Cresterea si Dezvoltarea Economica a Tarilor Central si Est Europene

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Cresterea si Dezvoltarea Economica a Tarilor Central si Est Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tiberiu Brailean

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Cuprins
1. Definirea conceptelor de creşterea şi dezvoltare economică 2
1.1 Creşterea economică 2
1.2 Dezvoltarea economică 3
2. Tranziţia în Europa Centrală şi de Est 4
3. Situaţia economică a ţărilor Central şi est Europene, din momentul trecerii la economia de piaţă şi până în prezent 6
4. Obiectivele politicii economice pentru Europa Centrală şi de Est 11
5. Ţările din Europa Centrală şi de Est câştigă teren în sectoarele tehnologiei medii de vârf 13
5.1. Analiză sectorială 14
5. Concluzii 15
6. Bibliografie 16

Extras din document

Creşterea şi dezvoltarea economică a ţărilor Central şi Est Europene

1. Definirea conceptelor de creştere şi dezvoltare economică

1.1. Creşterea economică

Creşterea economică, reprezintă capacitatea unei economii de a genera şi de a menţine o creştere a produsului său global (P.I.B. sau P.N.B.). Conceptul de creştere economică a dominat perioada de după al doilea Război Mondial, fiind susţinută şi de obiectivele pe care Naţiunile Unite le-au stipulat în primul Deceniu al Dezvoltării.

Principalii indicatori economici prin care era evaluat nivelul de dezvoltare al unei ţări erau P.N.B./loc. Sau venitul /loc., meniţi a evidenţia capacitatea unei ţări de a înregistra o creştere a produsului său global mai rapidă decât creşterea populaţiei.

Uneori, diferenţele dintre cei doi indicatori pot fi semnificative. Aşa cum se ştie, P.I.B. exprimă valoarea bunurilor şi serviciilor produse intr-o ţară, de către rezidenţi, în decursul unei perioade de timp (de regulă, un an). De cealaltăă parte, P.N.B. măsoară valoarea bunurilor şi seviciilor produse de către naţionali, în decursul unui an, ceea ce presupune că la valoarea P.I.B. se adaugă ceea ce produc conaţionali, aflaţi dincolo de graniţele ţări şi se scade ceea ce realizează străinii în interiorul ţării. Sunt Ţări unde valoarea P.I.B este mai mare decât valoarea P.N.B. cu câteva procente, mergând până la o cincime (Ţări care beneficiază de masive investiţii străine, ca Argentina, Thailanda sau Mexic). Sunt şi cazuri în care P.N.B. este mai ridicat decât P.I.B., atunci când remiterile muncitorilor din străinatate şi câştigurile din investiţiile străine efectuate în străinătate sunt semnificative şi depăşesc ceea ce produc străinii pe teritoriul ţării (P.N.B-ul Kuwaitului, înainte de Războiul din Golf, era de 52% mai mare decât P.I.B său).

Rata de creştere economică exprimă, în esenţă, modificare, în decursul unei perioade de timp, a P.N.B./loc (P.I.B./loc), în preţuri constante. Ritmurile de creştere economică variază de la ţară la ţară şi de la o perioadă la alta În general, ritmurile sunt pozitive, dar sunt şi ţări care înregistrează ritmuti negative ale creşterii economice, adică P.I.B-ul scade în perioada curentă comparativ cu cea de bază. Este cazul unei ţări care se confruntă cu crize economice, dar şi a mai multor ţări, indiferent de grupul cărui îi aparţin, în perioadele de recensiune economică

Coreea de sud, Thailanda au înregistrat valori negative ale creşterii economice şi în periaoada de după criza asiatică. Ritmurile de creştere economică au valori cuprinse de regulă între 0 şi 10%, cel mai des întâlinite fiind valorile de până la 5%. Ritmurile de peste 5% sunt apreciate a evidenţia o cerştere economică ridicată, fiind cazuri mai rar întâlnite în perioada actuală. În general, ţările în dezvoltare au ritmuri de creştere mai ridicate decât cele în dezvoltare, lucru explicabil prin „rezervele” de creştere mai mari pe care le are acest grup de ţări.

1.2. Dezvoltarea economică

Evoluţia conceptului de dezvoltare economică a reprezentat-o asimilarea acestuia cu procesul de reorientare a unei economii şi a forţei de muncă, astfel încât ponderea agriculturii în P.I.B şi în forţa de muncă să scadă, în favoarea sectorului secundar şi terţiar. Idustrializarea a devenit aproape sinonimă cu dezvoltarea economică, pornindu-se de la ideea că o industrie performantă asigură mijloacele necesare modernizării unei economii şi atingerii unui nivel cât mai înalt al venitului pe locuitor. Au apărut ca relevaţii în aprecierea dezvoltării unei ţări indicatori sociali de tipul rata alfabetizării, ani de şcolarizare, acces la servicii sanitare etc.

Anii ”70 au adus o nouă viziune asupra dezvoltării. În ciuda creşterii P.I.B şi a P.N.B./loc, ţările în dezvoltare nu numai că au înregistrat o îmbunătăţire a standardului de viaţă a majorităţii populaţiei, dar sărăcia a crescut, iar decalajul dintre bogaţi şi săraci s-a accentuat, atât la nivelul fiecărei ţări în dezvoltare , cât şi la nivel mondial.

Astfel , conceptul de dezvoltare economică a fost redefinit în termeni reducerii şi eliminării sărăciei, a şomajului, a distribuţiei inechitabile a veniturilor, în contextul unei economii în creştere. Aşadar dezvoltarea economică este un proces multidimensional ce implică schimbări majore în structura socială, atitudinii populare şi instituţii naţionale, ca şi accelerarea creşterii economice, reducerea inegalităţii şi eradicarea sărăciei. Se face, în acest fel, delimitarea de un proces esenţialmente cantitativ (creşterea economică), punându-se accent pe elementele calitative, de punere în valoare a factorilor de producţie şi a capacităţilor creatoare ale omului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cresterea si Dezvoltarea Economica a Tarilor Central si Est Europene.doc

Alte informatii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea – Administraţie Publică