Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 28181
Mărime: 82.88KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ pag 5

1.1. Importanţa contractului de vânzare-cumpărare comercială pag 5

1.2. Caracterele contractului de vânzare-cumpărare pag 5

1.3. Condiţiile legale ale vânzării-cumpărării comerciale pag 6

1.4. Trăsăturile caracteristice ale vânzării-cumpărării comerciale pag 7

1.5. Definiţia şi caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare comercială

CAPITOLUL II. CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ pag 10

2.1.Consimţământul părţilor. Promisiunea de vânzare pag 10

2.2. Capacitatea juridică a părţilor pag 14

2.3. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare pag 23

CAPITOLUL III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ pag 25

3.1. Principiul libertăţii contractuale pag 25

3.2. Încheierea contractului prin corespondenţă pag 26

CAPITOLUL IV. EFECTELE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ pag 32

4.1. Transmiterea dreptului de proprietate şi a riscurilor de la vânzător la cumpărător pag 32

CAPITOLUL V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR pag 37

5.1. Obligaţiile vânzătorului pag 37

5.2. Obligaţiile cumpărătorului pag 47

5.3.Consecinţele nerespectării obligaţiilor contractuale pag 50

CAPITOLUL VI. VARIETĂŢI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE pag 52

6.1. Vânzarea cu grămada pag 52

6.2. Vânzarea după greutate, număr sau măsură pag 52

6.3. Vânzarea pe gustate pag 53

6.4. Vânzarea pe încercate pag 54

6.5. Vânzarea cu pact de răscumpărare pag 54

6.6. Vânzarea de drepturi succesorale pag 55

6.7. Vânzarea de drepturi litigioase. Retractul litigios pag 56

6.8. Vânzarea cu plata preţului în rate pag 58

6.9. Vânzarea la licitaţie pag 58

6.10. Vânzarea-cumpărarea imobiliară pag 59

6.11. Vânzarea lucrului altuia pag 60

6.12. Vânzareqa pe cale silită pag 63

BIBLIOGRAFIE pag 64

ANEXE pag 65

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ

1.1. Importanţa contractului de vânzare-cumpărare comercială

Contractul de vânzare-cumpărare constituie principalul instrument juridic al comerţului iar operaţiunile de vânzare-cumpărare sunt cele mai frecvente întâlnite în activitatea comercială.

Contractul de vânzare-cumpărare comercială este strâns legat de producţia de mărfuri; el constituie instrumentul juridic prin care se realizează circulaţia mărfurilor Prin mijlocirea contractului de vânzare-cumpărare, mărfurile ajung de la producător la consumator.

Dar, contractul de vânzare-cumpărare comercială prezintă interes şi pentru activitatea de producere a mărfurilor. El este folosit pentru aprovizionarea cu materiile prime, materialele etc. necesare producţiei şi, totodată, pentru desfacerea mărfurilor realizate.

Cum activitatea comercială se realizează nu numai direct, ci şi prin intermediari, contractul de vânzare-cumpărare comercială reprezintă actul juridic cel mai des întâlnit ca obiect al contractelor de intermediere: contractul de mandat, contractul de comision şi contractul de consignaţie.

1.2. Caracterele contractului de vânzare-cumpărare

Pentru a avea o imagine completă a contractului de vânzare-cumpărare utilizat în comerţ, trebuie sa ne referim la doua caractere ale acestuia: ,,caracterul comercial” şi, atunci când este folosit în tranzacţiile internaţionale de acest fel, ,,caracterul internaţional”.

Caracterul comercial al contractului de vânzare-cumpărare este trăsătura care îl diferenţiază de vânzarea civila (pe plan internaţional, însă, aceasta diferenţiere prezintă o importanta redusa deoarece convenţiile internaţionale şi legile uniforme în materie nu fac deosebirea intre vânzarea civila şi cea comerciala, supunându-le pe amândouă aceleiaşi reglementari-a se vedea convenţia de la Haga, din iunie 1955, asupra legii aplicabile vânzării internaţionale de bunuri mobile corporale şi Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţionale de mărfuri, de la Viena din 11 aprilie 1980).

Caracterul internaţional este relevat de faptul ca părţile contractante îşi au stabilimentul lor în state diferite (art. 1 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri).

Sub aspectul structurii sale, vânzarea-cumpărarea comercială este asemănătoare vânzării-cumpărării civile. Într-adevăr, şi intr-un caz şi în altul este vorba de un contract prin intermediul căruia se transmite proprietatea unui lucru în schimbul unui preţ. Ceea ce deosebeşte vânzarea comercială de vânzarea civilă este funcţia economică a contractului şi anume interpunerea în schimbul bunurilor. Aceasta funcţie conferă vânzării-cumpărării caracter comercial.

