Costul de Producție

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 6794
Mărime: 64.15KB (arhivat)
Publicat de: Renata Dobre
Puncte necesare: 8

Extras din referat

Introducere

Costul de producţie constă din totalitatea cheltuielilor efectuate sau care urmează să fie efectuate, toate în expresie bănească, de către o întreprindere pentru procurarea şi desfacerea de bunuri. Activitatea oricărei firme presupune consum de factori de producţie care în mod tradiţional se grupează în trei categorii: munca, pămîntul şi capitalul. Prin combinarea lor în anumite proporţii şi după anumite reguli se realizează producţia. Din cele menţionate putem evidenţia următoarele :

1. Costul reflectă unitatea dintre conţinutul de factori şi expresia sa bănească;

2. El este indicatorul, care duce la acelaşi numitor toate consumurile de factori, prin aceasta eforturile făcute pentru producerea şi desfacerea bunurilor devin măsurabile şi comparabile ;

3. Costul include toate cheltuielile făcute de întreprindere pentru susţinerea ofertei, adică pe cel de producţie, de fabricaţie, cît şi cele de desfacere ;

4. Costul se regăseşte în preţul de vînzare a bunului, fiind o parte componentă a acestuia, acea parte, care exprimă atît recompensările factorilor consumaţi, cît şi şansele sacrificate de ofertant.

Indiferent de alternativele ce se pot discuta, cheltuielile factorilor de producţie sunt inevetabile. Întotdeauna se pune întrebarea cît costă producerea bunului respectiv. Această întrebare este generată pe de o parte de caracterul limitat al resurselor, pe de altă parte de necesitatea ca firma să contribuie la satisfacerea nevoilor de consum a societăţii, în condiţiile în care ea obţine profit.

Capitolul I. Costurile şi clasificarea lor.

1.1. Noţiunea de cost.

“Costul este, în general, o masură a ceva la care trebuie de renunţat pentru a obţine altceva,fie prin cumpărare fie prin schimb sau producţie…”

Noţiunea de cost, care în general exprimă cheltuielile efectuate pentru realizarea unui bun, serviciu are în prezent o sferă largă de întrebuinţare. Se foloseşte pentru a desemna: costul de producţie, costul învăţămîntului, costul cercetării ştiinţifice, costul ecologic etc. Există, totodată, maniere diferite de abordare a costurilor.

În mod frecvent problema naturii costurilor este contraversată, mai ales din perspectiva definirii şi abordării ei. Dacă nivelul costurilor exprimat în unităţi băneşti caracterizează mărimea absolută a consumului de producţie, apoi structura costurilor de producţie reflectă elementele componente ale lor şi ponderea fiecărui element în totalul cheltuielilor.

Economia, ca ştiinţă şi activitate practică, precum şi comportamentul economic, ca expresie a implicării agenţilor economici în această realitate, se raportează, în esenţă, la necesitatea gospodăririi optime a resurselor obiectiv limitate în vederea satisfacerii cît mai depline şi echilibrate a trebuinţelor nelimitate şi în continuă diversificare.

Esenţa proceselor economice este reprezentată prin mecanismul de piaţă, în cadrul căruia se confruntă, prin concurenţă, cererea cu oferta de mărfuri (bunuri, servicii, capitaluri, forţă de muncă), avînd loc, cu ajutorul aşa-numitei „mîini nevăzute”, un proces de autoreglare a producţiei şi preţurilor, tinzînd către un echilibru relativ; se obţine astfel o mişcare cît mai coerentă şi eficientă a producţiei şi preţurilor în raport cu cererea şi oferta, ceea ce antrenează şi alte componente ale vieţii social-economice: gradul de ocupare a populaţiei active, inflaţia rata dobînzii şi cea a îndatorării, rata economisirii şi dinamica investiţiilor, cursul de schimb valutar.

Preview document

Costul de Producție - Pagina 1
Costul de Producție - Pagina 2
Costul de Producție - Pagina 3
Costul de Producție - Pagina 4
Costul de Producție - Pagina 5
Costul de Producție - Pagina 6
Costul de Producție - Pagina 7
Costul de Producție - Pagina 8
Costul de Producție - Pagina 9
Costul de Producție - Pagina 10
Costul de Producție - Pagina 11
Costul de Producție - Pagina 12
Costul de Producție - Pagina 13
Costul de Producție - Pagina 14
Costul de Producție - Pagina 15
Costul de Producție - Pagina 16
Costul de Producție - Pagina 17
Costul de Producție - Pagina 18
Costul de Producție - Pagina 19
Costul de Producție - Pagina 20
Costul de Producție - Pagina 21
Costul de Producție - Pagina 22
Costul de Producție - Pagina 23
Costul de Producție - Pagina 24
Costul de Producție - Pagina 25
Costul de Producție - Pagina 26
Costul de Producție - Pagina 27
Costul de Producție - Pagina 28
Costul de Producție - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Costul de Productie.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Costuri de producție

Producerea si desfacerea marfurilor pe piata precum si prestarea serviciilor necesita intotdeauna un anumit consum de munca si de mijloace de...

Problema costurilor de producție autohtone și posibilitățile reducerii lor

Problema costurilor îşi găseşte expresie concretă în cadrul oricăror întreprinderi din diverse domenii ale economiei naţionale din Republica...

Teoria comportării consumatorului

Introducere Analiza microeconomică este dedicată explicării comportamentelor individuale și interacțiunilor lor. În centrul atenției este situat...

Prețul în economia de piață

PRETUL IN ECONOMIA DE PIATA Pretul reprezinta cantitatea de bani pe care cumparatorul o plateste in schimbul unei cantitati de bun economic,...

Costul de producție

Costul de productie reprezinta totalitatea cheltuielilor corespunzatoare consumului factorilor de productie, care se efectueaza pentru producerea...

Economie mondială

Capitolul I Fundamentele economiei mondiale 1.1. Formarea economiei mondiale Condiţia esenţială a formării economiei mondiale o constituie...

Șomajul și Șomerii

Prin amploarea îngrijorătoare, prin structurile complexe, dar mai ales prin dinamicile ce îşi schimbă ritmurile şi sensurile, şomajul a devenit o...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost

CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE 1.1. OBIECTUL ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR...

Posibilități de perfecționare a calculației costurilor pe exemplu

Societatea moderna, pe care o parcurgem în prezent, obliga permanent întreprinderile sa actioneze într-un mediu tot mai complex instabil si...

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Achiziții - motivația

1. MOTIVAŢIA În momentul în care am menţionat produsul despre care doresc să fac proiectul am avut parte de reacţii de genul: „Aaa...da pâinea e...

Proiectul planului anual al secției de bază al SA Fabrica de Pâine din Orhei

Introducere Planificarea consta în elaborarea unui sistem de masuri, succesivitatea si termenii de îndeplinire, constient schitate de oameni...

Proiectarea și perfecționarea strategiei de piață la SC Comaico SA

Prezenta lucrare de diploma îsi propune sa abordeze problema strategiei de piata în cadrul societatii comerciale Comaico S.A., care actioneaza în...

Analiza costurilor de producție

CAPITOLUL I ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND COSTUL DE PRODUCTIE « Costul este o categorie valorica fundamentala a economiei de schimb. In jurul lui...

Managementul achizițiilor - ghete de fotbal

1. Motivatia alegerii produsului Fotbalul, cel mai contagios fenomen sportiv din toate timpurile si sportul national al României, indiferent de...

Ai nevoie de altceva?