Contabilitatea Trezoreriei la Societatile Comerciale - SC Clau-Romi Forest SA Voinesti – Dambovita

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Trezoreriei la Societatile Comerciale - SC Clau-Romi Forest SA Voinesti – Dambovita.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

S.C. CLAU-ROMI FOREST S.A. VOINEŞTI – DÂMBOVIŢA

.1. Scurt istoric

Societatea comercială CLAU-ROMI FOREST S.A. VOINEŞTI – DÂMBOVIŢA este persoană juridică română, cu capital integral privat, având forma juridică de societate cu răspundere limitată şi este înmatriculată în Registrul Comerţului sub numărul 15/67/2007, RO 20685634.

CLAU-ROMI FOREST S.A. VOINEŞTI – DÂMBOVIŢA este o firmă de exploatare şi prelucrare masă lemnoasă din Ocoalele Silvice aparţinând de Romsilva – Direcţiile Silvice judeţene.

Societatea deţine punct de lucru de prelucrare a masei lemnoase în Brătuleşti-Voineşti, jud. Dâmboviţa.

Societatea poate înfiinţa în conformitate cu prevederile statutare sucursale, filiale, birouri, reprezentante, depozite şi puncte de lucru şi în alte localităţi din România şi totodată, poate să-şi organizeze şantiere de construcţii-montaj şi în alte locuri decât în localitatea sediului societăţii, inclusiv în cadrul altor societăţi comerciale şi regii autonome beneficiare, pentru a-şi desfăşura activităţile de producţie industrial, de construcţii şi de prestări de servicii, precum şi cele de comerţ. Societatea a desfăşurat şi poate desfăşura activităţi şi în străinătate, în condiţiile şi cu autorizările prevăzute de lege.

.2. Capital social

Capitalul social subscris vărsat al societăţii a fost de 200 lei la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa, ulterior acesta este majorat cu mijloacele fixe (gater, maşină de brichetat, maşină de parchetat), terenul pe care este amplasat punctul de lucru şi mijloacele circulante conform bilanţului încheiat la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa.

3. Analiza fluxurilor de trezorerie

Analiza fondată pe fluxurile de trezorerie (de numerar) studiază trezoreria pornind de la variaţia soldurilor conturilor din bilanţ între două date de închidere a exerciţiului financiar. Această metodă privilegiază noţiunea efemeră de flux şi nu conceptele stabile de active şi de patrimoniu, apreciind modul de gestiune care accelerează viteza de rotaţie a capitalurilor şi minimizează utilizările în raport cu resursele degajate.

3.1. Bilanţul economic şi tabloul fluxurilor de trezorerie

Bilanţul economic răspunde, în plan tehnic, la două obiective:

- permite să se calculeze nevoia de fond de rulment şi activul economic la finele exerciţiul

- permite elaborarea tabloului fluxurilor de trezorerie

3.2. Prezentarea tabloului fluxului de trezorerie

Obiectivul tabloului fluxurilor de trezorerie este de a prezenta, pentru un exerciţiu dat, încasările şi plăţile întreprinderii, grupate pe cele trei mari funcţii: exploatare, investiţii şi finanţare. Aceste fluxuri sunt:

Exploatare

Investiţii

Finanţare

Capacitatea de autofinanţare-

Cesiuni de active -

Creşteri de capital -

Distribuiri de dividende

Achiziţii de imobilizări -

Variaţia NFR

Reducerea datoriei nete -

. Încasările şi plăţile întreprinderii

.3.3. Elaborarea tabloului fluxurilor de trezorerie (metoda indirectă)

Se face diferenţa dintre soldurile de la finele perioadei şi cele de la începutul perioadei, pentru a se întocmi tabloul variaţiei conturilor, având în vedere următorul raţionament:

- majorarea unui post de active sau diminuarea unui post de pasiv corespunde unui flux de trezorerie negativ;

- diminuarea unui post de active sau majorarea unui post de pasive corespunde unui flux de trezorerie pozitiv.

Se recomandă ca acest tablou să fie elaborat pe părti mari ale bilanţului, deoarece interpretarea variaţiei tuturor posturilor bilanţiere face imposibilă înţelegerea modificărilor înregistrate.

Diferenţe

Începutul anului Sfârşitul anului

Capitaluri proprii (CP)

2.858.778

3.194.416

335.638

Dividende de plată (Div)

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli cu caracter de rezervă (PRO)

Datoria netă (D)

-350.321

634.831 c

985.152

Imobilizări financiare (Im)

11.672

90.704

79.032

Imobilizări nete corporale şi necorporale (If)

1.733.069

2.336.449

503.380

Nevoia de fond de rulment (NFR)

763.716

1.502.094

738.378

. Bilanţul economic

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Trezoreriei la Societatile Comerciale - SC Clau-Romi Forest SA Voinesti - Dambovita.doc