Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 15204
Mărime: 158.32KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fulop Arpad
Referatul a fost lucrare mea de licenta la universitate unde am studia Contabilitate si gestiune informatica.

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CUPRINS 1
 3. Introducere 3
 4. CAPITOL 1. PREZENTARE GENERALĂ A SC. XXX SA. MIERCUREA – CIUC 5
 5. 1.1. Scurt istoric al societăţii 5
 6. 1.2. Prezentare generală a societăţii 6
 7. 1.2.1. Alimentarea cu apă potabilă 7
 8. 1.2.2. Canalizarea şi epurarea apelor uzate 8
 9. 1.2.3. Furnizarea energiei termice şi a apei calde menajere 8
 10. 1.2.4. Transport urban de călători 9
 11. 1.2.5. Realizări 9
 12. CAPITOL 2. METODA COSTULUI TOTAL 11
 13. 2.1. Cheltuiala şi costul în teorie şi în IAS 11
 14. 2.2. Noţiunea de „Cost” şi de „Cheltuială” 11
 15. 2.3. Clasificarea cheltuielilor şi a costurilor 12
 16. 2.4. Calculaţia 16
 17. 2.4.1. Clasificarea calculaţiilor 16
 18. 2.4.1.1. Clasificarea calculaţiilor în funcţie de sfera de cuprindere 16
 19. 2.5. Principiile calculaţiei 17
 20. 2.6. Metoda costului total 21
 21. 2.6.1. Conceptul de contabilitate de gestiune 21
 22. 2.6.2. Calculaţia costului prin metoda costului total 23
 23. CAPITOL 3. STUDIU DE CAZ CU PRIVIRE LA APLICAREA METODEI COST TOTAL LA SC. XXX SA 29
 24. 3.1. Activităţile apă-canal la SC. XXX SA 29
 25. 3.1.1. Activitatea de producere şi distribuire a apei potabile 29
 26. 3.1.2. Activitatea de canalizare şi epurare a apelor uzate 30
 27. 3.2. Clasificarea costurilor la SC. XXX SA 31
 28. 3.3. Particularităţi privind crearea surselor de re-finanţare a domeniului public 53
 29. CAPITOL 4. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂŢII 54
 30. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 63
 31. Bibliografie 66
 32. Anexe 67

Extras din referat

Introducere

Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii: legislativ judecătorească, organizatorică, economică, socială, educativ-culturală, ecologică, de apărare a ţării, de organizare a colaborării cu statele lumii şi, nu în ultimul rând, statul îndeplineşte un rol administrativ, prin care asigură servicii către populaţie pentru desfăşurarea normală a tuturor activităţilor precum: energie, transporturi, salubritate.

Toate aceste servicii publice, organizate într-un sistem , alcătuiesc administraţia publică. Raporturile sociale dintre organele administraţiei publice, precum şi dintre acestea şi particulari (persoane fizice sau juridice) sunt reglementate de normele dreptului administrativ şi devin raporturi juridice de drept administrativ.

Din punct de vedere etimologic, termenul de administrativ derivă de la latinescul ”administrare” care se traduce prin ”a servi” şi este în legătură cu cuvântul ”magister” care îl desemnează pe ”stăpân”, căruia i se subordonează servitorul şi pe care acesta trebuie să-i slujească. ”Minister” înseamnă servitor, iar prepoziţia ”ad” înseamnă ”la, către”. ”Administer” reprezintă slujitorul cuiva sau cel care execută ordinele cuiva .

În urmă cu trei decenii importanţa activităţilor de servicii nu era recunoscută, aceste activităţi fiind neglijate de economişti şi încadrate în sfera neproductivă.

În ultimele două decenii, asistăm la o creştere spectaculoasă a interesului pentru activităţile legate de domeniul calităţii în general şi a celor legate de asigurarea, certificarea şi managementul localităţii, în particular.

Planificarea, implementarea şi certificarea unui sistem de management al calităţii, a reprezentat o provocare şi pentru managementul de vârf al organizaţiei, în scopul de a obţine şi de a exploata avantaje competitive susţinute.

Prin urmare ca efecte economice, serviciile trebuie înţelese ca rezultatul activităţilor sociale utile, prin care se satisfac necesităţi materiale şi spirituale ale populaţiei, întreprinderilor şi instituţiilor.

