Controlul Financiar de Stat

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest referat descrie Controlul Financiar de Stat.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bostan I, Boulescu M,Cucoşel C

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 4
Directia generala a controlului financiar de stat 5
Garda financiara 10
Curtea de Conturi 11
BIBLIOGRAFIE 16

Extras din document

CONTROLUL FINANCIAR DE STAT EXERCITAT DE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

1. OBIECTIVELE CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT

Controlul financiar de stat cuprinde în sfera sa administrarea si utilizarea mijloacelor financiare publice, precum si respectarea reglementarilor financiar-contabile în activitatea desfasurata de catre agentii economici (regii autonome, societati comerciale etc.) în legatura cu îndeplinirea obligatiilor acestora fata de stat.

În concret, controlul financiar al statului are ca obiective:

- Administrarea si utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuieli de functionare si întretinere a organelor centrale si locale ale administratiei de stat si unitatilor finantate de la buget;

- Utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investitii de interes general, subventionarea unor activitati si produse si pentru alte destinatii prevazute de lege;

- Folosirea mijloacelor si a fondurilor din dotare si respectarea reglementarilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital de stat;

- Exactitatea si realitatea înregistrarilor în evidente si actele de constituire a societatilor comerciale si a celorlalti agenti economici, urmarind stabilirea corecta si îndeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiunilor financiare si fiscale fata de stat etc.

Sfera controlului financiar al statului cuprinde, de asemenea, probleme referitoare la prevenirea si combaterea fraudelor, contraventiilor si infractiunilor la regimul fiscal si vamal. Acest control este operativ si inopinat si are ca obiective aplicarea si executarea legilor fiscale si a reglementarilor vamale, urmarind împiedicarea oricarei sustrageri sau eschivari de la plata impozitelor si taxelor. De asemeni respectarea normelor de comert, urmând sa împiedice activitatea de contrabanda si orice procedee interzise de lege; alte activitati stabilite de lege.

2. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT

Organul central al puterii executive care aplica strategia si programul guvernului în domeniul orientarii economiei si finantelor publice este Ministerul Finantelor Publice.

Ministerul Finantelor Publice exercita:

- Administratia generala a finantelor publice;

- Actioneaza pentru stimularea desfasurarii activitatii economice pe criterii de eficienta si echilibru economic, prin folosirea instrumentelor economice, financiare si monetar-valutare, în conformitate cu cerintele economiei de piata prin activizarea liberei initiative la nivel macro;

- Actioneaza pentru crearea cadrului concurentei loiale în economie si supravegheaza respectarea prevederilor legale în domeniul concurentei;

- Exercita, prin organele sale, controlul si supravegherea financiara a organelor si institutiilor de stat, controleaza activitatea financiara a regiilor si a societatilor comerciale, precum si a celorlalti agenti economico-sociali;

- Efectueaza, prin aparatul specializat, în numele statului, controlul administrarii si utilizarii mijloacelor financiare a organelor centrale si locale ale administratiei de stat, precum si ale institutiilor de stat, al respectarii financiar-contabile în activitatea desfasurata de catre regii autonome, societati comerciale si alti agenti economici, în legatura cu îndeplinirea obligatiilor fata de stat.

Controlul financiar de stat este organizat si functioneaza în cadrul Minis¬terului Finantelor Publice prin doua organe si anume:

1. Directia generala a controlului financiar de stat;

2. Garda financiara.

La judete si în municipiul Bucuresti sunt organizate directii ale controlului financiar de stat si sectii ale garzii financiare care functioneaza în structura directiilor generale teritoriale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.

2.1. Directia generala a controlului financiar de stat

Directia generala a controlului financiar de stat din Ministerul Finantelor si unitatile subordonate acesteia au urmatoarele atributii:

- Controleaza administrarea si utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuieli de functionare si întretinere a organelor centrale si locale ale administratiei de stat si unitatilor finantate de la buget;

- Controleaza utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investitii de interes general, subventionarea unor activitati si produse si pentru alte destinatii prevazute de lege;

- Controleaza folosirea mijloacelor si a fondurilor din dotare si respectarea reglementarilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital de stat;

- Controleaza exactitatea si realitatea înregistrarilor în evidente si actele de constituire a societatilor comerciale si a celorlalti agenti economici, urmarind stabilirea corecta si îndeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiunilor financiare si fiscale fata de stat;

- Îndeplineste si alte atributii de control stabilite, potrivit legii, în sarcina Ministerului Finantelor Publice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Financiar de Stat.doc

Alte informatii

Referat: Controlul financiar de stat: OBIECTIVELE,ORGANIZAREA, Directia generala, Garda financiara, Curtea de Conturi