Control Financiar

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Control Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

Institutia publica este definita prin prevederi legale ca ” denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul lor de finantare”.

Avand in vedere ca asa cum mentioneaza si prevederile legale, aceasta reprezinta doar o denumire generica, se apreciaza ca la definirea nootiunii de institutie publica in sens teoretic este necesara analiza anumitor elemente de natura economica si juridica care personalizeaza aceasta entitate si ii detemina formele, obiectivele si sfera de activitate.

Din multitudinea acestor elemente de analiza, cele mai importante sunt:

- Relatia entitatilor publice cu bugetul public din punct de vedere al finantarii acestora;

- Sfera relatiilor publice al acestor entitati si raporturile cu celelalte strucutri al societatii;

- Scopurile activitatii, respectiv obiectivul general al fiecarei entitati publice privind satisfacerea cerintelor colectivitatii, pe diversele domenii al structurii sociale(invatamant, sanatate, ordine publica, etc,);

- Specificul evidentei contabile practicat in cadrul, acestor entitati economice la baza caruia sta principiul dreptului constatat(inregistrarea operatiunilor in momentul nasterii dreptului de creanta sau de obligatie);

- Modul de realizare a activitatii de management.

Activitatea de control financiar intern desfasurata in cadrul entitatilor publice este definita prin prevederi legale ca “ ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatilor publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace”.

Pe baza acestor prevederi si a normelor date in aplicarea acestora au fost aprobate obiectul, sfera de activitate, organizarea si exercitarea controlului financiar intern ca forma a controlului financiar.

Organizarea controlului financiar intern se realizeaza prin ordin sau decizie a ordonatorului de credite, conducator al institutiei publice, in care se mentioneaza formele si structurile functionale de control financiar necesare realizarii, in conditii de eficienta, al procesului de management al unitatii.

Tot prin ordin al ordonatorului de credite, in functie de marimea si specificul unitatii publice, se mai stabilesc norme metodologice de exercitare a fiecarei forme de control financiar intern, ca si procedurile si criteriile de evaluare a constatarilor rezultate din aceasta activitate.

Organizarea controlului financiar intern la nivelul institutiei publice este determinata de necesitatea cunoasterii, de catre ordonatorul de credite, conducator al acesteia, a situatiei financiare si a starii patrimoniului propriu, proprietate a statului, in vederea fundamentarii, dispunerii si urmaririi deciziilor.

In cadrul institutiilor publice si al altor forme de unitati economice asimilate acestora, conduse de ordonatori de credite, activitatea de cunoastere se realizeaza si din rezultatele controlului financiar intern care, pentru a raspunde acestor obiective, se organizeaza si se exercita in doua forme:

- Control financiar preventiv propriu;

- Audit financiar intern.

I. Organizarea activitatii de control financiar preventiv propriu

Activitatea de control financiar preventiv propriu, se organizeaza in cadrul tuturor institutiilor publice, conform prevederilor legale proprii , pe baza urmatoarelor principii:

- Coordonarea si reglementarea controlului financiar preventiv propriu se face, pentru toate entitatile publice, de catre Ministerul Finantelor Publice;

- Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu se efectueaza:

1. la toate entitatile publice si asupra tuturor operatiunilor privind finantele publice si patrimoniul public;

2. de catre structuri competente, in mod unitar, conform prevederilor legale de reglementare.

- organizarea controlului financiar preventiv se face astfel incat sa asigure integrarea acestei activitati, in mod treptat, in sfera raspunderii manageriale.

Activitatea de control financiar preventiv propriu se organizeaza in cadrul compartimentul financiar-contabil prin decizie a conducatorilor unitatilor publice, ordonatori de credite.

Ordonatorii de credite au obligatia sa stabileasca, in functie de natura institutiei publice pe care o coordoneaza, operatiunile care se supun controlului financiar preventiv propriu, documentele justificative care se prezinta la control, circuitul acestor documente si procedurile de verificare a fiecareia dintre aceste operatiuni inscrise in documente.

Conducatorii unitatilor publice, ordonatori de credite, au obligatia de a desemna, prin ordin scris, persoanele care se imputernicesc cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, altele decat cele care au intocmit sau aprobat documentele supuse verificarii.

Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu se fac de catre conducatorul institutiei publice, cu avizul conducatorului structurii superioare sau, in cazul unitatilor publice conduse de catre ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurarilor sociale de stat si ai celorlalte bugete publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Nu pot exercitata activitatea de control financiar preventiv propriu conducatorii compartimentelor de specialitate sau persoanele din cadrul acestora care aproba, intocmesc sau participa la intocmirea documentelor care stau la baza efectuarii operatiilor supuse acestei forme de control si nici persoanele carora, potrivit prevederilor legale, nu li se pot incredinta gestionarea de valori materiale si/sau banesti din cauza unor condamnari penale stabilite prin hotarari judecatoresti ramase definitive

Fisiere in arhiva (1):

  • Control Financiar.doc