Diagnosticul Intreprinderii - SC Meva SA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Diagnosticul Intreprinderii - SC Meva SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, xls de 11 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Siminica Eugen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Capitolul 1: Scurt istoric al S.C. MEVA S.A.

Denumirea societatii este Societatea comerciala „ MEVA S.A ” Drobeta Turnu Severin , având forma juridica de societate pe actiuni, aceasta îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut .

Sediul societatii este în România, localitatea Drobeta Turnu Severin , strada Dunarii nr. 3. Sediul societatii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotarârii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii, societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii,situate si în ale localitati din tara si strainatate.

Durata societatii este nelimitata, cu începere de la data înregistrarii la ”Camera de Comert si Industrie ”.

Scopul societatii este producerea si comercializarea de vagoane marfa si calatori, promovarea si punerea în aplicare a initiativelor de interes national în domeniul fabricatiei de vagoane marfa , domenii conexe si realizarea de beneficii.

S.C. MEVA S.A. este un nume traditional în domeniul constructiei de vagoane de mai bine de 100 de ani si este una din cele mai mari societati constructoare de vagoane din România. În 1882, în Turnu Severin s-a înfiintat Atelierul de reparatii vagoane si locomotive, avându-se în vedere ca orasul dispunea de forta de munca bine calificata si de pozitia geografica deosebita, fiind ultimul oras de frontiera cu Austru - Ungaria.

Unificarea liniilor de cale ferata ale României cu cele ale Austro- Ungariei pe sectorul Vârciorova – Orsova a impus revizia necesara locomotivelor si vagoanelor la cap de linie – Turnu Severin – si a creat conditii optime pentru dezvoltarea activitatii atelierului, functionând ca o unitate distincta în cadrul cailor ferate pâna în 1960.Din acest an a fuzionat cu Santierul Naval din localitate, formând Uzinele Mecanice si în aceasta forma de organizare trece în subordinea Ministerului Constructiilor de Masini.

În 1968, Uzinele Mecanice trec printr-un proces de reorganizare, din ele desprinzându-se Santierul Naval si se continua activitatea sub denumirea de Uzina de Vagoane.

Începând cu acest an, sub influenta schimbarilor si reorganizarilor din economie, unitatea functioneaza independent, cunoscând o ascensiune deosebita.

În anul 1991, în baza Legii 15/1990, a Legii 31/1990 si a HG 1264/1990, s-a constituit ca Societate Comerciala sub denumirea de S.C. MEVA S.A. Drobeta Turnu - Severin.

Societatea consta din 3 mari sectii care pot lucra independent, începând de la fabricarea sasiului, asamblarea componentelor si subansamblelor si terminând cu activitatea de finisare. Lucrarile executate sunt verificate în laboratoarele proprii care sunt dotate cu echipamente si metode adecvate de testare.

Începând cu data de 1 noiembrie 1999 societatea S.C. MEVA SA a devenit societate comerciala privata, numindu-se MEVA S.A. TRINITY INDUSTRIES, INC. COMPANY, actionarul majoritar fiind compania americana TRINITY INDUSTRIES, INC. Dallas, Texas care detine peste 96 % din actiuni,iar din 13 decembrie 2002 actiunile detinute de firma TRINITY au fost cumparate de INRETNATIONAL RAWAY SYSTEMES SA cu sediul la Luxemburg.

Capitalul social initial este fixat la suma de 40.328 miliarde lei împartit în 1613153 actiuni nominative în valoare nominala de 25000 lei fiecare,în întregime subscrise de actionari.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de presedintele Consiliului de Administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza împuternicirii date de presedinte. Adunarile Generale Ordinare au lac cel putin o data pe an, la doua luni de la încheierea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul în curs.

Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de Administratie , compus din 11 administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.

Numarul de administratori este stabilit în raport cu volumul si specificul activitatii societatii comerciale.

Exercitiul economico - financiar începe de la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu începe la data constituirii societatii.

Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor. Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste si poate fi modificat de catre Adunarea Generala a Actionarilor în functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare , prevazuta de lege.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii. Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre Consiliul de Administratie sau de catre Directorul General al societatii comerciale.

Societatea va tine evidenta contabila, în lei, va întocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul de Finante. Bilantul si contul de beneficii si pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a, Actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste în conditiile legii. Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevazut în bilantul anual (constituirea lui efectuându-se pana se va atinge minimum a cincia parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute în reglementarile în vigoare.

Din beneficiul prevazut în bilant se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.

Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate în conditiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

În cazul înregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotarî în consecinta.

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si în limita capitalului subscris.

Profilul de fabricatie al firmei îl constituie vagoanele,dintre acestea amintim:

- vagoane marfa de uz general;

- vagoane cisterna pentru orice mediu de transport:

- vagoane specializate pentru transport produse pulverulente cu încarcare si descarcare pneumatica;

- constructii metalice asamblate prin sudura;

- servicii pentru reparatii vagoane;

- executarea de recipiente statici de diverse forme si capacitati.

Firma colaborarile de ani de zile cu firmele straine, firma KVG din Germania îsi reînnoieste anual contractele cu S.C. MEVA S.A. fiind foarte multumitii de calitatea produselor oferite,

Fisiere in arhiva (2):

  • Diagnosticul Intreprinderii - SC Meva SA
    • ANALIZA_PERF_FIRMEI_MEVA_FINAL_.xls
    • proiect performante.doc

Alte informatii

Proiect master