Contract de Asigurari

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contract de Asigurari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 1 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

CONTRACTUL DE ASIGURARI

Contractul de asigurare - actul juridic care se încheie intre asigurat si asigurator. Prin acest act, asiguratul se obliga sa plateasca prima de asigurare, iar asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat, sa achite asiguratului sau beneficiarului asigurarii, despagubirea sau suma asigutata in termenii si limitele convenite in acesta.

Asigurator – persoana juridica autorizata sa exercite activitati de asigurare, care incheie contracte de asigurare cu o persoana fizica sau juridica.

Asigurat – persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul.

Solicitantul ( Contractul asigurarii ) – persoana fizica sau juridica care poate incheia o asigurare si se obliga la plata primelor de asigurare.

Beneficiarul asigurarii – persoana fizica sau juridica care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara insa ca acesta sa fie parte la contractul de asigurare.

Suma asigurata – limita maxima a raspunderii asiguratorului stabilita prin contractul de asigurare.

Prima de asigurare – suma platita sau platibila de asigurat in schimbul acoperirii riscurilor prin asigurarea oferita de asigurator.

Riscul asigurat – evenimentele care odata produse datorita efectelor sale obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului despagubirea sau suma asigurata.

Fransiza – partea din valoarea daunei stabilita la incherea contractului care va fi suportata de asigurat. Ea poate fi:

- Fransiza atinsa – asiguratorul acopera in intregime dauna , pana la nivelul sumei asigurate daca aceasta este mai mare decat fransiza.

- Fransiza deductibila – paretea din valoarea daunei care va fi suportata de asigurat pentru fiecare eveniment.

Paguba sau dauna – este pierderea intervenita la un bun asigurat ca urmare a producerii evenimentului impotriva caruia s- a incheiat asigurarea. Poate fi :

- paguba totala cand bunul a fost distrus in intregime

- paguba partiala cand pierderea intervenita este mai mica decat valoarea bunului.

Despagubirea platita de asigurator – suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat.

Cesiunea – contractul prin care un creditor transmite dreptul sau de creanta, cu titlu oneros sau gratuit , unei alte persoane.

Rezilierea – desfiintarea contractelor pe motiv ca una din parti nu isi executa obligatiile.

Denuntarea – manifestarea unilaterala de vointa prin care se pun capat efectelor unui act juridic.

Suspendarea – incitarea temporara a executarii obligatiilor asumate printr- un contract, cu reluarea executarii acestuia dupa trecerea unui interval de timp.

Societatea de asigurari, in calitate de asigurator, in schimbul achitarii primelor de asigurare in cuantumul si la termenele stabilite se obliga ca la producerea unui eveniment asigurat, sa despagubeasca asiguratul nominalizat in contractul de asigurare, persoana fizica romana sau straina.

Asigurarea este valabila numai pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. Se pot incheia asigurari si cu alte persoane decat proprietarii bunurilor daca acestea dovedesc ca au un interes in legatura cu bunurile respective.

Nu se pot asigura bunuri care din cauza deprecierilor de orice natura ( uzuri fizice, morale, degradari,) nu mai pot sa serveasca destinatiei lor initiale.

Nu se despagubesc pagube produse atat imobilelor cat si continutului acestora, care sunt nelocuite sau nesupravegheate o perioada mai mare de 30 de zile consecutive.

Întocmirea contractului de asigurare, partile contractante:

Asigurarea se incheie in baza declaratiei de asigurare, completate de catre asigurat. Asigurarea se considera incheiata prin plata primelor de asigurare si emiterea de catre asigurator a contractului de asigurare, fiind valabila exclusiv pentru bunurile si riscurile specificate in contract.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contract de Asigurari.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU Facultatea de ‘‘MANAGEMENT MARKETING IN AFACERI ECONOMICE ’’- BRAILA