Controlul Financiar de Stat

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Controlul Financiar de Stat.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sandu Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Instituţia centrală ce realizează controlul financiar de stat este Ministerul Finanţelor, organ central al puterii executive care aplică strategia şi programul guvernului în domeniul finanţelor publice.

Ministerul Finanţelor împreună cu Autoritatea Naţională de Control, efectuează în numele statului controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, ale instituţiilor publice ale admintraţiei de stat şi ale instituţiilor publice, verificând respectarea reglementarilor financiar-contable în activitatea desfăşurată de catre regiile autonome, societăţilor comerciale şi altor agenţi economici, vizând îndeplinirea obliaţiilor acestora faţă de bugetul statului.

Controlul Financiar de stat are ca scop prevenirea şi combaterea fraudelor, contravenţiilor şi infracţiunilor în regim fiscal, vamal şi de preţuri prein măsuri adecvate şi operative, admise de lege.

Ministerul Finanţelor are în structura sa organe specializate de control şi anume: Direcţia Generală a Controlului Financiar de Stat şi Direcţia generală de îndrumare şi control fiscal.

Atât Autoritatea Naţională de Control cât şi Ministerul Finanţelor au dreptul să dea dispoziţii obligatorii pentru respectarea legii în acest domeniu în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea fraudelor, contravenţiilor şi infracţiunilor la regimul fiscal , vamal şi de preţuri.

1. Organizarea controlului financiar de stat

Controlul financiar de stat este organizat pe două nivele:

1. la nivelul central controlul financiar de stat se realizează prin Direcţia Generală a Controlului Financiar de Stat şi prin Garda Financiară.

2. la nivel de judeţ şi municipiul Bucureşti (teritorial) Direcţia Generală a Controlului Financiar de Stat şi a Finanţelor Publice este organizat astfel:

- Direcţia Generală a Controlului Financiar de Stat

- Direcţia trezorerie

- Direcţia Controlului financiar-fiscal

- Direcţia Controlului fiscal

- Direcţia de Servicii interne

- Serviciul analiză, sinteză, rapoarte şi relaţii mass-media

- Serviciul buget şi achiziţii publice

- Serviciul de control al activităţii interne

- Serviciul juridic

- Serviciul soluţionare contestaţii

- Serviciul metodologia şi implementarea aplicaţiilor informatice

- Administraţii financiare

- Circumscripţii fiscale şi percepţii rurale.

Controlul financiar al statului se realizează prin mai multe organisme specializate din centrală şi secţiile lor teritoriale. Direcţia Generală de control Financiar al statului are atribuţiuni de control financiar de fond, executat ulterior pe baza unui program de control, care presupune un aviz de control în cazul agenţilor economici. Garda financiară exercită control operativ şi inopinat.

Controlul financiar de fond se realizează asupra proceselor economice, financiare şi bugetare din perioadele anterioare pe baza datelor consemnate în documente şi evidenţe contabile şi tehnic-operative. Efecturea acestui tip de control se realizează într-un timp determinat, de cele mai multe ori prin acte normative. Obiectivele controluli financiar de fond sunt stabilite prin legi, hotărâri ale guvernului şi norme metodologice executarea lor fiind în prealabil programată.

Controlul financiar operativ se exercită asupra proceselor economice financiare şi de gesiune curentă care ulterior pot fi determinate cu mare greutate sau chiar deloc.

1.1 Direcţia generală a controlului financiar de stat

Direcţia generală a controlului financiar de stat din Ministerul Finanţelor şi unităţile subordonate acesteia au următoarele atribuţii:

- Controlează administrarea şi utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuieli de funcţionare şi întreţinere a organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat şi unităţilor finanţate de la buget;

- Controlează utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investiţii de interes general, subvenţionarea unor activităţi şi produse şi pentru alte destinaţii prevăzute de lege;

- Controlează folosirea mijloacelor şi a fondurilor din dotare şi respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital de stat;

- Controlează exactitatea şi realitatea înregistrărilor în evidenţe şi actele de constituire a societăţilor comerciale şi a celorlalţi agenţi economici, urmărind stabilirea corectă şi îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiunilor financiare şi fiscale faţă de stat;

- Îndeplineşte şi alte atribuţii de control stabilite, potrivit legii, în sarcina Ministerului Finanţelor Publice.

Potrivit legii, la cererea organelor de control financiar, conducerile şi salariaţii administraţiei, ai instituţiilor de stat şi a agenţilor economici supuşi controlului au obligaţia:

- Să pună la dispoziţie registrele şi corespondenţa, actele, piesele justificative, dările de seamă, bilanţurile contabile şi alte documente necesare controlului;

- Să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit legii, intră sub incidenţa controlului;

- Să dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

- Să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate;

- Să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificărilor constatărilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Financiar de Stat.doc

Alte informatii

prezentat la Universitatea "Al. I. Cuza", Iasi contine principalele institutii de cotrol si obiectivele ontroluli financiar exercitat de catre stat