Control Financiar-Bancar

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Control Financiar-Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ionel Bostan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Controlul financiar este o concretizare practica a functiei de control a finantelor, el exercitandu-se doar acolo unde se manifesta relatii, procese si raporturi financiare, cat si asupra alltor procese ale reproductiei sociale din care rezulta si se mobilizeaza resursele financiare.

Obiectul controlului financiar il consctituie actele si operatiunile emise sau infaptuite de agentii economici, institutii publice, precum si de alti participanti la viata economico-financiara a statului, profesionistilor domeniului revenindu-le sarcina sa urmareasca daca actele operatiunilor examinate indeplinesc conditiile de legalitate, operativitate, eficienta, economicitate si realitate.

Sarcinile controlului financiar constau in:

- Verificarea indeplinirii prevederilor actelor normative emise de organele legislative si executive pentru infiintarea politicii economico-financiare;

- Analizarea din punct de vedere economico-financiar a factorilor activitatii economice pentru descoperirea si mobilizarea rezervelor de crestere a eficientei economice;

- Verificarea respectarii normelor cu privire la constituirea si utilizarea fondurilor la agentii economici si la nivelul intregii economii;

- Urmarirea indeplinirii obligatiilor agentiloreconomici catre bugetul de stat, bugetele locale si fondurile speciale, catre alti agenti economici, actionari si proprii lucatori;

- Prevenirea angajarii si utilizarii resurselor materiale si financiare altfel decat in corcondanta cu programele stabilite si cu normele legale existente;

- Determinarea managerilor regiilor autonome, societatilor comerciale si institutiilor publice sa ia masuri pentru apararea patrimoniului public si privat;

- Descoperirea utilizarii ilegale, nerationale si inoportune a fondurilor proprii atrase si imprumutate, tragand la raspundere persoanele vinovate, urmarirea si reintregirea patrimoniului agrntilor economici;

- Sprijinirea conducerilor agentilor economicin actiunea de lichidare si prevenire a deficientelor, indrumand personalul pentru cunoasterea mai buna a normelor legale;

- Controlarea modului in care este organizata si condusa contabilitatea si evidenta operativa a agentilor economici.

Prin modul de organizare si exercitare, prin rolul si obiectivele pa care le urmareste, controlul financiar indeplineste o serie de functi:

• Functia de evaluare;

• Functia preventiva;

• Functia de documentare;

• Functia recuperatorie;

• Functia pedagogica.

Conform normelor europene Ministerul finantelor publice, printr-un ordin special a aproba noi norme metodologice pentru aparatul de control financiar al statului. Acest tip de control financiar se efectueaza la regiii autonome, societati nationale, companii nationale, societati comerciale la care statul are calitatea de actionar, dar si la alti agenti economici in legatura cu indeplinirea obligatiilor financiare si fiscale fata de stat.

Modificarile intervin dupa 14 ani de functionare a Ordinului ministrului econimiei si finantelor nr. 316/1991 privind normele de lucru si normele privind sarcinile aparatului de control financiar.

Avem de-a face cu elemente reale de modeerniate in ce privesete structura si derularea acestui tip de control. Elementele in cauza sunt mai preganante in ceea ce priveste programarea si organizarea activitatii de control fnanciar al statului, intocmirea actelor de controlsolutionarea plingerilor, evidenta,, urmarirea si raportarea rezultatelor activitatii de control financiar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Control Financiar-Bancar.doc