Continutul Procesului Decizional intr-o Institutie Publica

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Continutul Procesului Decizional intr-o Institutie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

apitole
1 Conceptul de decizie 2
2 Sistem performant de management al deşeurilor din zona Dorohoi 3
2 1 Prezentarea generală a proiectului 3
2 2 Prezentarea specifică a proiectului 4
3 Studiu de fezebilitate 6
3 1 Tema cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei 7
3 2 Relevanţa faţă de Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 8
3 3 Relenvanţa faţă de Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor 9
3 4 Relevanta fată de Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor 10
4 Organigrama unităţii de implementare a proiectului 12
5 Concluzii 13
6 Bibliografie 14

Extras din document

1 Conceptul de decizie

Decizia reprezintă acel act social, deliberat, al unei persoane sau al unui grup de persoane, prin care se stabilesc scopul şi obiectivele unei acţiuni, direcţiile şi modalităţile de realizare a acesteia, toate determinate în funcţie de o anumită necesitate, pe baza unui proces de informare, reflecţie şi evaluare a mijloacelor şi a consecinţelor desfaşurării acţiunii respective Potrivit unor autori deciziile pot fi cu intervenţie imediata, adoptate individual de către un funcţionar public, potrivit unor norme care stabilesc limetele de intervenţie şi decizii cu caracter mai larg, în care sunt implicate strategiile şi politicile instituţie publice, ea având un caracter de act de creativitate în grup Aceste tipuri de decizii se întalnesc atât la nivel central cât şi local al administraţiei şi pe baza unor dezbateri sau discuţii la care participă persoane interesate, se asigură cunoaşterea opiniilor existente într-o anumită problemă şi a argumentaţiilor corespunzătoare

„Cum se iau deciziile în administraţia publică?”

Pentru ca o activitate să se poata desfăşura, indiferent de natura acestei activităţi, presupune înainte de toate luarea unei decizii şi fiecare acţiune întreprinsă conduce la realizarea unui scop bine determinat

Tot în acelaşi sens decizia constituie punctul central al activităţii de management într-o instituţie a administraţiei publice, deoarece ea se regăseşte în toate funcţiile acesteia

Atunci când apare o problemă este necasar să fie analizate toate variantele de rezolvare ale acesteia, astfel suntem puşi în situaţia de a lua o decizie Pentru fiecare variante sunt analizate punctele tari, punctele slabe, resursele alocate, timpul necesar, riscurile implicate Alegerea unei variante dintre multele opţiuni posibile în urma combinării factorilor de mai sus înseamnă luarea unei decizii Într-o decizie se stabilesc relaţii între oamaneni, relaţii care pot existat şi între instituţii şi în cadrul acestora, între grupuri şi între indvizi

Deciziile pun în mişcare colectivul obligându-l să acţioneze într-o anumită modalitate pentru ca la termenul stabilit să obţină un anumit rezultat Decizia este luată de oameni şi se aduce la îndeplinire tot de oameni

De aceea în ceea ce urmează am vrut să arăt că fără o colaborare între persoanele cu drept de a decide în cadrul unei instituţii şi cele care nu deţin acest drep nu se poate ajunge la o decizie care să satisfacă nevoile şi cerinţele societăţii Adoptara deciziei ar trebui să fie o metodă de lucru în echipă, în care participanţii să fie capabili să îşi exprime ceea ce gândesc referitor la problema respectivă şi în final să fie adoptată o decizie care să corespundă cel mai bine cerinţelor

2 Sistem performant de management al deşeurilor în zona Dorohoi

2 1 Prezentarea generală a proiectului

„Sistem performant de management al deşeurilor în zona Dorohoi" este promovarea activităţilor de gestionare a deşeurilor în vederea protecţiei mediului şi creşterii calităţii vieţii în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

Grupul ţintă este alcătuit din cei 37 867 de locuitori ai municipiului Dorohoi şi ai comunelor George Enescu şi Broscăuţi, partenere în cadrul proiectului, 1 467 de agenţi economici şi instituţii publice care activează în cadrul zonei, 72 persoane din serviciul de salubrizare instruite pentru exploatarea investiţiei

Activităţile principale ale proiectului sunt:

- organizarea activităţii Unităţii de Implementare a Proiectului (Project Implementation Unit);

- monitorizarea şi evaluarea proiectului;

- achiziţionarea serviciilor de proiectare şi realizarea proiectului tehnic;

- organizarea procedurii de achiziţie a lucrărilor de construcţii;

- realizarea lucrărilor de construcţii;

- achiziţionarea containerelor, vehiculelor şi a echipamentelor specifice;

- recrutarea şi selectarea persoanelor pentru posturile nou create;

- achiziţionarea serviciilor de instruire şi instruirea personalului pentru exploatarea investiţiei;

- achiziţionarea serviciilor de promovare şi realizarea campaniei de conştientizare a populaţiei şi de promovare a proiectului şi a serviciilor nou create

Prin promovarea acestui proiect se urmăreşte:

a) îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la protecţia mediului prin implementarea unui sistem de management al deşeurilor;

b) îmbunătăţirea procesului de colectare a deşeurilor prin amenajarea eurocontainerelor de colectare a deşeurilor reciclabile;

c) îmbunătăţirea colectării şi a transportului deşeurilor în zone în care nu a existat până acum un sistem public de salubrizare prin extinderea acestui serviciu şi la nivelul regiunilor rurale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Continutul Procesului Decizional intr-o Institutie Publica.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA „AL. IOAN CUZA” - IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICǍ