Controlul Financiar Preventiv - Componenta a Controlului Intern

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Controlul Financiar Preventiv - Componenta a Controlului Intern.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mangra Madalina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Controlul financiar preventiv - componenta a controlului intern
1.1. Particularitatile controlului financiar preventiv
1.2. Obiectul controlului financiar preventiv
1.3. Organizarea controlului financiar preventiv
1.4. Exercitarea controlufui financiar preventiv
1.5. Refuzul vizei de control financiar preventiv

Extras din document

1. Controlul financiar preventiv - componenta a controlului intern

Controlul financiar preventiv este, de regula, un control al conformitatii, putand formula avize cu caracter consultativ referitoare la performanta operatiu¬nilor verificate.

Traditiile si cultura contabila din Romania au impus organizarea - in cadrul sistemului de control intern - a unei forme distincte a acestuia, cunoscuta sub denumirea de ,,Control Financiar Preventiv".

1.1. Particularitatile controlului financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este un control specializat care are menirea de a preintampina angajarea sau efectuarea operatiunilor care nu indeplinesc condi¬tiile de conformitate si de performanta cerute. Dupa cum se stie, controlul confor¬mitatii urmareste legalitatea, regularitatea, incadrarea in limitele valorice apobate si realitatea operatiunilor, iar controlul performantei urmareste economicitatea, eficacitatea si eficienta acestor operatiuni si tranzactii.

Controlul financiar preventiv are sarcina sa previna angajarea sau efectuarea tranzactiilor si operatiunilor care nu indeplinesc conditiile stabilite de conducerea entitatii sau conditiile de regularitate sau sinceritate prevazute in reglementari contabile sau de alta natura.

Principalele particularitati ale controlului financiar preventiv sunt:

Controlul financiar preventiv are un caracter predominant patrimonial, inclu-zand in obiectul sau, de regula, verificarea operatiunilor care dau nastere sau sting raporturi de drepturi si obligatii patrimoniale ale entitatii in cauza fata de alte persoane fizice sau juridice.

Operatiunile privind miscarea interna a valorilor materiale si banesti din cadrul unitatilor patrimoniale se efecueaza, in principiu, pe propria raspundere a sefilor de compartimente in care au loc operatiunile respective sau se intocmesc respectivele documente;

Controlul financiar preventiv are un caracter prealabil, in sensul ca precede angajarea, aprobarea sau efectuarea operatiunilor care fac obiectul acestei forme de control si in sensul ca preintampina operatiunile sau tranzactiile care nu indeplinesc cerintele de conformitate si de performanta, prezentate mai sus. De aici rezulta si avantajele pe care le prezinta controlul financiar preventiv, deoarece este mai avantajos sa se previna aceste operatiuni si tranzactii, decat sa se suporte sau sa se lichideze consecintele lor negative;

Controlul financiar preventiv este, in principiu, o forma, a controlului intern al unitatilor patrimoniale. In institutiile in care se exercita functia de ordonator principal de credite ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau ale bugetului oricarui fond special, Ministerul Finantelor Publice exercita un ,,control financiar preventiv delegat" prin intermediul controlorilor delegati;

Controlul financiar preventiv este un control depermanenta: se exericta zi de

zi, asupra tututror documentelor referitoare la operatiunile care intra in obiectul acestei forme de control, neadmitandu-se verificarile prin sondaj; este un control continuu si, ca urmare, nu se exercita pe baza unor planuri de control;

Controlul financial preventiv este un control documentar, operatiunile, tranzac-tiile si proiectele de operatiuni supuse acestei forme de control sunt verificate pe baza documentelor primare si nu pe baza documentelor centralizatoare sau de sinteza contabila. Persoanele care exercita aceasta forma de control au dreptul si obligatia ca, atunci cand nevoile o cer si cand este posibil, sa apeleze si la controale faptice, urmarind realitatea unei lucrari executate, unei productii fabricate etc. inainte de acordarea vizei de control financiar preventiv. Dar, aceasta forma de control exercitandu-se inainte de angajarea si efectuarea operatiunilor, de regula, nu poate verifica realitatea acestora.

1.2. Obiectul controlului financiar preventiv

Controlul financiar preventiv, la institutiile publice, la regiile autonome, la societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 70% din numarul voturilor in Adunarea Generala si la societatile comerciale care beneficiaza de drepturi exclusive sau speciale atribuite de catre o institutle publica, se organizeaza si exercita in concordanta cu O.G. nr.l19/1999. Este recomandabil ca si celelalte entitati sa-si organizeze controlul financiar preventiv in functie de prevederile acestui act normativ.

La institutiile publice, fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operatiuni (documentele prin care se urmareste efectuarea unor operatiuni dupa aprobarea de o autoritate competenta, potrivit legii) referitoare la:

angajamentele legale si bugetare;

- angajamentele legale sunt toate actele cu efect juridic din care reiese ca ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;

- angajamentele bugetare sunt actele prin care o autoritate competenta, potrivit legii afecteaza fondurile publice unei anumite destinatii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Financiar Preventiv - Componenta a Controlului Intern.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CENTRUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: MANAGEMENT CONTABIL, EXPERTIZA SI AUDIT