Criterii de convergență nominală. cazul României

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3859
Mărime: 194.08KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Potrivit calendarului de adoptare a monedei unice europene, ţara noastră va trece la

euro în intervalul 2012-2014. Însă, pentru a adopta moneda unică europeană, un stat trebuie să

întrunească o serie de criterii economice, pentru a nu destabiliza economia europeană şi pentru a nu afecta paritatea euro cu alte monede internaţionale. Aceste condiţii sunt specificate în Tratatul privind înfiinţarea Uniunii Europene, și anume Tratatul de la Maastricht, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993.

Tratatul de la Maastricht a conceput adoptarea monedei europene ca pe o cale fără

întoarcere, întrucât nu prevede nici posibilitatea ca un stat membru al Uniunii Europene şi

Monetare să se retragă şi nici pe aceea ca o ţară care a adoptat moneda unică să fie exclusă din

uniune. S-a hotărât ca aderarea ţărilor membre ale Uniunii Europene la Uniunea Monetară

Europeană să se facă gradual, pe măsură ce sunt îndeplinite o serie de criterii de convergenţă

nominală, scopul acestor condiţii fiind acela de a asigura stabilizarea economică pe termen

lung şi un nivel suficient de înalt de convergenţă a economiilor din zona de circulaţie a

monedei unice, premise ale unei bune funcţionări ale Uniunii Monetare.

Autorităţile române şi-au propus ca obiectiv strategic de politică economică îndeplinirea tuturor condiţiilor care să permită adoptarea euro ca monedă naţională în 2014. Acesta este un obiectiv ambiţios, dar realizabil, cu condiţia adoptării şi menţinerii unui mix coerent de politici economice, de natură să sprijine atât convergenţa nominală, cât şi convergenţa reală cu ţările din zona euro.

Asigurarea unei dezvoltări economice sustenabile presupune alcătuirea unui mix eficient de politici economice cu un dozaj adecvat al fiecărei componente.

Corelarea mix-ului de politici cu fazele ciclului economic are ca fundamente următoarele elemente :

• impulsul indus în economie de politica fiscală trebuie să fie de semn contrar celui al deviaţiei PIB-ului de la nivelul său potenţial

• asigurarea stabilităţii preţurilor printr-o politică monetară restrictivă în perioadele cu exces de cerere

• prezervarea stabilităţii financiare prin politici prudenţiale orientate spre consolidarea rezervelor de capital şi de lichiditate şi limitarea acumulării de vulnerabilităţi sistemice

• costul unitar cu forţa de muncă trebuie să permită economiei să rămână competitivă prin menţinerea unui raport subunitar între majorarea câştigurilor salariale şi dinamica productivităţii muncii.

Merită semnalat faptul că, pentru a accede la zona euro, criteriile de convergenţă avute în vedere sunt doar cele nominale: stabilitatea cursului, inflaţie scăzută, dobânzi apropiate de cele ale ţărilor din zona euro, deficit bugetar şi stoc al datoriei publice moderate. Totuşi, menţinerea pe termen lung a convergenţei indicatorilor nominali şi, mai mult decât atât, fructificarea deplină a avantajelor apartenenţei la un sistem monetar performant ne obligă să privim cu cel puţin la fel de multă atenţie şi realizarea convergenţei reale între economiile dezvoltate europene şi economia ţării noastre .

În acest context, adoptarea monedei unice de către ţara noastră înainte de a fi fost realizată o minimă convergenţă economică reală ar fi riscantă şi potenţial contraproductivă. Trebuie să ne asigurăm că la data îndeplinirii criteriilor nominale va fi fost făcut şi un substanţial progres în convergenţa reală.

Astfel, în ceea ce priveşte aderarea României la UEM, Banca Naţională a României consideră ca trebuie parcurse două etape :

1. O etapă ce se desfăşoară din 2007 până în 2010 şi în care trebuie să fie atinse următoarele trei obiective:

a) consolidarea inflaţiei scăzute;

b) formarea pieţei interne de capitaluri pe termen lung şi convergenţa ratelor de dobândă;

c) stabilitatea relativă a cursului leului pe piaţă (în condiţii de convertibilitate deplină) în jurul nivelului de echilibru pe termen lung;

2. O etapă necesară îndeplinirii criteriilor de convergenţă nominală şi realizării unor

progrese semnificative în procesul de convergenţă reală, marcată de: aderarea la mecanismul ERM II, în anul 2012 şi trecerea la euro în anul 2014, după o perioadă de participare la mecanismul ERM II redusă, pe cât posibil, la durata minimă obligatorie de 2 ani.

Preview document

Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 1
Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 2
Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 3
Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 4
Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 5
Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 6
Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 7
Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 8
Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 9
Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 10
Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 11
Criterii de convergență nominală. cazul României - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Criterii de Convergenta Nominala. Cazul Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene

INTRODUCERE Ideea unei monede a apărut în contextul creşterii economice de la sfârşitul anilor ‘80, o dovedesc şi vestitele şi controversatele...

Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice

UNIUNEA EUROPEANĂ Tratativele pentru constituirea Uniunii Europene au început încă din 1951, cu 6 ţări: Belgia, Germania, Franţa, Italia,...

Curba lui Phillips

CURBA LUI PHILLIPS Evolutia teoriei contemporane a inflatiei a fost influentata in mare masura de aparitia modelului curbei lui Phillips,intr-o...

Caracterizarea Procesului de Convergență Economică în Cazul României

INTRODUCERE Integrarea economică și monetară reprezintă o etapă cheie în integrarea economiilor europene. Aceasta implică coordonarea politicilor...

Convergența reală și nominală cu modelul european - cazul României

Capitolul 1 Sustenabilitatea procesului de convergenţă 1.1. Cazul României România, din motive de stabilitate economică, înainte de a adera la...

Convergența reală și nominală cu modelul european - cazul României

Introducere Studierea procesului de crestere economicã are implicatii vechi. Începând de la reprezentantii scolii Clasice – A. Smith, D. Ricardo...

Convergenta Reala si Convergenta Nominala

1. DESCRIEREA MODELULUI EUROPEAN Procesul european de integrare a debutat odata cu crearea Comunitatii Europene a Carnbunelui si Otelului , din...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar

Introducere Politica monetară este parte componentă a politicii macroeconomice, prin intermediul căreia se atinge obiectivul fundamental al...

De la uniunea economică și monetară, la cea politică

Introducere ProcesuL integrării economice şi poLitice europene ȋnceput după sfârşituL ceLui de-aL doiLea război mondiaL, este unuL dintre...

Unificarea Monetara Europeana

Introducere De-a lungul timpului au existat numeroase preocupări pentru o unificare monetară în Europa, fiecare înregistrând succese sau eşecuri....

Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene

INTRODUCERE Având în vedere rolul pe care îl deţine moneda unică europeană EURO în cadrul ţărilor din Zona EURO, dar şi în cadrul ţărilor care nu...

Moneda euro în România

Capitolul 1 - Uniunea Europeană În anul 1957 şase ţări europene (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Luxembourg) semnau Tratatul de la...

Politici de creștere economică

Politici de crestere economica 1.Conceptul de „creştere economica” Conceptul de „creştere economica” este formulat ca atare numai de secolul al...

Analiza criteriilor de convergență nominală în România

Capitolul 1 Sustenabilitatea procesului de convergenţă 1.1. Cazul României România, din motive de stabilitate economică, înainte de a adera la...

Moneda euro în contextul integrării monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro începe aproximativ cu 50 de ani în urmă prin semnarea în anul 1957 a Tratatului de la Roma de către cele şase...

Ai nevoie de altceva?