Controlul Exercitat asupra Activitatii Institutiilor Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Controlul Exercitat asupra Activitatii Institutiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marinescu Cornelia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Argument

Eu am ales această temă numita “Controlul exercitat asupra activităţii instituţiilor publice” deoarece deţine un rol important în instituţiile publice, întrucat scopul său este de a preveni sau, după caz, a înlătura erorile în activitate, de a asigura îmbunătăţirea permanentă a activităţii pentru ca aceasta să corespundă cât mai bine nevoilor sociale.

În sens larg, noţiunea de control descrie in mod sugestiv o activitate de verificare a conformităţii unei anumite activităţi (pentru dreptul administrativ, activitatea administraţiei publice) cu anumite valori, din perspectivă juridică, cele consacrate în normele de drept.

Totodata, pe baza acestui atestat profesional, după absolvirea liceului, voi putea obţine un “Certificat de competenţe”, a cărui profesie este aceea de “Funcţionar în administraţia publică”. Am luat în considerare şi importanţa acestei teme, fiind foarte folositoare, deoarece cu ajutorul informaţiilor dobândite pe parcursul celor 4 ani de liceu şi aprofundate în cadrul acestei lucrări de specializare, eu voi putea profesa în domeniul acesta.

Consider administraţia publică importantă deoarece importanţa acesteia provine din implicarea ei în sfera interesului public, respectiv în necesităţile vitale ale societăţii, necesităţi care nu pot fi satisfacute de individ sau de iniţiative private. Ca atare, datorită importanţei sale în societate, administraţia necesită supunere de multiple forme de control, în vederea asigurării înfăptiurii acestor necesităţi vitale.

Deciziile din administraţia publică influentează cea mai largă sferă sociala iar efectele se regasesc la scara naţională.

În acest atestat profesional am aprofundat noţiunea de autoritate a administaţiei publice, activitatea acestor autorităţi, trăsaturile generale ale actului administrativ, act ce reprezinta forma juridică principală de activitate a autorităţilor administraţiei publice, dar şi controlul de legalitate al activităţii administraţiei publice, împreuna cu formele controlului exercitat asupra activităţii instituţiilor administraţiei publice.

Sintetizând aceste forme de control, putem afirma că. toate cele trei puteri ale statului, legislativă, executivă şi judecătorească, exercită, în mod corespunzător, prin mijloace specifice, potrivit particularităţilor funcţiilor statului, controlul asupra administraţiei publice.

Capitolul I

Activitatea autorităţilor administraţiei publice

1. Activitatea autoritaţilor administraţiei publice

Activitatea autorităţilor administraţiei publice se caracterizează prin acte juridice, acte cu caracter politic, fapte materiale juridice, operaţiuni tehnico-administrative. Producerea de efecte juridice constă în naşterea, modificarea sau stingerea unor acte juridice, iar în cadrul formelor concrete de realizare a activităţii executive, locul central îl ocupă actele adminstrative.

Contracul administrativ – acesta preia trăsături definitorii ale actului adminstrativ, dar şi ale actlui de drept civil, fără a se identifica cu vreunul dintre acestea.

Dreptul administrative interesează studiul actelor unilaterale ale administraţiei, dar şi al contractelor adminstrative ca forme juridice de exprimare a unor acţiuni la nivelul administraţiei publice.

Pe lângă acte juridice, la nivelul adminstraţiei sunt şi fapte materiale, care nu concretizează o voinţă juridică, de unele dintre ele, legea stabilind producerea unor efecete juridice.

Operaţiuni adminstrative – activităţi materiale, neproducătoare de efecte juridice, dar care intervin de regulă în procedura de elaborare, emitere sau executare a unor acte administrative.

Acte cu caracter politic – emană de la autorităţile administrative centrale, putând fi caracterizate ca declaraţii de voinţă prin care se precizează atitudinea adoptată de autorităţile emitente în conducerea statului.

Sub aspect terminologic cuvantul act provine din latinescul „actum” care semnifică a lucra, a face , a acţiona.

Legislaţia, practica, doctrina nu folosesc o terminologie unitară pentru a desemna cel mai important tip de act juridic aparţinând autorităţilor administraţiei publice. Astfel în doctrina postbelică se foloseau două noţiuni:

1. act administrativ ( pentru a pune accentul pe ideea de activitate);

2. act de drept administrativ ( pentru a pune accentul pe ideea de regim juridic aplicabil ).

În realitate, desemenează una şi aceeaşi noţiune. În doctrina interbelică , actele puterii executive în raport cu parlamentul difereau de actele puterii executive în raport cu cetăţenii. În cea de-a doua categorie intrau actele de autoritate care difereau de actele de gestiune, ultimele fiind puse dreptului comun.

Actele de autoritate – manifestări de voinţă ale autorităţilor administraţiei competente prin care se creează situaţii juridice noi supuse regulilor de drept public.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Exercitat asupra Activitatii Institutiilor Publice.doc