Controlul Financiar Executat prin Cenzori

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6797
Mărime: 54.38KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Sandu
FEAA Iasi

Cuprins

Introducere 2

Controlul financiar executat prin cenzori 3

1. Organizarea controlului financiar prin cenzori 3

Planificarea şi desfăşurarea activităţii comisiei de cenzori 7

Controlul financiar asupra conturilor contabile 7

2.1. Controlul financiar asupra conturilor de capital şi rezerve 9

2.2 Controlul financiar asupra conturilor de imobilizări 10

2.3 Controlul financiar la conturile de stocuri 11

2.4 Controlul financiar la conturile de decontări 12

2.5 Controlul cenzorilor la conturile financiare 12

2.6 Controlul financiar la conturile de cheltuieli, venituri şi rezultate financiare 13

3. Controlul financiar asupra bilanţului şi anexelor sale 14

4. Controlul financiar asupra contului de profit şi pierdere 17

5. Finalizarea controlului financiar al cenzorilor 20

Concluzii 23

Bibliografie 24

Extras din document

Introducere

Trǎim într-o lume a resurselor limitate. În faţa unei asemenea situaţii, societatea mileniului trei nu are decât o singură soluţie: valorificarea singurei resurse inepuizabile, creativitatea şi inteligenţa.

Evoluţia societăţii este grevată esenţial pe amplificarea continuă a capacităţii de informare. Fiinţa umană păstrează astfel în permanenţă, vocaţia spre progres şi civilizaţie.

Trăim în imperiul informaţiei, într-o lume a competiţiei unde adevărata "avere" se măsoară în cantitatea şi calitatea informaţiei obţinute la un moment dat. Ea prevalează, adeseori potenţialul economic, tehnologic sau umanitar.

Napoleon Bonaparte considera că „INFORMAŢIA EXACTǍ, DEŢINUTǍ LA MOMENTUL OPORTUN ASIGURǍ 99 % DIN VICTORIA ORICǍROR BǍTǍLII."

Astfel cunoaşterea situaţiei patrimoniului, a capacităţii acesteia de a asigura profit, a solvenţei comerciale ori de faliment, în care se pot afla agenţii economici, la un moment dat, este asigurată cu ajutorul contabilităţii reale operative, ştiinţific organizată şi a controlului financiar, organizat şi exercitat în mod exigent şi competent.

Controlul financiar executat prin cenzori

La nivelul societăţilor comerciale şi altor forme de organizare a agenţilor economici, controlul financiar se realizează prin cenzori, precum şi prin organe şi forme prevăzute în actele normative, contractele de societate şi statutele pro-prii de înfiinţare şi organizare. Dacă în ce priveşte controlul financiar al statului exercitat de organele specializate ale Ministerului Finanţelor se poate spune că acesta este organizat şi funcţionează în bune condiţiuni, nu acelaşi lucru se poate spune despre controlul financiar propriu exercitat la nivelul societăţilor comerci-ale.

Sunt cazuri când societăţi comerciale nu au prevăzute în structura organizatorică compartimente specializate de control financiar preventiv şi de gestiune, considerându-se eronat ca fiind suficiente comisiile de cenzori. Cu toate că acestora le revin importante atribuţiuni pe linia verificării modului cum sunt gospodărite mijloacele materiale şi băneşti ale unităţii, totuşi considerăm că prin îndeplinirea acestor atribuţiuni nu pot fi acoperite în întregime cele două forme de control necesare într-o unitate: controlul preventiv şi controlul de gestiune. Având neajunsul exercitării unui control financiar prin compartimente cu sarcini de serviciu propriu, totuşi controlul prin cenzori funcţionează satisfăcător la societăţile comerciale, având drepturi şi atribuţiuni clar stabilite prin lege şi statute proprii.

1. Organizarea controlului financiar prin cenzori

 Alegerea cenzorilor

Pentru exercitarea auditului statutar sau legal, adunările generale ale acţionarilor din cadrul societăţilor comerciale aleg trei cenzori şi un supleant, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare; numărul cenzorilor (titulari) este în toate cazurile impar, din care unul este preşedinte şi tot atâţia supleanţi. Cel puţin unul din cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil. La societatea pe acţiuni, cenzorii trebuie să fie acţionari, cu excepţia cenzorilor contabili. Majoritatea cenzorilor şi a supleanţilor trebuie să fie cetăţeni români.

Cenzorii se aleg de adunarea generală a societăţii comerciale cu mandat pe o durată de trei ani şi cu posibilitatea de realegere. La societăţile comerciale pe acţiuni cu capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, în mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Preview document

Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 1
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 2
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 3
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 4
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 5
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 6
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 7
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 8
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 9
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 10
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 11
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 12
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 13
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 14
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 15
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 16
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 17
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 18
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 19
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 20
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 21
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 22
Controlul Financiar Executat prin Cenzori - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar Executat prin Cenzori.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Metodologic de Exercitare a Controlului Financiar

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.1. CONCEPTUL GENERAL AL CONTROLULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢA Economia de piaţă, în esenţa sa este o...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Organizarea și exercitarea de către ministerul finanțelor publice a controlului financiar contabil

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SISTEMULUI FINANCIAR-FISCAL DE CĂTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ÎN CONDIŢIILE PREADERARII LA COMUNITATEA EUROPEANĂ 1.1...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Raport practică de producere - Seip Autotrans SRL

Întreprinderea are statut de persoană juridică de drept privat, cu scop comercial. Persoana juridică are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru...

Controlul gestiunii societăților comerciale

Introducere Buna funcţionare a unei societăţi comerciale impune necesitatea asigurării unui control asupra actelor şi operaţiunilor realizate de...

Studiu monografic Banca Transilvania

1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Diversitatea sistemului bancar constă in numărul ridicat de entități...

Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori

1. Controlul financiar executat prin cenzori La nivelul societăţilor comerciale şi a altor forme de organizare a agenţilor economici, controlul...

Ai nevoie de altceva?