Având în vedere aceasta deosebire, Codul comercial stabileşte anumite reguli speciale referitoare la obiectul şi finalitatea vânzării-cumpărării comerciale

1.3. Condiţiile legale ale vânzării-cumpărării comerciale

Art.3 C.com. precizează actele juridice, faptele juridice şi operaţiunile pe care legea le declara ca fapte de comerţ. Astfel, sunt considerate fapte de comerţ cumpărările de producte sau de mărfuri spre a se revinde fie în natura, fie după ce se vor fi lucrat sau pus în lucru, ori numai spre a se închiria. Are aceeaşi valoare şi cumpărarea spre a se revinde, de obligaţiuni ale statului sau alte titluri de credit care circula în comerţ.

De asemenea, sunt fapte de comerţ vânzările de producte, vânzările şi închirierile de mărfuri în natura sau prelucrate şi vânzările de obligaţiuni ale statului sau alte titluri de credit care circula în comerţ, când au fost cumpărate în scop de revânzare sau închiriere.

Potrivit Codului comercial, cumpărarea şi vânzarea comercială pot avea ca obiect numai bunurile mobile: productele, mărfurile, obligaţiunile statului şi alte titluri de credit.

PRODUCTELE sunt produsele naturale ale pământului, care se obţin prin cultura sau exploatare directa (de exemplu, cerealele, legumele etc.) sau produsele animalelor (de exemplu, laptele, lână etc.)

MĂRFURILE sunt produse ale muncii destinate schimbului, prin vânzare-cumpărare.

TITLURILE DE CREDIT sunt înscrisuri în baza cărora titularii au calitatea sa exercite drepturile specificate în cuprinsul lor. Întrucât aceste documente încorporează anumite drepturi, titlurile de credit pot fi obiect al titlului de proprietate, precum şi al unor operaţii juridice, între care şi vânzarea-cumpărarea.

Preview document

Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 1
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 2
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 3
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 4
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 5
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 6
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 7
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 8
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 9
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 10
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 11
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 12
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 13
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 14
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 15
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 16
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 17
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 18
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 19
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 20
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 21
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 22
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 23
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 24
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 25
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 26
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 27
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 28
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 29
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 30
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 31
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 32
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 33
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 34
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 35
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 36
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 37
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 38
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 39
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 40
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 41
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 42
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 43
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 44
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 45
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 46
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 47
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 48
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 49
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 50
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 51
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 52
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 53
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 54
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 55
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 56
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 57
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 58
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 59
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 60
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 61
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 62
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 63
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 64
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 65
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 66
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 67
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 68
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 69
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 70
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 71
Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Vanzare - Cumparare Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Modalitati de Intocmire a Contractelor Economice

ARGUMENT Contractele reprezinta cea mai importanta si mai des folosita specie a actelor juridice . Contractele reprezinta acordul de vointa...

Apimond SA - Managementul Tranzactiilor Internationale

1. Rezumatul executiv În vederea realizării acestui proiect am hotarat să facem referire la o entitate economică de pe piaţa romanească, si anume...

Negocierea in Afacerile Economice Internationale

Tranzactiile comerciale sunt de altfel, in esenta lor, rezultatul unor negocieri intre parti, care se finalizeaza cu o intelegere privind termenele...

Monetarismul

1.Introducere Desprinsǎ din lumea mǎrfurilor ca o marfǎ specialǎ având însuşiri deosebite , banii s-au concretizat de-a lungul timpului , mai...

Teoria Monetarista

am ales această temă deoarece monetarismul este credinţa că deteminanta primordială a stării globale pe plan macroeconomic – dacă va fi şomaj, sau...

Proiect Practica la Ploucquet Textil

CAP.1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1.Forma juridică de organizare şi cadru legal Societatea comerciala PLOUCQUET TEXTIL este o societate cu...

Drept Economic

I.Caracterizarea teoretică a administrării unei societăţi comerciale I.1. Prezentare generală Societatea este un constract în temeiul căruia două...

Cauzele Comertului International

Cauzele comertului international Exista diferite grade de deschidere ale unei tari spre comertul international. Cel mai inchis, autarhia absoluta,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare

CAPITOLUL 1 1.1. Obligaţiile contractuale ale contractului de vânzare Potrivit art. 1294 Cod civil, „vinderea este o convenţie prin care două...

Contractul de Vanzare Cumparare Comerciala

Trecerea la economia de piaţă, după revoluţia din 1989, a dus la redescoperirea Codului comercial, care s-a trezit la o nouă viaţă, devenind...

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic...

Aspecte Teoretice si Practice privind Contractul de Vanzare - Cumparare Comerciala

Capitolul I NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE – CUMPARARE COMERCIALA 1. Importanta contractului de vanzarea-cumpararea comerciala Contractul de...

Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte

CAPITOLUL 1. Noțiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială 1.1. Noțiunea și definiția contractului de vânzare – cumpărare comercială...

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Ai nevoie de altceva?