Astfel, pentru ca un serviciu să fie prestat sunt necesare două condiţii:

- un contact dintre ofertant şi cumpărător

- o participare activă a consumatorului în timpul utilizării serviciului.

Decizia mea de a alege această temă provine din considerentul, că prin ajutorul unui sistem de controlling, organizaţia poate să ajungă la un control bun al performanţei, managerii la luarea deciziilor, având un suport în munca controlerului care poate să furnizeze date în timp real, şi date exacte la nivel de secţii.

În primul capitol al lucrării am prezentat societatea la care am efectuat prezenta lucrare, întreprinderea SC XXX SA. Am realizat un scurt istoric al societăţii, după care am trecut în revistă activităţile pe care le desfăşoară, respectiv am punctat cadrul legal general pentru desfăşurarea activităţilor de servicii comunitare.

În capitolul al doilea, am prezentat noţiunile teoretice legate de cheltuieli şi costuri şi teorie legată de calculaţia costului prin metoda costului total.

Al treilea capitol conţine aplicarea metodei costului total pe activităţile de alimentare cu apă potabilă, canalizarea şi epurarea apelor uzate.

În ultimul capitol regăsiţi concluziile şi propunerile care rezultă din aplicarea metodei costului total la această societate, respectiv din scurta analiză economico-financiară efectuată.

Mulţumesc pentru sprijinul în formarea, redactarea lucrării de licenţă Doamnei Fekete Ana, Directorul Economic al SC XXX SA, colectivului societăţii, preparatorului universitar Tánczos Levente József, care m-au ajutat cu un devotament deosebit.

CAPITOL 1. PREZENTARE GENERALĂ A SC. XXX SA. MIERCUREA – CIUC

1.1. Scurt istoric al societăţii

Societatea SC XXX SA Miercurea - Ciuc este un operator de servicii publice de gospodărie comunală care prestează în folosul societăţii activităţii vitale, captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile, colectarea şi epurarea apelor uzate, producerea şi distribuţia energiei termice, transportul şi depozitarea gunoiului, transport urban de persoane (transport public local).

Activităţile enumerate sub o formă sau alta au fost realizate de-a lungul timpului de o astfel de societate. În momentul de faţă, deşi de multe ori unitatea şi-a schimbat forma juridică acesta este urmaşul de drept al:

• Întreprinderi judeţene de gospodărie comunală şi locativ Harghita înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului Popular al judeţului Harghita prin Certificatul nr. 203 din 26 aprilie 1973.

Preview document

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 1
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 2
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 3
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 4
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 5
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 6
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 7
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 8
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 9
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 10
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 11
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 12
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 13
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 14
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 15
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 16
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 17
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 18
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 19
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 20
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 21
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 22
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 23
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 24
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 25
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 26
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 27
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 28
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 29
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 30
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 31
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 32
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 33
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 34
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 35
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 36
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 37
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 38
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 39
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 40
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 41
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 42
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 43
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 44
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 45
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 46
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 47
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 48
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 49
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 50
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 51
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 52
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 53
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 54
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 55
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 56
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 57
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 58
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 59
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 60
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 61
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 62
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 63
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 64
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 65
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 66
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 67
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 68
Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea si Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor - metoda pe comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Analiza Rezultatelor Financiare la SC Petrom SA

INTRODUCERE Performanţele obţinute de o întreprindere sunt informaţii preţioase pentru majoritatea utilizatorilor, fiind esenţiale în economiile...

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la SC bally’s SRL

1.PREZENTARE GENERALA A S.C. BALLY’S S.R.L. TIMISOARA Numele societatii S.C. Bally’s S.R.L. Sediul Piata Victoriei nr. 5 Telefon 199775 Fax...

Analiza Costurilor - SC Elma VIP SRL

1.Introducere Denumirea societăţii este S.C. ELMA VP S.R.L. - Călăraşi, persoană juridică română având formă juridică de societate cu răspundere...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Gestiunea finanțelor publice

Din momentul naşterii şi până la deces viaţa de zi cu zi este expusă influenţei Statului, prin diferite modalităţi şi de nenumărate ori. Ne năştem...

Ai nevoie de altceva?