Controlul Calitatii Activitatii de Audit

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Controlul Calitatii Activitatii de Audit.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL 5: “CONTROLUL CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DE AUDIT” 4
A. a) Răspunsuri la întrebările formulate în tematică la capitolul 5: 4
b) Analiza în detaliu a problemelor enunţate la capitolul 5 5
B. Răspunsuri la 14 întrebări: 12
B I B L I O G R A F I E 19

Extras din document

R A P O R T DE A U T O E V A L U A R E

Abordarea unui subiect precum controlul calităţii activităţii de audit, reprezintă, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai importante teme de aprofundat întrun referat la disciplina „AUDITUL AGENŢILOR ECONOMICI”, în special datorită importanţei pe care activitatea bine elaborată o are în cadrul firmei. Pornind de la aforismul: „dacă nu ai o ţintă stabilită indiferent de ce drum alegi, nu vei ajunge nicăieri”, se poate concluziona că stabilirea şi urmărirea unui scop, a unei ţinte este o dovadă a acţiunii raţionale atât în viaţa de zi cu zi cât şi în viaţa economică. Competitivitatea unei firme, indiferent de natura şi mărimea ei, depinde de calitatea acţiunilor pe care le adoptă şi le aplică.

Motivul pentru care am optat pentru această temă a fost acela că în viitorul apropiat al carierei mele aspir la un post de manager. Acest post presupune calităţi antreprenoriale superioare, dovedite prin: realizarea activităţii economice în concordanţă cu standardele, normele şi reglementările în vigoare, care să poziţioneze organizaţia pe direcţia potrivită la momentul potrivit, care să conducă la performanţe organizaţionale pe termen lung. Din experienţa acumulată până în prezent, mai mult la nivel teoretic, consider că succesul marilor companii se datorează respectării standardelor şi reglementărilor în vigoare.

Profesiile de contabiltate şi de audit bine consolidate joacă un rol foarte important în efortul de stabilitate economică şi administraţie solidă. Ţările cu profesii de contabiltate şi de audit bine consolidate au organisme profesionale puternice de control, educare, monitorizare şi reglementare a conduitei profesionale. Acest lucru ajută la protecţia intersului public şi la crearea unui climat sigur pentru investitori. De aceea, este nevoie de asigurarea că toate serviciile obţinute din partea auditorului sunt executate la standardul cel mai înalt de performanţă. Acest lucru este este reglementat de standardul ISA 220 "Controlul Calitatii Activitatii de Audit ".

Scopul acestui standard este de a stabili standarde şi de a oferi îndrumări cu privire la responsabilităţile specifice ale personalului firmei în ceea ce priveşte procedurile de controlul calităţii pentru auditurile informaţiilor financiare istorice, inclusive auditurile situaţiilor financiare.

Drept urmare, echipele angajamentului implementează proceduri de controlul calităţii care sunt aplicabile angajamentului de audit şi oferă firmei informaţii relevante pentru a permite funcţionarea acelei părţi a sistemelor firmei de control al calităţii referitoare la independenţă.

Partenerul de angajament trebuie să preia responsabilitatea pentru calitatea globală a fiecărui angajament de audit la care este desemnat acel partener şi trebuie să considere dacă membrii echipei de angajament au respectat cerinţele etice.

Partenerul de angajament trebuie să stabilească o concluzie referitor la respectarea cerinţelor de independenţă care se aplică pentru angajamentul de audit. Pentru a face acest lucru, partenerul trebuie: să obţină informaţii relevante de la firmă şi, acolo unde este cazul,de la reţeaua de firme, pentru a identifica şi evalua îmărejurările şi relaţiile care crează ameninţări la adresa independenţei, să evalueze informaţiile referitoare la încălcările identificate, dacă este cazul, privind politicile şi procedurile de independenţă ale firmei pentru a determina dacă ele crează o ameninţare pentru independenţa angajamentului de audit, să ia măsuri adecvate pentru a elimina astfel de ameninţări sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de apărare. Partenerul de angajament trebuie să raporteze cu promptitudine firmei orice eşec de soluţionare a problemei pentru a se lua măsurile adecvate şi să documenteze concluziile referitoare la independenţă şi la orice discuţii relevante cu firma care susţin aceste concluzii.

