Determinarea Venitului Net Anual Impozabil, Stabilirea Platilor Anticipate de Impozit, Depunerea Declaratiei de Venit Realizat, Stabilirea si Plata Impozitului pe Venitul Net Anual Impozabil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Determinarea Venitului Net Anual Impozabil, Stabilirea Platilor Anticipate de Impozit, Depunerea Declaratiei de Venit Realizat, Stabilirea si Plata Impozitului pe Venitul Net Anual Impozabil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

I. CONŢINUTUL ŞI ROLUL IMPOZITELOR. NOŢIUNI GENERALE 2
II STABILIREA VENITULUI NET ANUAL IMPOZABIL 3
III. STABILIREA PLĂŢILOR DE IMPOZIT ANTICIPATE 6
IV. DECLARAŢIA DE VENIT ŞI DECLARAŢII SPECIALE 8
V. STABILIREA ŞI PLATA IMPOZITULUI PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL 9
VI. PERIOADA IMPOZABILĂ ŞI COTELE DE IMPUNERE 11
VII. REGULI COMUNE PENTRU CATEGORII DE VENITURI 12
CONLUZII 12
BIBLIOGRAFIE 13

Extras din document

I. CONŢINUTUL ŞI ROLUL IMPOZITELOR. NOŢIUNI GENERALE

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie directă din partea statului.

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie înţeles în sensul că plata acestora către stat este o sarcină impusă tuturor persoanelor fizice şi/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere care, conform legii, datorează impozit. Dreptul de a introduce impozitele îl are statul şi el se exercită, de cele mai multe ori, prin intermediul puterii legislative (Parlamentul), iar uneori şi, în anumite condiţii, prin organele de stat locale.

Impozitele sunt plăţi care se fac către stat cu titlu definitiv nerambursabil. În schimbul acestora, plătitorii impozitului nu pot presta statului un contraserviciu de valoare egală sau apropiată.

Sarcina achitării impozitului revine tuturor persoanelor fizice şi/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă prevăzută de lege. Această sursă este pentru muncitori şi funcţionari – salariul, pentru agenţii economici – profitul, pentru proprietarii funciari – renta, pentru deţinătorii de hârtii de valoare –(acţiuni, obligaţiuni) –venitul produs de acestea (dividende, dobânzi). Micii meseriaşi liber – profesioniştii suportă impozitele din venitul realizat de pe urma activităţii desfăşurate.

Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar, deoarece acestea constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.

Pentru ca prin impozite să se poată realiza obiectivele financiare, economice şi sociale urmărite de către stat la introducerea lor, este necesar ca reglementările fiscale să fie cunoscute şi respectate atât de organele fiscale, cât şi de contribuabili. Drept urmare, în legile prin care se instituie impozitele precizează persoanele în sarcina cărora cade plata impozitelor, materia supusă impunerii, mărimea relativă a impozitului, termenele de plată, sancţiunile ce se aplică persoanelor fizice şi/sau juridice care nu-şi onorează obligaţiile fiscale la termenele stabilite, sustrag materia impozabilă de la impunere şi încalcă alte dispoziţii ale reglementărilor fiscale.

II STABILIREA VENITULUI NET ANUAL IMPOZABIL

Venitul net anual impozabil se stabileşte pe fiecare sursă din categoriile de venituri prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

Veniturile ce se realizează într-o fracţiune de ani sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se consideră venit anual.

Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole se reportează şi se completează cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din următorii cinci ani fiscali.

Pierderile provenind din străinătate se reportează şi se compensează cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii cinci ani fiscali.

Reguli de reportare a pierderilor sunt următoarele:

- reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii cinci ani consecutivi;

- dreptul la report este personal şi netransmisibil;

- pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei, reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Determinarea venitului net sau pierderea pentru fiecare categorie de venit reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente. Introducerea impozitului pe venit a născute numeroase controverse referitoare la diferenţele dintre impozitul pe venit şi impozitele individuale care impozitează veniturile pe fiecare sursă de venit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Determinarea Venitului Net Anual Impozabil, Stabilirea Platilor Anticipate de Impozit, Depunerea Declaratiei de Venit Realizat, Stabilirea si Plata Impozitului pe Venitul Net Anual Impozabil.doc