Cursul Valutar si Realizarea Balantei de Plati Externe a Republicii Moldova

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Cursul Valutar si Realizarea Balantei de Plati Externe a Republicii Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 64 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I. Cursul valutar şi Balanţa de Plăţi. Aspecte generale 5
1.1 Cursul valutar:concept, tipologie, funcţii 5
1.2 Balanţa de Plăţi externe: concept, structură, factori de influenţă 12
Capitolul II. Dinamica cursului valutar şi a Balanţei de Plăţi externe în Republica Moldova 16
2.1 Evoluția cursului valutar 1993-2008 16
2.2 Evoluția Balanței de Plăți externe 1993-2008 27
Capitolul III. Realizarea echilibrului Balanței de Plăți externe în Republica Moldova.39
3.1 Metodele de echilibrare a Balanței de Plăți externe în Republica Moldova 39
3.2. Prognoze vis a vis de evoluția cursului valutar a leului moldovenesc 46
Concluzii și propuneri 53
Bibliografia 55
Anexe 57

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei.În condiţiile statului, economia căruia se găseşte în stare de criză şi mai cu seamă , care are în faţă problema efectuării schimburilor radicale de structură, echilibrarea balanţei de plăţi externe – document de redare a relaţiilor economice internaţionale - prezintă una din principalele condiţii de rezolvare a importantelor probleme social – economice, care permit intensificarea integrării şi lărgirea relaţiilor economice cu alte state.

Studierea şi cercetarea balanţei de plăţi externe constă pentru Republica Moldova o problemă de maximă importanţă, reieşind din următoarele considerente:

1.Balanţa de plăţi externe cuprinde aspecte de prim ordin de natură economică, financiară şi publică, oglindind gradul şi sensul angrenării economiei în diviziunea internaţională a muncii, potenţialul valutar creat în perioada de referinţă prin exporturi şi alte operaţiuni externe.

2.Elementele balanţei de plăţi externe, care prezintă volumul şi structura încasărilor şi plăţilor valutare , precum şi principalele corelaţii ale acestora, permit efectuarea unor judecăţi de valoare privind eficienţa programelor economice externe a Republicii Moldova.

3.Balanţa de plăţi externe crează posibilitatea ca statul să orienteze, prin pîrghiile financiar – valutare, activitatea economică externă, să asigure creşterea eficienţei operaţiunilor de import-export.

4.Necesitatea sintetizării experienţei internaţionale cu privire la echilibrul balanţei de plăţi externe şi reglarea ei din punct de vedere a posibilităţii de aplicare pentru condiţiile Republicii Moldova.[3,p.162]

Balanţa de plăţi externe constituie un instrument de bază prin care se înfăptuieşte politica valutară a statului şi de comerţ exterior a ţării, oferă informaţii privitor la import – export , mişcările de capital, credite internaţionale.

Disponibilitațile în valută reprezintă principalul mijloc de plată a obligațiilor în valută din schimburile economice internaționale. Valuta reprezintă moneda naționala a unei țări, în măsura in care indeplinește funcțiile de instrument de plată și de rezerva în relațiile economice internaționale.

Valuta se poate prezenta sub forma de numerar (bilete de banca si moneda metalica) si valuta în cont, în cazul în care se află sub forma de disponibil intr-un cont bancar. Valuta in numerar se utilizeaza pentru plățile privind deplasarea persoanelor în strainatate. În vederea evitării riscurilor ce se manifestă în perioada deplasării, valuta in numerar se inlocuieste cu cecul de călătorie sau cu cartea de credit. Valuta in cont se păstreaza la o banca in țară deținatorului, la o banca din țara emitentului sau la o banca dintr-o terță țară, în functie de prevederile legislației valutare.

În funcție de condițiile de preschimbare a unei valute in alta valuta, se deosebesc valutele convertibile (care pot fi schimbate in mod liber in alta moneda la cursul pietei), monede neconvertibile, valute transferabile si valute liber utilizabile.

Starea de echilibru într-o economie dată îşi are stîlpii de susţinere în condiţiile economice, monetar-financiare, valutare şi sociale specifice unei etape sau alteea pe care o parcurge. Economiile naţionale tind către stabilirea unui echilibru în raporturile economice dintre ele Acest echilibru extern depinde de de adoptarea de decizii sub forma unor hotărîri de repartiţie financiară şi de credit sau al transferului de sume determinate de fluxurile economice, financiare şi de credit. La nivelul economiei naţionale , decizia financiar – monetară se realizează sub forma Balanței de plăți externe.

Teza este strucrturată în trei capitole, avînd un aspect grafic diversificat prin includerea unui şir de tabele cu date primare şi analiză ulterioară, precum şi prin figurile şi diagramele construite în baza datelor din tabele.

În primul capitol se descriu noţiunile şi definiţiile de bază a subiectului cercetat reieşind din literatura de specialitate, şi anume, au fost menţionate un şir de păreri cu privire la noţiunile de curs valutar și balanța de plăți externă. În afară de aceasta se descrie conceptul,tipologia și descrierea factorilor de influență asupra balanței de plăți.

În capitolul doi se efectuează analiza cursului valutar în ţara noastră pe o perioadă de 15 ani, determinând evoluția cursului și a balanței de plăți externe, precum şi efectele schimbului valutar asupra pieţei valutare şi a conjuncturii sale. Au fost stabiliţi şi acei factori care au determinat evoluţia cursului valutar.

Capitolul trei conţine descrierea metodelor de echilibrare a balanţei de plăţi care contribuie la o mai bună înţelegere a politicii monetare a statului, precum şi aplicarea lor în reglarea diferitor situaţii a balanţei de plăţi a unui stat. În final este prezentată prognoza evoluţiei cursului valutar în timpul apropiat reieşind din politica monetară a statului nostru.

Drept sursă de bază pentru efectuarea analizei cursului valutar şi a balanţei de plăţi a ţării noastre au servit Rapoartele anuale ale BNM.

Capitolul I. Cursul valutar și Balanța de Plăți. Aspecte generale.

1.1. Cursul valutar : concept, tipologie, functii, formare.

Definirea conceptelor de baza

Schimburile economice internationale fiind exprimate în valută, presupun cunoașterea cursului valutar și a factorilor ce exercită influența asupra lui.

Cursul valutar reprezintă raportul valoric dintre moneda unei țări și moneda altei țări sau prețul unei valute exprimat în altă valută. Intr-o altă formulare, cursul valutei exprimă prețul la care o monedă naționala se schimba cu alta valută. Raportul de schimb dintre valute are un caracter sintetic, deoarece permite compararea produsului intern brut, a prețurilor, a salariilor si a productivitații muncii.

Legat de cursul de schimb sunt cunoscute noțiunile de paritate și cotație. În ceea ce privește paritatea monetară, aceasta exprimă raportul dintre unitatea monetară a unei țări și unitatea monetar a unei alte țări în vederea preschimbării. Nu trebuie confundată noțiunea de curs valutar cu aceea de paritate, care se exprimă prin același raport. Diferența este aceea că paritatea este o noțiune abstractă, teoretică și nu corespunde întotdeauna cu aceea de curs valutar, care rezultă pe piața în urma unei conjuncturi economice,politice etc.[3,p.147]

Cotația (cotarea) urmărește, de asemenea, stabilirea raportului (echivalenței) între moneda națională și valutele străine.

Frecvent este folosită cotația directă prin care este exprimat prețul monedei străine în moneda națională.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cursul Valutar si Realizarea Balantei de Plati Externe a Republicii Moldova.doc