Contabilitatea Veniturilor IAS 18 Aplicatie la SC Civic Sistems SRL

Imagine preview
(8/10)

Acest referat descrie Contabilitatea Veniturilor IAS 18 Aplicatie la SC Civic Sistems SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Economie, Contabilitate

Cuprins

1. CONTABILITATEA VENITURILOR 3
1.1 SISTEMUL INFORMATIONAL – CONTABIL AL VENITURILOR 3
1.2 NORMA CONTABILA I.A.S 18 – “ VENITURI DIN ACTIVITATI CURENTE”
5
1.3 INREGISTRAREA VANZARILOR DE BUNURI SI SERVICII
9
APLICATIE 12
CONCLUZII 16
BIBLIOGRAFIE 18

Extras din document

CAP. 1 – CONTABILITATEA VENITURILOR

1.1 SISTEMUL INFORMATIONAL – CONTABIL AL VENITURILOR

Cadrul general al IASC - vol II din Ordinul Ministerului Finantelor nr. 94/2001 – defineste veniturile ca fiind cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

Veniturile sunt reprezentate de totalitatea operatiilor economice care afecteaza patrimoniul intreprinderii prin marirea activului, daca se fac incasari in numerar, sau daca se inregistreaza in prealabil creantele asupra clientilor, sau prin diminuarea provizioanelor , daca acestea raman fara obiect.

Recunoasterea veniturilor in contul de profit si pierdere se realizeaza simultan cu recunoasterea cresterii activelor sau reducerii datoriilor ( de exemplu cresterea neta a activelor rezultata din vanzarea produselor sau serviciilor sau descresterea datoriilor ca rezultat al anularii unei datorii).

Veniturile includ atat venituri din activitati curente, cat si castiguri din orice alte surse. Veniturile din activitatile curente se pot regasi sub diferite denumiri cum ar fi vanzari, comisioane, dobanzi, dividende, redevente si chirii.

Veniturile pot fi utilizate pentru achizitionarea de active sau pentru cresterea valorii diferitelor tipuri de active, de exemplu numerar, creante, bunuri si servicii primite in schimbul bunurilor si serviciilor furnizate. Veniturile pot rezulta, de asemenea, din lichidarea datoriilor. De exemplu, o intreprindere poate furniza bunuri si servicii unui creditor in scopul lichidarii unei datorii legate de un credit in derulare.

Organizarea contabilitatii veniturilor are in vedere gruparea acestora pe categorii de venituri dupa natura lor, astfel:

- venituri din exploatare , care cuprind : cifra de afaceri, veniturile din productia de imobilizari, venituri din subventii de exploatare, alte venituri din exploatarea curenta;

- veniturile financiare, care cuprind : venituri din participatii, venituri din titluri de plasament, venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobanzi , venituri din sconturi obtinute ;

- venituri extraordinare – se refera la veniturile din subventii pentru evenimente extraordinare si altele asimilate.

- venituri din provizioane si ajustarea la inflatie.

Contabilitatea veniturilor se realizeaza cu ajutorul unor conturi sintetice de gradul I si II ce fac parte din urmatoarele grupe ale clasei 7 “ Conturi de venituri” :

- 70 “ Cifra de afaceri”

- 71 “ Variatia stocurilor”

- 72 “ Venituri din productia de imobilizari”

- 74 “ Venituri din subventii de exploatare”

- 75 “ Alte venituri din exploatare”

- 76 “ Venituri financiare”

- 77 “ Venituri extraordinare”

- 78 “ Venituri din provizioane si ajustarea la inflatie”.

Conturile de venituri nu se incadreaza in categoria conturilor bilantiere pentru ca la sfarsit de luna nu prezinta sold. Ele functioneaza, insa, dupa regulule contruilor de pasiv:

- se crediteaza in cuesul lunii pe masura inregistrarii veniturilor obtinute de unitatile economice;

- se debiteaza la sfarsitul lunii , la inchiderea conturilor de venituri prin rezultatul exercitiului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Veniturilor IAS 18 Aplicatie la SC Civic Sistems SRL.doc