Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4662
Mărime: 41.98KB (arhivat)
Publicat de: Ernest Nica
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Introducere

Contextul global de astăzi este caracterizat prin pulverizarea granițelor, prin accentuarea mobilității sociale ca fenomen de masă -10% din corpul social românesc trăiește în afara frontierelor țării. Experiențele culturale sunt, implicit, experiențe interidentitare, obligându-ne la un efort interogativ conștient, lucid, asumativ și responsabil asupra propriei noastre identități. Un factor relevant este reprezentat de instituțiile politice care semnează contractul social hotărând cine dispune și cine se supune. Astfel, atât instituțiile, cât și rețelele de putere pot fi structurate restrictiv sau permisiv iar relațiile interpersonale pot fi caracterizate mai degrabă de adversitate sau de parteneriat simbolic, așa cum reiese și din reconfigurările recente ale modelului dimensiunilor culturale elaborate de G. Hofstede (Hofstede, Hofstede, Minkov, Vinken, 2009). Cultura ca soft mental include toate acele tipare de gândire, simțire și acțiune care cizelează deopotrivă spiritul dar și comportamentul de zi cu zi, programarea colectivă a minții fiind cea care-i deosebește pe membrii unui grup sau a unei categorii de ceilalți oameni (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2012). Fiecare grup sau categorie de oameni posedă un set comun de programe mentale deși fiecare se include sau aparține în același timp mai multor grupuri sau categorii. Vom fi inevitabil, rezultatul unor registre succesive de programare mentală provenind de pe niveluri de cultură diferite: nivel național, nivel regional, etnic, religios sau lingvistic, de la nivelul genului, generației, clasei sociale sau organizaționale, instituționale. Dacă armonizarea acestor programe lipsește sau este deficitară, anticiparea comportamentelor devine dificilă sau nerealistă. Dar cine este responsabil de această armonizare și, mai cu seamă cine ar fi interesat să o realizeze?

Cultura națională și cultura antreprenorială

1. Cultura națională – delimitare conceptuală

Soluția metodologică este încadrarea simbolică a culturii în aria unui stat, considerând unitatea statală drept cadru de referință pentru identitatea culturală. Astfel studiile de psihologie interculturală au construit termenul de cultură națională ca reuniune a înțelesurilor comunitare implicit asumate de către o comunitate națională. Prezumția de omogenitate are un suport sociologic consistent și verificat, demonstrat fiind că, la nivel macrostructural, reprezentanții anumitor națiuni activează comportamente sociale specifice față de cei ale altor națiuni, care pot fi evidențiate ca tendințe medii pe eșantioane care permit comparații pe dimensiunile respective între scorurile obținute în țări distincte (studiul dimensiunilor culturale propus de Geert Hofstede, cu uneltele psihologiei sociale). Introducerea și folosirea conceptului de cultură națională presupune asumarea limitelor lui și a unor precauții în utilizare. Există o enormă diversitate inter- și intranațională din punct de vedere cultural, după cum pot fi semnalate numeroase sub-culturi în cadrul culturilor naționale, acestea fiind convențional considerate omogene. În pofida excepțiilor și abaterilor de la tendințale medii, scorurile intranaționale joacă un rol predictiv deosebit, deoarece pot anticipa strategiile sociale individuale și colective sau, în mediul antreprenorial, atunci când se dorește de exemplu înțelegerea, evaluarea și prognozarea reactivității la risc a antreprenorilor români din diferitele regiuni ale țării. Dincolo de imaginea “cepei culturale” (Dahl, 2005), identificarea “tiparelor culturale” la un nivel mult mai profund decât cel comportamental presupune operaționalizarea unui instrumentar metodologic complex care să opereze în mai multe registre paradigmatice din diverse perspective disciplinare: antropologie culturală (tiparele relaționale, A. Fiske; culturi dependente de context, E.T.Hall), psihologie socială (grila valorică a lui Schwartz, studiul Chinese Culture Connection coordonat de M.H.Bond, modelul lui H. Trompenaars, sociologie culturală (cercetarea World Values Survey și indicatorii postmaterialismului, elaborați de R. Inglehart), psihologia organizațională -modelul GLOBE (House, Hanges, Mansour, Dorfman, Gupta, 2004). Pentru lucrarea de față, abordarea conceptului de cultură națională va circumscrie pe cea al culturii naționale antreprenoriale având ca scop ideea maximizării performanțelor antreprenoriale într-un context cultural dinamic.

