Control Financiar Fiscal

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Control Financiar Fiscal.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Maria Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Controlul este acţiunea de stabilire a exactităţii operaţiunilor materiale, care se efectuează anticipat executării acestora, concomitant sau la scurt interval de la desfăşurarea operaţiunilor. Controlul constă în a verifica dacă totul a fost efectuat în conformitate cu programul fixat, după ordinile date şi principiile stabilite. Controlul se poate exercita personal sau cu ajutorul unor aparate speciale de control.

Controlul financiar este componenta controlului economic, care are ca obiectivitate cunoaşterea de către stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale şi financiare, de către societăţile comerciale, publice, modul de realizare şi cheltuire a banului public, urmăreşte asigurarea şi consolidarea echilibrului financiar, asigurarea eficienţei economico-financiare şi dezvoltarea economiei naţionale.

Instrument al politicii financiare a statului, controlul financiar reperezintă un mijloc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a deficienţelor şi de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea legalităţii.

Prin modul de organizare şi exercitare, precum şi prin modul şi obiectivele ce le urmăreşte, controlul financiar îndeplineşte unele funcţii şi anume: funcţia de evaluare, preventive, de documentare recuperatorie şi o funcţie pedagogică.

Formele controlului financiar

Controlul financiar are sarcina de a preveni angajarea de cheltuieli fără o justificare economică, de a asigura profit sporit în folosirea resurselor materiale, financiare şi de muncă.

Controlul financiar se realizează prin anumite forme care se îmbină, se completează reciproc şi alcătuiesc împreună sistemul integrat, general si cu character unitary asupra tuturor domeniilor şi sectoarelor de activitate economico-socială. Îmbinarea strânsă, unitară, a diferitelor forme de control asigură desfăşurarea întregii activităţi financiare în conformitate cu directivele stabilite, făcându-se posibilă delimitarea fiecărei forme, precum si stabilirea organelor care îl execută.

Un prim criteriu de delimitare a formelor este după momentul în care se efectuează, şi anume: controlul financiar preventive concomitant şi controlul financiar ulterior.

Controlul preventiv. Este un control specializat, care implică verificarea şi analiza activităţii economice şi financiare sub aspectul legalităţii, oportunităţii, necesităţii actelor şi operaţiunilor, a utilizării cu eficienţă a fondurilor materiale şi băneşti precum şi pentru asigurarea integritătii acestora.

Prin acest control se urmăreşte să se prevină înregistrarea fenomenelor negative şi disfuncţionalitatea în economie prin încălcarea dispoziţiilor legale. De aceea acest control trebuie să acţioneze în vederea perfecţionării activităţii tehnologice şi tehnico-economice, ca un factor primordial al creşterii eficienţei. El se realizează la toate nivelele, contribuind la menţinerea ordinii şi disciplinei, la respectarea legalităţii, a principiilor liberei iniţiative şi loialităţi. Controlul financiar preventiv se exercită de către conducătorul compartimentului financiar-contabil.

Se supun controlului financiar preventive documentele şi operaţiunile ce se referă la drepturi şi obligaţii patrimoniale ale unităţii în faza de angajare şi de plată în raport cu alte persoane juridice şi fizice.

Documentele ce conţin operaţiuni supuse contolului financiar preventiv şi circuitul acestora se stabilesc de conducerile ministerelor, ale altor organe centrale de stat, prefecturilor, şi regiilor autonome în funcţie de specificul activităţii financiare.

Organizarea controlului financiar preventiv într-o unitate are foarte mare importanţă pentru eviatrea părţilor duble sau chiar triple, cu mijloace de plată diferite, folosite concomitent. În vederea exercitării corecte a acestui control, şeful compartimentului financiar, contabilul din fiecare unitate va elabora un grafic al documentelor ce conţin operaţiunile supuse controlului, care va cuprinde şi responsabilitatea şefilor compartimentelor de specialitate, împuternicit sa semneze documentele respective, care răspund de realitatea şi exactitatea datelor şi legalitatea operaţiunilor consemnate, prezentarea lor în termenul lor legal prevăzut în grafic, conform înstrucţiunilor în vederea efectuării plăţilor şi corecta lor întocmire.

Fisiere in arhiva (1):

  • Control Financiar Fiscal.doc

Alte informatii

Control financiar fiscal