Creditul Student FEAA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Creditul Student FEAA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Capraru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Economie, Banci, Finante

Extras din document

În principiu Creditul de consum reprezintã orice credit contractat de o persoanã fizicã în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului ori pentru achiziţionarea de bunuri, altele de cât cele care se circumscriu unei investitii imobiliare (dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmeazã sa se realizeze, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei constructii ori viabilizarea unui teren).

Moneda creditului poate fi: RON, USD sau EUR. Cursul de schimb utilizat pentru raportarea unei valute la alta valutã este cursul Bancii Naţionale a României din ziua efectuãrii raportãrii.

Creditele de consum pentru urmãtoarele destinaţii:

- achiziţionarea de bunuri ;

- vacanţã şi calãtorii;

- studii;

- nevoi personale.etc.

PREZENTAREA PRODUSULUI

Creditul Student FEAA cu dobandã fixã este un produs nou, destinat în exclusivitate studenţilor de la FEAA. Limita maximã de finanţare va fi stabilitã în conformitate cu gradul de îndatorare, dar nu mai mult de 7.000RON.

Documentaţia de creditare

Dosarul de credit trebuie sa conţinã urmãtoarele documente:

- cererea de credit;

- copie act de identitate (certificatã “Conform cu originalul” )

- copie dupã ultima facturã de utilitãţi, preferabil facturã telefonicã. Se va asigura în acest fel o verificare a domiciliului prezentat în buletinul de identitate cu domiciliul înscris în facturã;

- documente care atestã destinaţia creditului, studii – document justificativ eliberat de cãtre instiuţia de învãţãmânt (înainte de angajarea creditului).

- Fişa de Evaluare a Riscului

- în functie de natura veniturilor se vor solicita urmãtoarele documente doveditoare:

- pentru studenţii salariaţi:

- adeverinţãde venit/salariu (pentru stabilirea venitului lunar eligibil se va calcula media ultimelor 3 salarii lunare);

- copie certificatã a carţii de muncã,

- pentru studenţii care nu au un loc de muncã, dar sunt posesori de burse de merit sau de studii :

- adeverinţã de venit eliberatã de instituţia de învãţamânt la care activeazã, cu valoarea bursei sau a altor facilitãţi acordate.

Pentru a putea fi luatã în considerare la analiza documentaţiei de creditare, adeverinţa de venit, trebuie sa aibã o vechime de cel mult 30 zile calendaristice, iar factura de utilitãţi trebuie sa aibã o vechime de cel mult 90 zile calendaristice.

Verificarea respectãrii destinaţiei

Creditul poate fi angajat numai pentru destinaţia pentru care a fost aprobat nevoi personale curente sau finalizarea studiilor, burse în strãinatate.

Rambursarea şi urmãrirea creditelor

Rambursarea creditului se poate face în rate de credit lunare egale/anuitãţi.Creditele se ramburseazã în baza graficului de rambursare Rambursarea creditului se face întotdeauna prin intermediul contului curent asociat creditului.Împrumutatul are dreptul de a rambursa creditul în avans, în baza unei cereri scrise, cu condiţia sã nu aibã debite restante neachitate în cazul altor facilitãţi de credit în care figureazã ca împrumutat şi sã declare sursa de origine a fondurilor cu care ramburseazã anticipat împrumutul.

Urmarirea debitelor restante

Prin debit restant se întelege orice debit nerambursat la scadenţã. Trecerea integralã la restanţã a creditului se va face la un serviciu al datoriei de 100 zile la plata oricãrei sume datorate.

Scoaterea creditului în afara bilanţului se va face obligatoriu în una din urmãtoarele situaţii:

• înregistrarea unui serviciu al datoriei de 360 zile la platã oricãrei sume datorate;

• la data solicitãrii investirii cu formula executorie:a contractului de credit

• a hotãrârii judecãtoreşti definitive ce dispune asupra contractului de credit, precum şi asupra contractelor de garanţie, daca este cazul.

• la data declanşãrii procedurii de executare silitã.

Fisiere in arhiva (1):

  • Creditul Student FEAA.doc

Alte informatii

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Masterul Bănci şi pieţe financiare