Bibliografie

[1] Dahl, S.,(2005), Intercultural Research: The Current State of Knowledge, Middlesex University, Discussion Paper No.26, Retrieved from SSRN: http://ssrn.com/abstract=658202.

[2] De Mooij, M.(2004) Consummer Behavior and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising. Tousand Oaks CA: Sage.

[3] Ernst & Young România (2013) Antreprenorii vorbesc. Barometrul antreprenoriatului românesc 2013. Retrieved from http:// www.ey.com

[4] Ernst & Young, G20 Entrepreneurship Barometer (2013) The power of three: governments, entrepreneurs and corporations, www.ey.com

[5] Hofstede, G., Hofstede G.J & Minkov, M. (2012). Culturi și organizații. Softul mental, Editura Humanitas (pp.17), București.

[6] Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M., Vinken, H. (2009) Announcing a new version of the Values Survey Module; the VSM 08, http://stuwww.uvt.nl/~csmeets/VSM08.html.

[7] House, R.J., Hanges, P.J., Mansour, J., Dorfman, P.W., Gupta, V.,(2004), (eds.) Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, New York.

[8] Human Development Report, (2002 & 2006) New York: Oxford University Press.

[9] Interact Overview (2005), Overview Cross Cultural Retrieved from http://customer.kinecto.ro/2005/Interact/Overview%20Cross%20Cultural.pdf

[10] Markus. H.R., & Kitayama, S. (1991)” Culture and the self: Implications for cognition, emotion and motivation”. Psychological Review, 98, 224-253.

[11] Morisson, A.,(2000), "Entrepreneurship: what triggers it?", International Journal of Entrepreneurial Behaviour&Research, Vol. 6 No. 2, pp.59-71, MCB University Press, 1355-2554.

[12] Read, R. (1993) Politics and Policies of National economic Growth. Teză de doctorat, Universitatea Stanford.

[13] Timmons J.A.(1994), New Venture Creation: entrepreneurship for the 21st century, Chicago, Irwin.7

[14] Weber, M.(1976) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Allen and Urwin. London.

Preview document

Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică - Pagina 1
Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică - Pagina 2
Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică - Pagina 3
Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică - Pagina 4
Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică - Pagina 5
Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică - Pagina 6
Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică - Pagina 7
Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică - Pagina 8
Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică - Pagina 9
Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică - Pagina 10
Dimensiunile Antreprenoriatului Românesc - Între Teorie și Practică - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Dimensiunile Antreprenoriatului Romanesc - Intre Teorie si Practica.docx

Alții au mai descărcat și

Antreprenoriat

Nu există o definiţie clară a conceptului de întreprinzător, definiţia conceptului şi rolul atribuit întreprinzătorului în literatura de...

Inovație în antreprenoriatul IT

Abstract: The field of entrepreneurship is experiencing worldwide not only a renaissance but a revolution in which young people tend to play an...

Poziția județului Prahova în cadrul regiunii sud Muntenia

1. Introducere Dezvoltarea durabila si echilibrata a judetului Prahova reprezinta pentru Consiliul judetean dezideratul fundamental al activitatii...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Antreprenoriat

Antreprenoriatul – factor dinamizator al economiei Conceptul de antreprenoriat: definiţii, istoric, abordări actuale Antreprenoriat şi inovare;...

Elemente Introductive privind Antreprenoriatul

Elemente introductive privind antreprenoriatul 1.1. Antreprenoriat: concept, forme si tipologii 1.1.1. Activitãti cu autorizatie comercialã...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?