Contradictia Euro-dolar

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contradictia Euro-dolar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Berdila Ana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Indiscutabil, piaţa valutara internaţionala reprezintă un segment de o importanţă colosală pentru intreaga economie mondială, evoluţia ei reflectîndu-se direct asupra acesteia. Or, coraportul euro-dolar in acest context e primordial deoarece anume această pereche de valute are ponderea cea mai mare în toate tranzacţiile, inclusiv si în Republica Moldova.

Scopul cercetării. Reflectarea importanţei conflictului euro-dolar si influenţa acestuia asupra economiei mondiale, cît si unele repercursiuni asupra econmiei naţionale.

Sarcinile studiului de caz. Analiza evoluţiei cursului euro-dolar atît la scară mondială, cît şi naţională, sistematizarea unor tendinţe şi anticiparea schimbărilor viitoare.

Obiectul investigat. Obiectul cercetării constituie valutele euro si dolar ca parte a sistemului valutar internaţional, precum şi corelaţia dintre acestea, dar şi consecinţele care derivă..

Subiectul cercetarii. Complexitatea contradictiei euro-dolar şi unele repercursiuni asupra Republicii Moldova.

Metodologia cercetarii. La baza cercetarii stau drept suport metodele matematice, istorice şi ştiinţifice care ne permit sa analizăm în profunzime fenomenul economico-financiar şi să trasăm argumentat concluziile de rigoare, axîndu-ne anume pe credibilitatea şi viabilitatea metodelor respective.

Baza informaţională. Cercetarea dată conţine surse legislative, surse statistice şi de date, lucrări ştiinţifice ce au tratat tematica dată precum şi surse mass-media care să menţină lucrarea racordată la realitatea cotidiană.

Structura studiului de caz, după cum urmeayă include 2 capitole şi comcluziile finale.

Primul capitol, conţine o abordare conceptuală a valutelor euro şi dolar în particular, dar şi implicaţiile corelaţiei lor de pe piaţa valutară internaţională. De asemenea se menţionează despre unii factori globali şi reali care influenţează direct cursul euro-dolar.

Al doilea capitol, ilustrează prin grafice evoluţia cursului euro-dolar atît la nivel internaţional, cit şi la nivel naţional şi în baza acestora, precum şi a unor evenimente şi opinii avizate efectuăm o analiză coerentă asupra subiectului supus cercetării.

În concluzii, facem o sinteză succintă la cele menţionate anterior, dar trasăm şi anumite tendinţe ce rezultă din analiza noastră.

1. CONTRADICȚIA EURO-DOLAR: ABORDARE CONCEPTUALĂ ȘI CARACTERISTICA GENERALĂ

Banii, moneda sau activele monetare constituie, la ora actuală, „ţinta” mobilă a întregii omeniri. Evoluţia tuturor economiilor contemporane, ca de altfel şi sensul de mişcare al umanităţii nu par să-l contrazică absolut de loc pe „legendarul” de acum Karl Marx şi afirmaţia sa: „Banii apar ca fiind autoputernici” – motiv pentru care se confundă şi în prezent avuţia cu banii.

Sub o formă sau alta, banii îndeplinesc mai multe funcţii, însă, prin definiţie discordanţa dintre cantitatea de bani aflată la un moment dat în circulaţie în posesia diferiţilor agenţi economici şi cantitatea de bunuri şi servicii oferite pe piaţă reflectă, în mod diferit de la o ţară la alta, puterea de cumpărare a unei monede sau alteia. Problematica se pune din punctul de vedere al valorii lor, al stabilităţii, fie că este vorba de euro, fie că este vorba de dolarul american. Denumirea este doar o chestiune lexicală întrucât parametrii valorici sunt cei care contează.

Fie dolar american, fie euro, se impune o stabilitate a monedei, cu atât mai mult cu cât cele două menţionate par să troneze întreaga lume financiară şi monetară. O monedă stabilă, puternică confirmă şi totodată susţine o economie dezvoltată, eficientă, funcţională. Creşterea economică este implicită. Moneda puternică furnizează cetăţenilor o siguranţă mai mare, o încredere în moneda respectivă de unde şi impulsionarea unor noi investiţii, aşa cum o dovedeşte poate, de-a lungul timpului dolarul American. Fie SUA, fie UE, n-au avut dintotdeauna monedă stabilă şi putere mare; ea s-a format pe parcurs, cu suişuri şi coborâşuri, inflaţie, şomaj şi costuri sociale după cum o dovedeşte dolarul american în timp.

La sfârşitul sec. XX – începutul sec. XXI s-a produs cea mai mare revoluţie monetară din istorie – apariţia monedei comune euro şi formarea euro-landului. Până la adoptarea monedei unice europene, pe parcursul unui secol, rolul de monedă de referinţă/de bază a fost exercitat cu succes de către dolarul SUA. În tranzacţiile internaţionale la sfârşitul secolului trecut primei valute îi revenea până la 80-90% din total. Dolarul american deţinea şi cca. 9/10 din rezervele monetare internaţionale. Efectiv aceasta permitea SUA să aibă un deficit enorm al balanţei comerciale (de până la 400-600 mlrd. dol. anual), finanţat de fiecare dată cu propria monedă. Cu alte cuvinte, prima economie a lumii „impozita” „restul lumii” în aceste proporţii. Şi dolarul nu avea de suferit, cu toate că peste 3/5 din totalul acestei monede se afla în afară ţării emitente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contradictia Euro-dolar.doc