul in care persoanele juridice, care la data efectuarii donatiei, nu au achitate integral toate datoriile fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetele locale,le este interzis sa faca donatii partidelor politice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Partidelor Politice.doc