Dimensiunile Sectorului Serviciilor in Cadrul Economiei Nationale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dimensiunile Sectorului Serviciilor in Cadrul Economiei Nationale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei nationale

Modul de caracterizare al dimensiunii si evolutia sectorului de servicii se realizeaza cu ajutorul unor indicatori. Datorita numarului foarte mare de ramuri ale economiei, cuprins in sfera serviciilor, modul de utilizare al indicatorilor este limitat, existând o serie de indicatori considerati mai expresivi in ceea ce priveste caracterizarea dimensiunilor si evolutiei acestui sector.

a. Populatia ocupata: pondera populatiei ocupate in sectorul serviciilor fata de totalul populatiei. Acest indicator realizeaza o analiza dinamica a evolutiei si distributiei pe sectoare a populatiei, tentinta este de crestere de la an la an;

b. Participarea serviciilor la crearea PIB : pondera serviciilor în PIB. Cu ajutorul acestui indicator se poate caracteriza dimensiunile globale ale sectorului serviciilor. Proportia participarii serviciilor la realizarea PIB-ului reflecta potentialul, structura si caracterul dezvoltarii economiei si totodata dovedeste eficenta înalta a activitatiilor desfasurate în acest sector.

c. Marimea fondurilor fixe existente : acest indicator asigura o evaluare globala a dimensiunilor sectorului, ca expresie a resurselor materiale, angajate, precum si raportul acestora cu cele din alte sectoare. Interdependenta dintre servicii si celelalte sectoare se regaseste la toate nivelurile, iar dezvoltarea serviciilor este influentata si influenteaza la rândul ei progresul si eficenta activitatilor desfasurate în celelalte sectoare.

Exista astfel un sistem de legaturi ce se structureaza pe 2 directii principale si anume :

- impactul serviciilor asupra omului cu nevoile sale

- impactul serviciilor în procesul de productie propriu-zisa.

Astfel, serviciile sale aflate într-un raport organic cu productia materiala, ele exercitându-se în interiorul întreprinderii si îmtr-un raport functional între oameni si întreprinderi. Astfel serviciile reprezinta o cauza si un efect ale industrializarii, al cresterii si modernizarii productiei.

Serviciile sunt implicate si în satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei. Satisfacerea acestor nevoi si trebuinte presupune dezvoltarea acestor servicii strict legate de activitatea umana, dar si a serviciilor adiacente (curatenie, transport, gospodarirea locatarilor, spalatorie etc.). Ca urmare trebuie evidentiat faptul ca dezvoltarea serviciilor se produce sub impactul revolutiei tehnico-stiintifice.

Acesta argumenteaza ideea integrarii si interactionarii sectorului serviciilor cu ansamblul economic si social.

În prezent, serviciile sunt considerate un factor de progres si de stimulare a cresterii economice.

În tarile foarte dezvoltate aceste servicii se substituie industriei, având rolul de motor al dezvoltarii sociale.

În functie de continutul lor si de acordul lor la cresterea economica, serviciile sunt împartite în 2 categorii:

a. serviciile cu prestatie intensa în munca: aceste servicii presupun un volum mare de munca manuala.

b. Servicii cu prestatie intensiva în inteligenta.

De aceea este greu de cuantificat efortul prestatorilor de servicii.

De aceea marea majoritate a serviciilor sunt sprijinite prin acordarea de subvensii, reduceri de taxe etc.

Rolul serviciilor în economie poate fi argumentat si prin contributia acestora, însa poate fi argumentat sa prin contributia acestora la valorificarea superioara a burselor naturale – materiale. Serviciile contribuie de asemenea la conservarea bunurilor materiale la sporirea la valorificarea de întrebuintare, la ridicarea randamentului de consum etc.

De aceea serviciile contribuie la sporirea eficentei întregii activitati desfasurate în economie.

Sistemul de interdependenta dintre sectoarele serviciilor si celelalte domenii de activitate:

- revolutia tehnica – stintifica

- nevoile productie

- mediul înconjurator

- nevoile populatiei.

Dimensiunea nationala a serviciilor: o abordare statistica

În ciuda dificultatilor apreciabile de ordin conceptual, metodologic si statistic care însotesc orice încercare de abordare a locului serviciilor în con¬textul economiilor nationale contemporane, evidentele statistice care ne stau la îndemâna ilustreaza fara nici un echivoc ca importanta relativa a sectoru¬lui de servicii în context national a continuat sa creasca în ultimele trei dece¬nii, fapt reflectat în cresterea ponderii acestui sector atât în produsul intern brut, cât si în forta de munca activa în majoritatea economiilor nationale.

În baza evolutiei acestor doi indicatori sintetici utilizati în mod curent în literatura de specialitate pentru evidentierea locuiui sectorului de servicii în cadrul economiilor nationale, se poate aprecia ca fenomenul expansiunii serviciilor are amploarea unei mutatii structurale care caracterizeaza toate economiile nationale, intensitatea acestui fenomen prezentând, totodata, unele variatii în functie de nivelul dezvoltarii tarilor.

În timp ce teoria economica a rezervat de-a lungul timpului un spatiu modest abordarii serviciilor în contextul economiilor nationale, se poate aprecia ca investigarea serviciilor în contextul relatiilor economice inter¬nationale s-a bucurat de o atentie si mai redusa.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dimensiunile Sectorului Serviciilor in Cadrul Economiei Nationale.doc

Alte informatii

Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Economia comertului,turismului si serviciilor ZI, anul : II, grupa: 1