Partenerul de angajament trebuie să fie satisfăcut că au fost respectate procedurile adecvate cu privire la acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clientul şi la angajamentele specifice de audit şi că concluziile la care au ajuns în această privinţă sunt adecvate şi au fost documentate.

Acolo unde partenerul de angajament obţine informaţii care ar fi condus la declinarea de către firmă a angajamentului de audit dacă acele informaţii ar fi fost cunoscute înainte, partenerul de angajament trebuie să comunice acele informaţii firmei cu promptitudine astfel încât firma şi partenerul de angajament să poată lua măsurile adecvate.

Partenerul de angajament trebuie să fie convins că echipa angajamentului în totalitate are capacitatea, competenţa şi timpul necesare pentru a efectua angajamentul de audit în conformitate cu standardele profesionale şi cu cerinţele legale şi de reglementare şi pentru a permite emiterea unui raport al auditorului care este adecvat în împrejurările date.

Înainte de emiterea raportului auditorului, partenerul de angajament, prin revizuirea documentaţiei de audit şi discuţii cu echipa angajamentului, trebuie să fie satisfăcut că au fost obţinute probe de audit adecvate suficiente pentru a susţine concluziile la care s-a ajuns şi pentru a emite raportul auditorului.

CAPITOLUL 5: “CONTROLUL CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DE AUDIT”

A. a) Răspunsuri la întrebările formulate în tematică la capitolul 5:

1. Ce se înţelege prin: firma care efectuează auditul; echipa angajamentului de audit, personalul firmei de audit; partener de angajament?

Firma care efectuează auditul poate fi: un practician individual, un parteneriat, o corporaţie sau o altă entitate de contabili profesionişti competenţi şi independenţi, care examinează, profesional şi obiectiv, o informaţie în scopul emiterii unei opinii motivate prin raportarea la un criteriu de calitate: standard, normă sau reglementare.

Echipa angajamentului de audit este formată din personalul care efectuează angajamentul de audit, inclusiv orice experţi pe care îi angajează firma.

Personalul firmei de audit este format din:

- parteneri – definiţi prin orice persoană care deţine autoritatea de a obliga firma cu privire la efectuarea unui angajament de servicii profesionale;

- angajaţi – aceştia sunt profesioniştii, alţi decât partenerii, inclusiv experţi pe care îi angajează firma.

Partener de angajament reprezintă partenerul sau o altă persoană din firmă care este responsabilă pentru angajamentul de audit întocmit în numele firmei şi care, atunci când este necesar, are autoritatea adecvată oferită de un organism profesional, juridic sau de o reglementare.

2. Care sunt responsabilităţile conducătorilor – partenerului de angajament pentru calitatea auditorilor?

Responsabilităţile conducătorilor – partenerului de angajament pentru calitatea auditorilor sunt următoarele:

- preia responsabilitatea pentru calitatea globală a fiecărui angajament de audit la care este desemnat acel partener;

- consideră dacă membrii echipei de angajament au respectat cerinţele etice;

- stabileşte o concluzie referitor la respectarea cerinţelor de independenţă care se aplică pentru angajamentul de audit.

3. Explicaţi procedurile cu privire la:

a) acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi angajamente de audit specifice

Partenerul de angajament, cu excepţia procedurilor adecvate şi pe bază de concluzii adecvate şi documentate, poate iniţia sau nu procesul de luare a deciziei pentru acceptarea sau continuarea relaţiilor cu clientul şi la angajamentele specifice de audit. Firma trebuie să stabilească politici şi proceduri pentru acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice, al căror scop este de a oferi firmei asigurarea rezonabilă că va iniţia sau va continua relaţii şi misiuni atunci când:

- a luat în calcul integritatea clientului şi nu deţine nicio informaţie care să îi indice că respectivului client îi lipseşte integritatea;

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Calitatii Activitatii de Audit.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL MASTER AUDIT FINANCIAR-CONTABIL