Contabilitatea Veniturilor si a Cheltuielilor Institutiilor Publice

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Veniturilor si a Cheltuielilor Institutiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 81 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

INSTITUTIILE PUBLICE – componenta a administratiei publice

“Resursele financiare ale statului împreuna cu resursele financiare ale unitatilor administrativ-teritoriale si cu cele ale institutiilor publice alcatuiesc resursele financiare publice.”

Statul român realizeaza o buna parte din sarcinile ce decurg din functiile sale printr-o retea vasta de institutii ale puterii si administratiei de stat, institutii de învatamînt, institutii sanitare, institutii ale justitiei si procuraturii, institutii ale armatei.

Institutiile de stat sunt caracterizate prin aceea ca nu-si acopera cheltuielile din venituri proprii, varsînd de regula la buget toate sumele realizate sub forma de venit. Primesc în schimb de la bugetul statului fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Datorita legaturii lor strânse cu bugetul de stat, realizata atât prin intermediul veniturilor cât si prin intermediul cheltuielilor, aceasta categorie de unitati poarta denumirea de institutii bugetare.

Institutiile bugetare, ca unitati care îndeplinesc anumite functii sociale, dispun de un anumit patrimoniu, de anumite mijloace materiale si banesti, pe care sunt obligate sa le foloseasca potrivit normelor legale, cu o mare eficienta. Ele sunt obligate sa înregistreze cu ajutorul unui sistem propriu de evidenta toate operatiile economico-financiare produse de miscarea acestor mijloace. Cu ajutorul evidentei este necesar sa se asigure înregistrarea la zi a veniturilor realizate si a platilor de casa efectuate, pe fiecare din subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si a cheltuielilor efective ocazionate.

Trasaturi:

- nu au scop lucrativ (în sensul de a produce activitati si servicii productive) si nu sunt creatoare de profit;

- finantarea cheltuielilor de functionare (cunoscute si sub denumirea de cheltuieli curente) si a investitiilor institutiilor se asigura în felul urmator:

- integral de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

- din veniturile extrabugetare si din subventii acordate de la bugetul de stat si de la bugetele locale;

- din veniturile extrabugetare cu destinatie speciala pentru anumite cheltuieli stabilite de lege;

- institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea si largirea activitatii lor, mijloace materiale si banesti primite gratuit de la persoane juridice si fizice;

- veniturile publice sunt formate din impozite, taxe si alte venituri stabilite de lege comparativ cu veniturile unitatilor productive care provin din vânzarea produselor, prestarea serviciilor sau din executarea de lucrari;

- sumele rezultate din vânzarea unor imobile sau din vânzarea altor bunuri apartinînd unor institutii publice se varsa integral la bugetul de stat sau la bugetele locale;

- sumele încasate din concesionarea unor bunuri ale statului constituie venit al bugetului de stat sau a bugetelor locale;

- veniturile extrabugetare ale institutiilor publice se încaseaza, se administreaza si se contabilizeaza de catre institutiile în cauza fara a se efectua varsaminte din acestea la bugetul de stat sau la bugetele locale;

- mijloacele fixe rezultate ca urmare a cheltuielilor de investitii sau primite în mod gratuit, majoreaza fondul social al institutiei publice;

- institutiile publice nu calculeaza si nu înregistreaza amortizarea mijloacelor fixe decât la activitatile productive si la serviciile prestate cu caracter productiv aflate în subordinea institutiei publice;

- au planuri de conturi specifice institutiei publice;

- purtatorii primari de informatie folositi de institutiile publice sunt:

- comuni - factura;

- chitanta;

- bon consum;

- stat de plata

- specifici - lista de alimente;

- cerere pentru deschidere de credite;

- dispozitie bugetara privind repartizarea creditelor

- întocmesc darea de seama contabila la sfârsitul perioadei de gestiun, respectiv trimestrial.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Veniturilor si a Cheltuielilor Institutiilor Publice.DOC

Alte informatii

Universitatea “Al. I. Cuza” Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor