Contract Vinzare Cumparare

Imagine preview
(5/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contract Vinzare Cumparare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Art.1.Obiectul Contractului

Aluminiu  99,5% Al., sub forma de lingouri, de dimensiunile 400x100x100 mm si 500x100x100 mm.

Art.2.Cantitatea

Total 1000 tone lingouri, din care 500t de 400x100x100 mm si 500 t de 500x100x100 mm, numite în continuare "marfa".

2.a Vânzatorul nu va putea livra marfa cu o abatere mai mare de +5% fata de cantitatile de mai sus pentru fiecare dimensiune.

2.b Nu se admit livrari partiale.

Art.3.Calitatea

Aluminiu A5 -conform normelor DIN (Germania).

Calitatea: Conform Certificatului de Calitate anexat, emis de ___________(unitate producatoare), care va însoti marfa la destinatie.Certificatul de Calitate va fi emis în trei exemplare, dupa cum urmeaza:

-Un exemplar se va anexa la documentele de plata;

-Un exemplar se va anexa la documentele ce însotesc transportul;

-Un exemplar se va trimite Cumparatorului prin posta recomandata aeriana în momentul în care marfurile se expediaza sau sunt predate agentului de transport.

La solicitarea Cumparatorului, controlul marfii se va putea face de catre Cumparator sau de catre reprezentantii acestuia în uzina producatorului, în functie de principalele etape ale procesului de fabricatie a marfii respective.Acest control nu va afecta cu nimic raspunderea Vânzatorului pentru calitatea necorespunzatoare a marfii livrate.

Art.4.Pretul contractual

Pretul unitar este de 1000 dolari/tona (pentru fiecare dimensiune), respectiv o valoare totala de 1 milion de dolari, CIF Chisinau, incluzând ambalajul.

Art.5.Ambalajul

Vânzatorul trebuie sa ia toate masurile si sa dispuna ca marfa sa fie ambalata corespunzator.Ambalajul consta din paleti din lemn cu rezistenta controlata si trebuie sa asigure integritatea si protectia marfii pe toata durata transportului, pâna la utilizatorul final.

Art.6.Livrarea

Conditia de livrare este CIF Chisinau , conform INCOTERMS 2000.

Vânzatorul se obliga sa livreze marfa în cantitatea si de calitatea stipulata în prezentul contract (conform mostrei prezentate Cumparatorului).Data livrarii este considerata a fi ______________ 20__.

Vânzatorul va aviza Cumparatorul prin telex sau fax cu 30 de zile mai devreme, ca marfa este gata de încarcare.În termen de 48 de ore de la data livrarii Vânzatorul îi va comunica prin fax sau telex Cumparatorului urmatoarele detalii privind expedierea marfii: numarul contractului, destinatia, numele vasului, data livrarii/încarcarii, descrierea marfurilor, numarul de colete pentru fiecare dimensiune, greutatea bruta/neta, valoarea marfurilor.

Art.7.Conditiile de plata

Plata marfurilor se va efectua prin acreditiv documentar irevocabil deschis în termen de 15 zile de la data anuntarii de catre Vânzator prin fax sau telex ca marfa este pregatita de expediere.

Acreditivul este valabil 30 de zile de la data deschiderii pentru livrare si 45 zile pentru depunerea documentelor.

Acreditivul va fi platit la vedere, contra prezentarii urmatoarelor documente:

1.Factura comerciala

2.Specificatia marfurilor livrate;

3.Set complet de conosamente originale

4.Lista de ambalaj în 5 exemplare;

5.Certificatul de calitate emis de catre producator, în copie;

6.Copia licentei de export;

7.Confirmarea Vânzatorului prin care acesta atesta ca la data încarcarii au fost trimise par-avion Cumparatorului câte un exemplar dupa factura si certificatul de calitate;

8.Copie dupa faxul sau telexul de comunicare dat în 48 ore de la livrare, conform art.6 de mai sus.

Spezele bancare pentru deschiderea si utilizarea acreditivului vor fi suportate de catre Cumparator.

Spezele bancare pentru modificarea acreditivului vor fi suportate de catre Vânzator.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contract Vinzare Cumparare.doc